Podrubnice uz Drugu knjigu kronika

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Drugu knjigu kronika

Podrubnice uz Drugu knjigu kronika[uredi VE]

 • [1]tisućnicima i stotnicima: vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [2]Gabaon: vidjeti 1 Krlj 3.4 i bilješku - šator susretanja: vidjeti Izl 36.8-38.
 • [3]kovčeg:o njegovom transportu vidjeti 1 Krn 13 i 15.
 • [4]o Kirijat-Jearimu: vidjeti Joz 9.17 i bilješku.
 • [5]Besalel: o konstrukciji oltara, vidjeti Izl 35.30-36.1; 38.1-2 GOSPOD kojeg Solomon i sabor tražiše: za tražiti savjet ili, općenitije, da bude u zajednici sa svojim vjernicima.
 • [6]holokausta: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [7]visokog mjesta: prema starim grčkim i latinskim verzijama; hebrejski k visokom mjestu.
 • [8]iz Kova (ili Keve): vidjeti 1 Krlj 10.28 i bilješku.
 • [9]Solomon zapovijedi: ovaj je redak u izvjesnim prijevodima numeriran s 2.1, a redci 2.1-17 postaju 2.2-18 - Kuću za ime GOSPODOVO tj. Templ.
 • [10]Hiramu: neki prijevodi, u tragu većine hebrejskih rukopisa, pišu to ime Huram - surađivao s Davidom: vidjeti 1 Krn 14.1.
 • [11]milodari stalno ponuđeni: aluzija na propise iz Lv 24.5-9 - holokausti:vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [12]milodare: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [13]jednog stručnjaka za rad u zlatu, srebru, bronci, željezu, purpuru, karminu i violetu: tj. proizvoditi te boje i izrađivati tkanine: vidjeti Izl 25.4 i bilješku; 2.13; 3.14.
 • [14]sandalovinu: vidjeti 1 Krlj 10.11 i bilješku.
 • [15]dao u hranu: prema starim verzijama i 1Krlj 5.25; hebrejski kupa - bat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [16]Hiram-Abi (ili Huram-Abi) nazvan je je i jednostavno hiram (iz Tira) i 1Krlj 7.13.
 • [17]Danitkinja: tj. žena iz plemena Dan; prema 1 Krlj 7.14, Hiramova majka pripadala je plemenu Neftali.
 • [18]Liban: vidjeti 1Krlj 5.23 i bilješku - Jaffa: vidjeti Ezd 3.7 i bilješku.
 • [19]izbroja: aluzija na 1 Krn 22.2.
 • [20]Morija: ili *Sionali usporediti Stv 22, gdje je pitanje "zemlje Morija" (r. 2), u kojoj se nalazi "planina Gospodova" (r. 14), to bi moglo odvesti autora kronita identificiranju brijega Templa s "planinom Gospodovom" - gumnu Ornana: vidjeti 1 Krn 21.18-22.1.
 • [21]u drugom mjesecu: prema starim verzijama; hebrejski: udrugom mjesecu, u drugom; dodatne riječi mogle bi biti ostaak jednog razvijenijeg izraza u drugom (danu mjeseca).
 • [22]osnova određenih od Solomona: nesiguran prijevod - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [23]120 lakata: 1 Krlj 6.2 govori 30 lakata kao visini cijele zgrade.
 • [24]čempresovim drvetom: vidjeti 2.7 i bilješku.
 • [25]zlato iz Parvaima: nepoznato mjesto.
 • [26]talenata: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [27]livenoj kovini: nesiguran prijevod jedne nepoznate hebrejske riječi; stara grčka verzija prevodi od drveta, što odgovara tekstu u 1 Krlj 6.23.
 • [28]Kuća: ili Templ -- 35 lakata: 1Krlj 7.15 govori o osamnaest lakata - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [29]Boaz: Vidjeti 1 krlj 7.21 i bilješku.
 • [30]More: ta široka posuda ( zapremin otprilike 80.000 litara, prema r. 26) služila je kao rezerva vode za obred očišćenja; imala je sigurno simboličnu vrijednost, danas nepoznatu.
 • [31]Slike goveda: u 1 Krlj 7.24 čita se kolokvinta (dvije hebrejske riječi prevedene s kolokvina i govedo slične su).
 • [32]ruka, bat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [33]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA
 • [34]Hiram: (ili Huram): stručnjak nazivan i Hiram-Abi u 2.12 i 4.16.
 • [35]kuke: umjesto kuke 1 Krlj 7.40 spominje plitice za škropljenje (korespondentne dvije hebrejske riječi slične su). O različitom priboru nabrojanom ovdje vidjeti r. 21-22, vidketi 1 krlj 7.40 i bilješku.
 • [36]Seredata: nepoznat lokalitet. Hebrejska je riječ vjerojatno deformacija imena Sartan, vidjeti 1 Krlj 7.46 i bilješku. S geografskog stajališta, on ne može korespondirati lokalitetu La Sereda, koji se nalazi u jednoj drugoj oblasti (vidjeti 1 Krlj 11.26 i bilješku).
 • [37]kruh ponuda: vidjeti Lv 24.5-9.
 • [38]sinova Izraelovih: ili Izraeliti.
 • [39]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - blagdan - sedmi mjesec je vjerojatno blagdan šatora, vidjeti Lv 23.34-43.
 • [40]Kuće ili Templa.
 • [41]Horeb: drugo ime za Sinaj; vidjeti Izl 34.28-29.
 • [42]red razreda: vidjeti 1Krn 24.1-19.
 • [43]ogrnuti lanom tj. ogrnutih liturgijskom odjećom (vidjeti Lv 16.23).
 • [44]Jer on je dobar,®zauvijek: vidjeti Ezd 3.11 i bilješku - oblak: vidjeti Izl 13.21 i bilješku.
 • [45]mojim narodom: vidjeti 1 Krlj 8.16 i bilješku.
 • [46]sinovima Izraelovim. ili Izraelitima.
 • [47]on ispruži ruke gesta molitve (vidjeti Ps 28.2).
 • [48]3 pet lakata dužine: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [49]očevima njegovim ili njegovim predcima.
 • [50]snijet i glavnica: bolesti na žitu (vidjeti 1 Krlj 8.37 i bilješku)..
 • [51]tvojeg posvećenika ili svojeg mesije (vidjeti 1 S 2.10 i bilješku) - Davida sluge tvoga: redci 40-42 su od autora Kronika; on citira ovdje fragmente 1Krlj 8.52; Iz 55.3; Ps 130.2; 132.8-16.
 • [52]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [53]Svi sinovi Izraelovi ili Izraeliti - Jer on je dobar, ®zauvijek.: vidjeti Ezd 3.11 i bilješku.
 • [54]potoka Egipta: vidjeti 1 Krlj 8.65 i bilješku.
 • [55]bezradni blagdan ili blagdan zatvaranja (blagdana).
 • [56]tako uzdignuta ili grandiozna - uskliknut će: drugi prijevod zazviždat će (od iznenađenja ); usporediti Lm 2.15.
 • [57]koje Hiram njemu bijaše dao: prema 1 Krlj 9.11-14, Solomon je taj koji je dao (ili prodao) Hiramu dvadeset gradova - sinovi Izraelovi ili izraeliti.
 • [58]Hamat-Sova: prema 2S 8.3,9 Hamat i Sova dva su različita sirijska lokaliteta.
 • [59]robovskom radu: vidjeti 1Krlj 9.22 i bilješku.
 • [60]250: prema 1 Krlj 9.23 poglavari su na broju od stotinu i pedeset.
 • [61]holokauste: vidjeti u Glosatru pod ŽRTVOVANJA.
 • [62]blagdan šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [63]vratare vidjeti 1 Krn 23-26.
 • [64]Esion-Geveru i kod Eilata: vidjeti 1 Krlj 9.26 i bilješku.
 • [65]Ofir: vidjeti 1 Krlj 9.28 i bilješku - 50 talenata: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [66]Saba: područje na jugu arabijskog poluotoka, odgovara gotovo u potpunosti današnjem Jemenu.
 • [67]mirisne tvari (aromati ): drugi prijevodi, mirišljive biljke, skupocjeni miris.
 • [68]holokausti: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [69]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [70]Hiram:: vidjeti 9.27-28 - sandalovo drvo: prijevod nesiguran; u svakom slučaju radi se o skuopocjenom drvetu.
 • [71]citre i harfe: vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [72]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [73]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [74]mina: vidjeti u Glosaru pod MJERE - kuća šume libanske: vidjeti 7.2 i bilješku.
 • [75]prijestol od slonovače: tj. inkrustiran slonovačom; arheloška iskopavanja su restituirala pločice od gravirane slonovače, koje su služile kao dekoracija za različit namještaj; usporediti 22.39.
 • [76]Tarziz: vidjeti Jon 1.3 i bilješku; lađe iz Tarziza su velike trgovačke lađe, opremljene za duga putovanja - pauni: smisao hebrejske riječi nesiguran; drugi prijevodi morske mačke (majmunice) ili perad.
 • [77]konjanici ili konji - odvede ili postavi.
 • [78]Sišem: (vidjeti oz 24) čini se za dugo vremena čuvaše jednu važnu ulogu u Izraelu.
 • [79]granice Egipta: usporediti s 1 Krlj 5.1 i vidjeti bilješku.
 • [80]vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9 - Različita djela ovdje spomenuta su izgubljena.
 • [81]leže sa svojim očevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku
 • [82]on bijaše još u Egiptu: o bijegu Jeroboamovom u Egipat vidjeti 1 Krlj 11.26-40.
 • [83]Moj mali prst® radi se vjerojatno o jednom proverbijalnom izrazu, čiji se smisao objašnjava nastavkom odgovora, r. 11.
 • [84]Moj otac je učinio: prema starim verzijama i paralelnoj priči iz 1 Krlj 12.14; hebrejski: ja ću učiniti.
 • [85]Vidjeti 11.29-39.
 • [86]K svojim šatorima®: vidjeti također Joz 22.4 i bilješku; ovdje bi smisao mogao biti shvaćen u doslovnom smislu: sudionici sabora stanovali su vjerojatno pod šatorima.
 • [87]Adoram: radi se vjerojatno o istoj osobi kao o onoj nazvanoj Adoniram u 4.6.
 • [88]sakupi kuću Judinu i Benjaminovu ili pleme Judino i ono Benjaminovo.
 • [89]sagradi utvrđene gradove ili utvrdi gradove.
 • [90]jarce: vidjeti Lv 17.7 i bilješku - telad: vidjeti 1 Krlj 12.26-33.
 • [91]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [92]sina Jeseova: hebrejski tekst je nejasan i prijevod nesiguran.
 • [93]60 suložnica: vidjeti 2 S 3.7 i bilješku.
 • [94]Izrael tj. narod koji je ostao vjeran potomku Davidovom, tj. Juda.
 • [95]Sukijci: nepoznati narod.
 • [96]trkači: vidjeti 1 Krlj 14.27 i bilješku.
 • [97]vidovnjaka Iddoa®: vidjeti 1 S 9.9 - Oba djela ovdje spomenuta izgubljena su - Na svršetku fraze, prijevod izostavlja jednu hebrejsku riječ teško shvatljivu u kontekstu, koja bi mogla značiti za biti stavljen u rodoslov ili za dati se popisati.
 • [98]leže s očevima svojim: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku.
 • [99]Ime njegove majke bijaše Mikajahu, kćer Uriela: prema 11.20 Abija bijaše sin Maakae, kćeri Absalomove.
 • [100]Semaraim: vrh na oko trideset km sjeverno od Jeruzalema.Usp. Joz 18.22.
 • [101]neuništivi savez: hebrejski ovu ideju izražava riječima savez soli; vidjeti Lv 2.13 i bilješku.
 • [102]sinovi Belialovi: tj. ništarije i razbojnici.
 • [103]sinova Davidovih ili potomaka - zlatnu telad vidjeti 1 Krlj 12.26-33.
 • [104]oni raspoređuju kruh: vidjeti Lv 24.5-9.
 • [105]trublje: vidjeti Br 10.9 - Sinovi Izraelovi: tj. Izraeliti - svojih otaca ili predaka
 • [106]podružnice ili okolna sela.
 • [107]tumačenje (komentar) *proroka Iddoa: izgubljeno djelo.
 • [108]leže sa svojim očevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku.
 • [109]poruši stele i posiječe svete stubove: vidjeti 1 Krlj.14.15 i 14.23 i bilješke uz te redke.
 • [110]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [111]ognjišta za mirise ili oltari za mirise: vidjeti Lv 26.30 i bilješku.
 • [112]u spokoju:prema staroj sirijskoj verziji; hebrejski: opet.
 • [113]Mareša: lokalitet na oko 40 km jugozapadno od Jeruzalema; vidjeti 11.8.
 • [114]Gerar: lokalitet na oko 40 km jugozapadno od Marešaa (r. 8).
 • [115]nad kojim bi duh Božji, tj. *koji bijaše prorokom.
 • [116]bez istinskog Boga, bez svećenika za obučavati, bez Zakona: vjerojatno aluzija na epohu Sudaca; usporediti Sdc 2.10-23.
 • [117]plaća za vaš rad ili naknada.
 • [118]predvorje: vidjeti 1 Krlj 6.3.- gnusnosti,tj. idoli.
 • [119]svojih otaca ili predaka.
 • [120]Kraljica Majka imaše na dvoru jednu ulogu od posebne časti (vidjeti 2.13-20) - Ašera: vidjeti Sdc 3.7 i bilješku.
 • [121]Ne bi više nikako rata: vidjeti ipak 1 Krlj 15.16.
 • [122]Rama: lokalitet 8 km sjeverno od Jeruzalema.
 • [123]svojih armija: franceska imenica u pluralu prevedena je ovdje je ovdje u smislu više velikih postrojbi vojske.
 • [124]Geva i Mispa: dva lokaliteta blizu Rame.
 • [125]on ih je predao tebi: aluzija na priču iz 14.8-14.
 • [126]sa svojim očevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku.
 • [127]pun mirisnih tvari: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku.
 • [128]protiv Izraela, tj. protiv sjevernog kraljevstva; drugi prijevod učvrsti svoju vlast nad Izraelom (Judom). (vidjeti 12.1 i bilješku.)
 • [129]vojarne: drugi prijevod guvernere.
 • [130]svog oca ili svog predka.
 • [131]prema djelima Izraelovim: ovdje se radi samo sjevernom kraljevstvu.
 • [132]svete stubove: vidjeti 1 Krlj 14.15 i bilješku.
 • [133]tri stotine tisuća ili tri stotine tisućica isto kao i u slijedećem retku; o tisućicama vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [134]On se ženidbom orodi s Akhabom: njegov sin Joram od Atalije (vidjeti 2 krlj 8.26)à oženio je Akhabovu kćerku, vidjeti 21.6.
 • [135]Ramot Galadski: vidjeti 1 krlj 22.3 i bilješku.
 • [136]Potraži najprije riječ GOSPODOVU: vidjeti 1 krlj 22.5 i bilješku.
 • [137]400 ljudi: vidjeti 1 Krlj 22.6 i bilješku.
 • [138]Izraz vojska nebesa označava ovdje skup nebeskih bića u službi GOSPODOVOJ; usporediti izraz Sin Božji, Jb 1.6 i bilješku.
 • [139]duh ili jedan duh (koji nadahnjuje proroka ).
 • [140]Vidjjeti 20.30 i bilješku.
 • [141]Slušajte, vi svi, narodi®: vidjeti 1 Krlj 22.28 i bilješku.
 • [142]Ja ću se prerušiti®: prema starim verzijama; hebrejski: Preruši se i stupi u boj.
 • [143]Ja ću se prerušiti ®: vidjeti 1 krlj 22.30 i bilješku - i uđe: prema starim verzijama: hebrejski: i oni uđoše.
 • [144]okrenuše se od njega. 34 Ali jedan čovjek odape strijelu iz luka i slučajno
 • [145]spalio svete stubove vidjeti 1 Krlj 14.15 i bilješku.
 • [146]od Ber-Šebe sve do planine Efraimove: tj. kroz Judu od juga do sjevera - svojih otaca ili svojih predaka.
 • [147]Maoniti: prema staroj grčkoj verziji: Amoniti. Maoniti bijahu jedan narod smješten vjerojatno južno od Edoma.
 • [148]u Ein-Gedi: "Jareći izvor", na zapadnoj obali Mrtvog Mora. - Edom: prema hebrejskom rukopisu, jednoj staroj latinskoj verziji, i zemljopisnim podacima redka; drugi hebrejski rukopisi imaju Aram
 • [149]u Kući GOSPODOVOJ ili u Templu.
 • [150]Bože naših otaca ili naših predaka.
 • [151]planine Seirove je drugo,ime za Edom - dozvola za ući: vidjeti Br 20.14-21; Dt 2.4-9.
 • [152]usponom Cvijetovim ®pustinje Jeruelove: neidentificirana mjesta, ali vjerojatno u području Tekoa (vidjeti r. 20), na 25 km južno od Jeruzalema.
 • [153]Slavite GOSPODA, ®zauvijek: vidjeti Ezd 3.11 i bilješku.
 • [154]stoka: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski: u njih - odjeće: prema nekolikim hebrejskim rukopisima i staroj latinskoj verziji; drugi hebrejski rukopisi: lješevi.
 • [155]u dolini Blagoslova istočno od Tekoa.
 • [156]uz zvon harfi, kitara i truba:vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [157]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [158]Djelma Jehuvljevim: izgubljena djela.
 • [159]načiniti lađe koje će ići u Tarsis: usporediti 1 Krlj10.22 i bilješku - Esion-Geveru: vidjeti 1 Krlj 9.26 i bilješku.
 • [160]Vidjeti 2S 7.12-16; 1Krlj 11.36 i bilješku. Kuća ili obitelj ili još dnastija.
 • [161]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [162]prostituciju: vidjeti Oz 2.4 i bilješku.
 • [163]u kušitskim krajevima označava, čini se, beduinska plemena u palestinskim predkelima.
 • [164]Akhazias: u 21.17, ta je osoba nazvana Jokhaz; na hebrejskom ta dva imena su slična i imaju isto značenje.
 • [165]Akhazias imaše 42 godine: neki rukopisi stare grčke verzije i paralelnog teksta 2 Krlj 8.26 govore 22 godine. Ta brojka bolje odgovara situaciji, pošto je Akhaziasov otac umro u dobi od četrdeset godina, prema 21.20.
 • [166]puteve kuće Akhabove,: vidjeti 21.7 i bilješku.
 • [167]Rama: drugo ime za Ramot Galadski ( r. 5) - Akhazias: prema starim verzijama (vidjeti također r. 7); hebrejski: Azarias (vidjeti 2 Krlj 15.1-7).
 • [168]braće Akhaziasove: ovaj izraz ovdje u jednom širem smislu označava članove kraljevske obitelji.
 • [169]sin Jozafatov ili potomak.
 • [170]uništiti: prema starim verzijama;hebrejski: govoriti.
 • [171]u dvoranu za ležajeve: vjerojatno aneks Templa (vidjeti r. 12).
 • [172]koplja i različite vrste štitova: vidjeti 2 Krlj 11.10 i bilješku.
 • [173]oznake kraljevstva: vidjeti 2 Krlj 11.2 i bilješku.
 • [174]n a podiju ili pokraj stuba.
 • [175]Konjski ulaz: vidjeti 2 Krlj 11.16 i bilješku.
 • [176]Kući *Baalovoj ili Baalov Templ.
 • [177]holokauste: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [178]sedam godina: vidjeti 11.4.
 • [179]Kuću GOSPODOVU ili Templ..
 • [180]porez koji su Mojsije, sluga Božji, i sabor Izraelov ustanovili: vidjeti Izl 30.12-16.
 • [181]1obožavanje svetih stubova i idola.: vidjeti 1 Krlj 14.15 i bilješku.
 • [182]Na izmjeni godine: mart-april, početak suhog razdoblja na Bliskom Istoku, pogodan za vojne pohode.
 • [183]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [184]zbog krvi sinova svećenika Jehojadaa: ne zna se u kojim okolnostima Joas pogubi, osim Zekarijaa (vidjeti r. 22), druge sinove Jehojadavljeve
 • [185]njegova zaduženja: tekst nejasan,prijevod nesiguran - ®tumačenju knjige Kraljeva: izgubljeno djelo.
 • [186]Citat iz Dt 24.16.
 • [187]tisućnike i stotnike: vidjeti Br 1.16 i bilješku - poći u vojni pohod ili služiti vojsku.
 • [188]stotinu talenata srebra: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [189]Božji čovjek ili *prorok
 • [190]dolina Soli:: dolina koja povezuje Mrtvo more sa Zaljevom Akaba (danas Araba) - Sela: grad čiji je položaj nesiguran, vjerojatno u oblasti Petra.
 • [191]Samarije, prijestolnica sjevernog kraljevstva citirana je ovdje kao polazna točka navale na Judine gradove - pobiše ®pozamašan plijen: drugi prijevod ali on pobi tri tisuće ljudi između njih i odnese jedan pozamašan plijen.
 • [192]sinova Seirovih: vidjeti r. 11 i bilješku.
 • [193]čkalj: Mala basna, koja podsjeća na onu iz Sdc 9.8-15, ali čije je detaljno objašnjenje teško; prema r. 10, čini se da Joas daje do znanja Amaziasu, ovom basnom, da ga njegova pretenzija izlaže riziku iznenadnog sloma.
 • [194]Bet-Šemeš: vidjeti 1S 6.9 i bilješku.
 • [195]u svoj šator: vidjeti Joz 22.4; 1Krlj 12.16 i bilješke.
 • [196]400 lakata: vidjeti u Glosaru pod MJERE - o razvaljivanju zida vidjeti u 2 Krlj 145.13 i bilješku.
 • [197]On uze: prema staroj sirijskoj verziji; u hebrejskom tekstu, rečenica nema ni subjekta ni glagola.
 • [198]Lakiš: lokalitet 45 km jugozapadno od Jeruzalema (danas "Tell-ed-Duweir").
 • [199]u Judi: stare verzije i paralelni tekst iz 2 Krlj 14.20 preciziraju da se radi o *Gradu Davidovu.
 • [200]Oziasa: vidjeti 2 Krlj 15.13 i bilješku.
 • [201]Eilat: vidjeti 1Krlj 8.65.
 • [202]razvali opkope u Gatu, Javneu i Ašdodu: gradovi u obalnoj oblasti Sredozemlja, zapadno od Jeruzalema.
 • [203]Gur-Baal: neidentificirani lokalitet - protiv Meuniti: nomadsko pleme koje je živjelo u oblasti jugoistočno od Mrtvog Mora.
 • [204]Meuniti: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski: Amoniti.
 • [205]u Karmelu: ovdje se radi o karmelu u judeji, tj. oblasti Hebrona; može se također prevesti kao jedna opća imenica u voćanjacima ili u vinogradima.
 • [206]proroka Izaije: taj Izaijin spis nije sačuvan.
 • [207]leže sa svojim očevima: vidjeti 1Krlj 1.21 i bilješku.
 • [208]Gornja vrata su ona ista, možda, spomenuta u Jr 20.2 i Ez 9.2
 • [209]stotinu talenata srebra, 10.000 kora pšenice: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [210]1njegovi očevi ili preci; leže sa svojim očevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku.
 • [211]spaliti u vatri: radi se o žrtvovanju djeteta zabranjenom zakonodavstvom SZ: vidjeti Lv 18.21; Dt 12.31.usporediti 2 Krlj 16.3 i bilješku - dolina Ben-Hinom: vidjeti Joz 15.8; Jr 2.23 i bilješke - sinovi Izraelovi ili Izraeliti.
 • [212]u kraljeva Asirije: ne zna se zašto autor teksta stavlja ovu riječ u plural. Nastavak priče (r.20-21) govori samo o jednom kralju Asirije.
 • [213]Negev: vidjeti Stv 12.9 i bilješku - Soko i njegovo područje: vidjeti 13.19 i bilješku.
 • [214]Izrael: vidjeti 12.1 i bilješku.
 • [215]Tilgat-Pilnezer: vidjeti 1 Krn 5.6 i bilješku.
 • [216]leže s očevima svojim: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku - u Gradu Jeruzalema ili *Grad Davidov - Izrael: vidjeti 12.1 i bilješku.
 • [217]njegov otac ili njegov predak.
 • [218]na Istočnom trgu: bilo trg pred glavnim ulazom u Templ (usporediti Ezd 10.9), bilo, prije, jedan gradski trg izvan posvećenog pojasa Templa (usporediti Ne 8.1,1,16).
 • [219]svojih otaca ili predaka.
 • [220]holokauste vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [221]stol ponude: vidjeti Izl 25.23-30 i bilješke.
 • [222]ispružiše ruku nad njima: vidjeti u Glosaru pod POLOžITI RUKU.
 • [223]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [224]cimbalima, harfama i kitarama: vidjeti Ps 92.4 i bilješku - vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9.
 • [225]milodari: vidjeti u GLOSARU pod ŽRTVE.
 • [226]libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVVANJA.
 • [227]Efraim i Manase bijahu glavna plemena sjevernog kraljevstva koje prestade postojati 722. ili 721. g.pr.r.I.Kr.; ona ovdje predstavljaju stanovnike starog kraljevstva, među kojima se još uvijek nalaze obožavatelji GOSPODOVI.
 • [228]u drugom mjesecu: vidjeti Br 9.1-13.
 • [229]Sinovi Izraelovi ili Izraeliti.
 • [230]vaši očevi i vaša braća tj. vaši preci i vaši sunarodnici.
 • [231]ne ukrutite svoj vrat(ili šiju): vidjeti Izl 32.9 i bilješku - Pružite ruku: gesta čovjeka koji se obvezuje jednim obećanjem.
 • [232]oni žrtvovaše Pashu: vidjeti Ezd 6.20 i bilješku; holokaust: vidjeti u GLOSARU pod
 • [233]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [234]Sinovi izraelovi ili Izraeliti.
 • [235]stele: vidjeti 1 Krlj 14.23 i bilješku - svete stubove: vidjeti 1 Krlj 14.15 sinovi Izraelovi: ili Izraeliti.
 • [236]holokauste: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA - tabora Gospodinovih: aluzija na boravak Izraelov u pustinji kad je narod boravio u grupama okolo *šatora susretanja; vidjeti Br 2.
 • [237]kako je to pisano u Zakonu GOSPODOVOM ®: vidjeti Br 28-29 gdje to sudjelovanje kraljevo nije spomenuto. Samo Ez 45.22-24 spominje jedno takvo sudjelovanje.
 • [238]U trećem mjesecu: svibanj-lipanj; u sedmom mjesecu: rujan - listopad, tj. period žetve.
 • [239]iz kuće Sadokove ili obitelji Sadokove; Sadok biujaše svećenik u vrijeme kralja Davida (2 S 8.17); 20.25).
 • [240]svećeničkim gradovima (zvanim i levitski gradovi): vidjeti Br 35.1-8; Joz 21.1-42.
 • [241]izvore i tijekove: radi se o izvoru Gihona čija se voda ulijevala u Cedron (vidjeti 1 Krlj 1.33 i bilješku). Ezekias je spriječio to prirodno ulijevanje i dao dovesti vodu u grad jednim podzemnim kanalom (vidjeti r. 30, kao i 2 Krlj 20.20 i bilješku) - kraljevi Asirije: vidjeti 28.16 i bilješku.
 • [242]Milo: vidjeti 1 Krlj 9.15 i bilješku.
 • [243]kod gradskih vrata: stara grčka verzija precizira da se radi o vratima iz Doline (vidjeti Ne 2.13 i vbilješku).
 • [244]Lakiš: vidjeti 2 Krlj 14.19 i bilješku
 • [245]moji očevi ili moji preci.
 • [246]vaši bogovi: prema r. 11,14 i 17, Senakerib je znao da Izraeliti imaju samo jednog Boga; množina se ovdje može objasniti činjenicom da su tada svi narodi obožavali više božanstava (Stare verzije imaju ovdje singular.)
 • [247]na judejskom jeziku: vidjeti 2 Krlj 18.26 i bilješku.
 • [248]mir: prema starim grčkim i latinskim verzijama; hebrejski: on ih povede.
 • [249]U one dane: vidjeti 2 Krlj 20.1 i bilješku - i reče mu ®: poruka Gospodova ne postoji više u hebrejskom tekstu, ali moglo bi se također prevesti on se pomoli Gospodu, koji mu je govorio i ostvario čuda za njega.
 • [250]mirisnih tvari,: vidjeti 1 Krlj 10.2 i bilješku.
 • [251]pašnjake za stada.: prema starim latinskim i grčkim verzijama; hebrejski: stada za pašnjake.
 • [252]zatvorio gornje tijekove vode Gihona: vidjeti r.4 i bilješku.
 • [253]o čudu ostvarenom u zemlji: vjerojatna aluzija na oslobođenje ispričano u r.20-21.
 • [254]viđenju *proroka Izaije: Knjiga Izaijina počinje riječima izvješća o viđenju.
 • [255]sinova ili potomaka
 • [256]sinovi Izraelovi ili Izraeliti.
 • [257]sveti stub: vidjeti 1Krlj 14.15 i bilješku - vojska nebesa: vidjeti 17.16 i bilješku.
 • [258]kroz vatru: vidjeti 16.3 i bilješku - nekromanti (vračevi) su kjudi koji dozivaju duhove - dolina Ben-Hinom: vidjeti Joz 15.8; Jr 2.23 i bilješke
 • [259]očevima njihovim (ili precima): prema starim verzijama; hebrejski: vašim očevima. - Redci 7-8 ne citiraju precizan tekst SZ, već preuzimaju bitno iz odlomka kao 2 S 7.8-16; 1 Krlj 2.2-4.
 • [260]čakljama: drugi prijevod kukama.
 • [261]on umiri lice GOSPODA: vidjeti 2 Krlj 13.4 i bilješku.
 • [262]O Gihonu vidjeti 1 Krlj 1.33 i bilješku; o ribljim vratima vidjeti Ne 3.3; o Ofel vidjeti Iz 32.14 i bilješku.
 • [263]njegova molitva: poznat je jedan stari spis, naslovljen "Manaseova Molitva", ali on nije u sklopu svetih knjiga, ni za židove ni za Krščane - riječi vidovnjaka: vidjeti 1 S 9.9.
 • [264]u Djelima Hozajevim.: osoba autora nepoznata, a spis izgubljen.
 • [265]leže vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku - ® u svojoj kući: ovdje to znači grobnicu ( usporediti Ko 12.5); paralelni tekst iz 2 Krlk 21.18 ima: u vrtu svoje kuće.
 • [266]svog oca ili svog predka.
 • [267]Vidjeti 1 Krlj 14.15 i bilješku.
 • [268]Vidjeti Lv 26.30 i bilješku.
 • [269]Prema starim grčkim i sirijskim verzijama; hebrejski, nedovoljno jasan, mogao bi značiti: on izabra njihove susjedne kuće ili njihovim mačevima svuda uokolo.
 • [270]čuvari praga: u drugoj knjizi Kraljeva, te su osobe predstavljene kao svećenici, a ne kao leviti; vidjeti 2 Krlj 12.10 i bilješku.
 • [271]vješti u sviranju glazbalima: neki su radovi bili ritmizirani i ravnani glazbenim ritmom.
 • [272]knjigu Zakona vidjeti 2 Krlj 22.8 i bilješku. Ta knjiga Zakona podrazumijeva vjerojatno srž Deteuronomija.
 • [273]pitati za savjet (konsultirati) GOSPODA: vidjeti 1Krlj 22.5 i bilješku.
 • [274]čuvar odjeće: sudionici jedne religiozne ceremonije odijevali su specijalnu odjeću koja se čuvala za tu namjenu.
 • [275]djela svojih ruku: kipovi lažnih bogova (vidjeti 19.18).
 • [276]spojiti s tvojim očevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku.
 • [277]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [278]gnusnosti: vidjeti Dt 18.914 - sinovima Izraelovim
 • [279]ili Izraelitiima.
 • [280]prema dokumentima kralja Izraelovog, Davida: aluzija na 1 Krn 23-26.
 • [281]žrtvujte Pashu: vidjeti Ezd 6.20 i bilješku.
 • [282]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [283]sinovi Izraelovi ili Izraeliti.
 • [284]popravi Kuću ili Templ
 • [285]dolazim ja: prema starim verzijama; hebrejski: ti - protiv mog stalnog neprijatelja: hebrejski tekst nejasan i prijevod nesiguran.
 • [286]tražio jednu priliku: drugi prijevod: on se preruši - Megido: vidjeti 2 Krlj 9.27 i bilješku.
 • [287]u grobovima svojih otaca ili u grobu gdje bijahu njegovi preci.
 • [288]Jeremija®o Joziasu: izgubljen spis; Jr 22.10 čini samo aluziju, veoma diskretnu, na smrt Joziasovu.
 • [289]- Talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - i talente zlata ili jedan talent zlata. Stare verzije, grčka i latinska, imaju deset talanata zlata.
 • [290]u svoju palaču ili templ svog boga.
 • [291]Jojakin imaše osam godina: prema 2 Krlj 24.8, Jojakin imaše 18 godina.
 • [292]njegovog brata: naime Sedecias bijaše brat Jojakimu, dakle stric Jojakinu, bvidjeti, 2 Krlj 24.17. - o izmjeni godine: vidjeti 24.23 i bilješku.
 • [293]ukruti svoj vrat (ili šiju): vidjeti Izl 32.9 i bilješku.
 • [294]svoje nemarnosti ili nevjernosti.
 • [295]njihovih otaca, ili predaka.
 • [296]Kaldejaca ili Babilonijaca.
 • [297]prenesena ustima Jeremijinim: Citat kombinira elemente izvučene iz Lv 26.34-35 i Jr 25.11.
 • [298]prve godine: Dva posljednja redka Kronika nalaze se na početku Ezdrine knjige (1.1-3); vidjeti bilješke - Usprkos redu u kojem su knjige SZ predstavljene, Ezdrine i Nehemijine knjige čine nastavak djela započetog u dvjema knjigama Kronika.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif