Judina poslanica

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Judina poslanicaPozdrav[uredi]

 • 1 Juda, sluga Isusa Krista, brat Jakoljev, onima koji su pozvani, koji su ljubljeni od Boga Oca i sačuvani za Isusa Krista.
 • 2 Nek milosrđe, mir i ljubav vama prispiju u izobilju.

Promicatelji lažnih nauka - Judina Poslanica[uredi]

 • 3 Prijatelji moji, dok ja živo željeh pisati vam o predmetu spasenja koje se sviju nas tiče, osjetio sam se prinuđenim učiniti to kako bih vas ohrabrio da se borite za vjeru koja je bila konačno prenesena *svetima[1123].
 • 4 Jer, među vas su se uvukle osobe čija je osuda otprije dugo vremena unaprije zapisana, bezbožnici koji izvrću u razvratnost milost našeg jedinog Gospodara i Gospodina Isusa Krista[1124].
 • 5 Ja vas hoću podsjetiti, iako i sve znate konačno, da Gospodin[1125] nakon što je spasio svoj narod iz Egipta uništio je po tome one koji se bijahu pokazali nevjernima.
 • 6 *Anđele koji ne bijahu čuvali svoj položaj već bijahu napustili svoje obitavalište, on čuva vječno uvezane u lance u njihovim tminama za suđenje u veliki *Dan.
 • 7 Što se tiče Sodome i Gomore i okolnih gradova koji se bijahu predali sličnim načinom bludničenju i bijahu išli k bićima druge naravi[1126], one leže kao primjer pod kaznom vječne vatre.
 • 8 Na isti način, ti ljudi, u svojoj mahnitosti, preziru Veličanstvo, vrijeđaju Slave[1127].
 • 9 Ipak, čak i arhanđeo Mihael, onda kad se raspravljao i prepirao s *đavolom o tijelu Mojsijevu[1128], ne usudi se iznijeti protiv njega jedan uvredljivi sud, već reče: Nek' te Gospodin kazni!
 • 10 A, ti ljudi, vrijeđaše ono što ne poznavaše; a, ono što su znali na nagonski i glupi životinjski način, to služi samo propasti njihovoj.
 • 11 Nesreća na njih, jer su slijedili put Kainov; za plaću oni su se prepustili zabludama Balaamovim i propali u pobuni Korejevoj.
 • 12 Oni su zaista ti koji prljaju vaše bratske objede kad se časte i kljukaju bez srama: bezvodni oblaci poneseni vjetrovima; drveta s kraja jeseni, bez plodova, dva puta mrtva, iskorijenjena;
 • 13 divlji morski valovi koji bljuju pjenu svojeg vlastitog srama; lutajuće zvijezde sačuvane za vječnostu u gustini tminâ.
 • 14 To je o njima također *prorokovao Henok, sedmi od Adama, govoreći: Evo kako dolazi Gospodin sa svetim vojskama
 • 15 za vršiti opće suđenje i dokazati svim bezbožnicima sve njihove zločinačke bezbožnosti i sve drske riječi koje su bezbožni grješnici propovijedali protiv njega[1129].
 • 16 To su zaista oni! Ljudi bijesa i zlovolje, koji su vođeni svojim strastima, svojim ustima propovijedaše grozote i nikog ne gledaše do u službi svojih dobitaka.

Preporuke vjernicima[uredi]

 • 17 Što se tiče vas, prijatelji moji, sjetite se riječi koje su vam unaprijed rekli *proroci o našem Gospodinu Isusu Kristu.
 • 18 Oni vam kazivaše: » Na svršetku vremena bit će podrugljivaca koji će biti vođeni njihovim bezbožnim strastima. «
 • 19 To su zaista oni! Oni unose razdore, oni imaju zemne misli, oni ne posjeduju Duh.
 • 20 Ali vi, prijatelji moji, izgrađujte sebe na temelju svoje vrlo *svete vjere; molite u Svetom Duhu;
 • 21 održavajte sebe u ljubavi Božjoj; svoja očekivanja za vječni *život položite u milosrđe našeg Gospodina Isusa Krista.
 • 22 One koji dvoje, uzmite sa samilošću[1130]: spasite jedne otimajući ih vatri; za druge,
 • 23 smilujte im se ali, sa strahom, mrzeći sve do tunike uprljane njihovom puti.

Završni hvalospjev[uredi]

 • 24 Onome koji vas može sačuvati od svakog pada i održati vaz bez mrlje pred slavom svojom u radosti,
 • 25 Bogu jedinom, našem Spasitelju, po Isusu Kristu, našem Gospodinu, slava, veličina, moć i vlast, prije svih vremena, sada i zauvijek. *Amen.


Bilješke uz Judina Poslanica[uredi]

 • [1123]svetima: vidjeti Rm 1.7 i bilješku.
 • [1124]Isusa Krista: ili koji niječu samog Gospodara (tj. Boga) i našeg Gospodina Isusa Krista.
 • [1125]da Gospodin: apelacija Boga, kao u SZ (grč.) ali, neki rukopisi ovdje imaju Isus.
 • [1126]druge prirode: aluzija na protunaravne opačine stanovnika Sodome i Gomore. Taj redak evocira Stv 19.1-25, gdje anđeli koji su došli spasiti Lota od stanovnika Sodome držani su ljudskim bićiiima.
 • [1127]Veličanstvo: oslovljavanje Krista - Slave: klasa nebeskih bića.
 • [1128]tijelu Mojsijevu: autor se poziva na jedan opis koji ne figurira u Bibliji.
 • [1129]protiv njega: U r. 14-15 autor citira židovsku knjigu o Henoku . (1.9).
 • [1130]sa samilošću: neki rukopisi imaju nastojte ih uvjeriti.