Podrubnice uz Deuteronom

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Podrubnice uz Deuteronom[uredi VE]

[1]Araba: drugi prijevodi dolina, ravnica ; Vlastita imenica označava dolinu koja se proteže na sjeveru u jugu Mrtvog mora . - Suf...di-Zahav: neidentificirana mjesta .

[2]Horeb: vidjeti Izl 3. - Kadeš-Barnea: vidjeti Stv 16.14 i bilješku. - Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku .

[3]40. godina lutanja po pustinji .

[4]Bašan: regija na istoku mora u Kineretu .

[5]Nabrajanje različitih regija Obećane Zemlje u idealnim granicama . - Eufrat: vidjeti Stv 2.14 i bilješku .

[6]Vidjeti Stv 16.14 i bilješku .

[7] Vidjeti Br 13.23 i bilješku

[8]visokim do neba: aluzija bilo na visinu zidova (bedema) gradskih, bilo na strmine na kojima su gradovi podignuti .

[9]tako dugo kako ve tu bijaste ostali: nevjernost Izraelova osudila ga je ostati u Kadešu po drugi put u jednom boravku jednako dugom onom prvom, kad je bio prinuden vratiti se . Katkad se prevodi s tako dugo koliko ste trebali tu ostati .

[10]Vidjeti Stv 32.4 i bilješku .

[11]ne pocinjite protiv njih ništa ili ne napadajte ih .

[12]Araba: vidjeti 1.1 – Eilat i Eison-Gever su na krajnjem jugu Arabe. Moab je istočno od Mrtvog mora.

[13]Sinovi Lotovi: ovdje to označava Moab i Amon (r.19) Ar: prijestolnica zemlje Moab .

[14]Vidjeti Br 13.22 i bilješku .

[15]Refaiti: staro domorodačko pučanstvo u Kanaanu (vidjeti r. 20-21) .

[16] klanci Zereda: rijeka u Transjordaniji, na krajnjem jugu od Mrtvog mora .

[17] Gaza: glad blizu obale, jugozapadno od Palestine . - Kaftoriti: drugo ime za Filistine (vidjeti Stv 26. 1 i bilješku ) .

[18] Rijeka koja se ulijeva u Mrtvo more, na istoku .

[19] Na jugu od Arnona .

[20]prokleli: u početku, taj običaj semitskih naroda rezervirao je poglavaru jedan dio onoga što je uzeto neprijatelju . U Izraelu, koji vodi sveti rat s Bogom kao poglavarom (Dt 20.4), dio posvećen Bogu trebao je biti uništen . Zabrana se može ticati živih bića (2.34) kao i materijalnih predmeta (Joz 6.17-19) . Religiozni cilj zabrane je definiran u DT 7.4-6 i 20.16-18. Izvan rata zabrana je jedno jednostavno posvecenje Bogu bez uništenja (Br 18.14).

[21]Vidjeti 1.4 i bilješku .

[22]prokleli: vidjeti 2.34 i bilješku .

[23]Planina gdje Jordan izvire .

[24]Visoravan: radi se i Visoravni Moab. - Brda Galada: vidjeti Stv 31.2 Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku .

[25]Refaiti: vidjeti 2.1 i bilješku . - Raba: prijestolnica zemlje Amonove (danas Aman) - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[26]Argov :ime distrikta utvrdenog gradovima Bašanovim (vidjeti 3.4-5) .

[27]Gešuriti, Makatiti: narodi koji su živjeli na granicama Izraela na istočnoj obali mora u Kineretu i u gornjem tijeku Jordana .

[28]Makir: Manasejev sin (Stv 50.23), otac Galadov (Br 26.29) i predak klana koji nosi njegovo ime .

[29]bit će granicom (služit će kao granica) smisao odgovarajućeg hebrejskog izraza je nesiguran .

[30]Kineret: neidentificirani lokalitet, ne treba ga zamijeniti s onim istog imena smještenim na zapadu mora u Kineretu - more Arabae, Slano more: stara imena Mrtvog mora . - Pisga: planina koja dominira nad Mrtvim morem na sjevero-istoku .

[31]zemlja s one strane Jordana označava ovdje Palestinu .

[32]Vidjeti 3.17 i bilješku .

[33]Drugo ime Bal-Peora (3.29) . Podsjećanje na epizodu ispričanu u Br 25.1-9 .

[34]da me se plaši ili da me štuje .- Planina Horeb : vidjeti Izl 3.1 i bilješku .

[35]deset riječi: biblijski izraz deset zaapovijedi ( Izl 20.1-17 i Dt 5.6-21) .

[36]oblik ili lik ili slika ili lice Boga - Horeb: vidjeti Izl 3.1 i bilješku .

[37]božanstvo: odgovarajući hebrejski izraz je neizvjestan.

[38]Slika peći označava ovdje nepodnosivu situaciju Hebreja potlačenih u Egiptu .

[39]proždiruća vatra: Bog je usporeden s vatrom koja proždire svoje neprijatelje (vidjeti 9.3). Ljubomorni Bog vidjeti Izl 20.5 i bilješku .

[40]odveo: aluzija na deportiranje kojom su kažnjeni Samarija 722.-721. i Jeruzalem 597., 587. i 582.-581. prije Krista .

[41]tvoji očevi ili tvoji predci .

[42]Nije li bilo nešto tako veliko?: pitanja postavljena u redcima 32-34 sva pretpostavljaju negativan odgovor i obvezujući zaključiti da nema drugog Boga do GOSPODA .

[43]Aluzija na nevolje koje su zadesile Egipat i natjerale faraona uzmaknuti (Izl 7.14-12.36) .

[44]velika vatra, aluzija na oblak vatre i dima koji je pratio manifestaciju nazočnosti Boga na brdu Horeb . Glas Boga je grmljavina (vidjeti Ps 29.3-9) ; njegove riječi su zapovijedi (vidjeti 4.13 i bilješku ) .

[45]poslije njih: prema starim verzijama ; hebrejski poslije njega koji šalje možda Jakova :drugi prijevodi: on osobno ili pokazujući svoju nazočnost .

[46]prema izlasku sunca ili na istoku .

[47]spasti život: ubojica je trebao biti usmren (Stv 9.5-6 ; Izl 21.12) .

[48]Becer, neizvjesna lokacija . - Visoravan :vidjeti 3.10 i bilješku.- Galad: vidjeti Stv 31.21 i bilješku . - Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku ;

[49]zemlja Sihon: na sjevero-istoku od Mrtvog mora (2.?24-37) .

[50]Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku - Na istoku sunca na istoku .

[51]brdo Sion: to ime Hermona ne treba biti pomiješno s s brdom Sion u Jeruzalemu .

[52]Araba: vidjeti 1.1 i bilješku - more Arabe: Mrtvo more .

[53]Vidjeti Izl 3.1 i bilješku .

[54]ljubomorazn Bog: Izl 20.5 i bilješku .

[55]bezrazložno ili olako; drugi prijevod za slagati.

[56]šabat GOSPODOV: vidjeti Stv 2.2 i bilješku .

[57]otmice: vidjeti Izl 20.15 i bilješku .

[58]krivo, ili lažno ili za slagati .

[59]Izraeliti bijahu uvjereni da je nemoguće vidjeti Boga, ili čak ući u izravni kontakt s njim a da se ne umre (vidjeti takoder 4.33) .

[60]jedna zemlja…: vidjeti Izl 3.8 i bilješku .

[61]Redci 4-9 čine početak ispovijedanja vjere koje Židovi prakticiraju recitirati još svaki dan. Rukopisi insistiraju na redku 4 pišući njegov početak i njegov kraj većim slovima što je u ovom prijevodu učinjeno upotrebom majuskula. - Jedan GOSPOD: ili SAM Gospodin .

[62]ti ćeš ih ponavljati: smisao korespondentnog hebrejskog glagola je nesiguran .

[63] načinit ćeš…: vidjeti bilješku o Izl 13.9 .

[64]ljubomoran Bog: vidjeti Izl 20.5 i bilješku .

[65]stavljati na kušnju : ili iskušavati, izazivati .

[66]bojati se: ili strahovati ili poštivati .

[67]posvetiti prokletstvu ili zabrani: vidjeti 2.34 i bilješku .

[68]da me slijedi… vjerojatno da slijedi Mojsija, ali još vjerojatnije da slijedi Boga samog .

[69]stele: vidjeti Stv 28.18 i bilješku - sveti stubovi: vidjeti bilješku uz Sdc 3.7.

[70]plod tvojeg krila ili tvoju djecu - tvoje steone krave i tvoje sjanjene ovce: drugi prijevod mlade tvojih krava i tvojih ovaca .

[71]stršen: drugi prijevod obeshrabrenje .

[72]idoli bijahu često statue obložene srebrom ili zlatom .

[73]posvećen zabran ili prokletstvu: vidjeti 2.34 i bilješku .

[74]da spozna što je bilo u tvom srcu: drugi prijevod da ti znaš što to ima .

[75]mana: vidjeti Izl 16.3 i bilješku - ono što izlazi iz usta GOSPODOVIH, to je rijec njegova. Mana, najavljena rijecju, dokazuje da je ona djelotvorna i da je Bog vistinit.

[76]užarene zemlje: vidjeti Br 21.6 i bilješku .

[77]mana: vidjeti Izl 16.31 i bilješku.

[78]visokim do neba: vidjeti 1.28 i bilješku .

[79]Anakiti: vidjeti Br 13.2* [2]i bilješku .

[80]kruta šija: vidjeti Izl 32.9 i bilješku .

[81]Horeb: drugo ime za Sinaj .

[82]tvrda šija: vidjeti Izl 32.9 i bilješku .

[83]Tavera: vidjeti Br 11.* [3]i bilješku . - Masa: vidjeti Izl 17.7 i bilješku . - Kivrot-Tava: vidjeti Br 11.34 i bilješku .

[84]Kadeš-Barnea: vidjeti Br 13.26 i bilješku ; Dt 1.19-46 .

[85]Mojsije se obraća puku Izraelovom u njegovoj ukupnosti .

[86]nebesa nebesa: izraz koji označava nebo sagledano u svem svojem sjaju i velicini .

[87]necete više ukrutiti svoju šiju: usporediti Izl 32.9 i bilješku .

[88]Bogo bogovima: vrsta superlativa za izraziti da je Bog iznad svega .

[89] te velike i strašne stvari: zbivanja kod izlaska iz Egipta i sve što je Izrael doživio u pustinji .

[90]zalijevao svojom nogom: trebalo je nogom otvarati i zatvarati irigacioni kanal .

[91]U redcima 13-15 to je GOSPOD, a ne Mojsije koji govori .

[92]Vidjeti Izl 13.9 i bilješku .

[93]pustinja: tekst podrazumijeva Siriju . -Eufrat: vidjeti Stv 2.14 i bilješku - Zapadno more: Sredozemno more . - Zemlja: vidjeti Joz 1.4 i bilješku .

[94]Ebal i Garizim nadvisuju grad Sišem na zapadu. Jedno staro Izraelitsko svetište cini se nalazilo se na planini Ebal (Dt 27.4 ; Joz 8.30-32) .

[95]s one strane Jordana oznacava ovdje Palestinu. - Araba: vidjeti 1.1 i bilješku. - Guilgal: možda mjesto koje nosiše to ime tik uz Jerihon (vidjeti Joz 4.19 ), možda jedno drugo (2Kr 2.1; 4.38). Hrastovi More: vidjeti Stv 12.6. - Geografijske oznake iz ovog retka smjeraju situirati svetište Sišema gdje se periodicno slavio *savez (vidjeti 27.3-3).

[96]Redci 2-3 opisuju elemente kanaanskog kulta oborenog po Dt : svetište je smješteno na jednoj uzvisini ; zelena drveta simboliziraju život; oltar je okružen uspravljenim kamenjem (stele: vidjeti Stv 28.18 i bilješku) ili od svetih stubova ( vidjeti bilješku o Sdc 3.7); idol signalizira nazočnost lokalnog božanstva . - Njihovo ime: vjerojatno se radi o imenu lažnih bogova, prije nego o imenu naroda koji obožavaju taj kult.

[97]Vidjeti Stv 14.20 i bilješku .

[98]jesti: stanovite žrtve bijahu praćene jednim objedom, isto kao i ponuda di?ma (r; 17-18) .

[99]odmor ovdje evocira kraj dugog marša po pustinji i borbi za osvojenje (vidjeti r. 10) .

[100]Pleme Levi nije imalo vlastite teritorije koju bi moglo smatrati kao svoj dio ili svoju baštinu (vidjeti 10.8-9) .

[101]zaklati životinje: radi se o klanju životinja za mesnicu kad nije bilo moguće ostvariti jedinstveno svetište (r. 21) Gazela, jelen: vidjeti 14.4-5 .

[102]Rijec žrtva uzeta je ovdje u užem smislu riječi kao žrtva mira, od koje se jede meso (vidjeti Lv 3) .

[103]Radi se o onome koji ima snove (vidjeti Jr 23.25) .

[104]ništarije ili ljudi od ničega.

[105]nositi postriga: oznaka žalosti. Zabranjujući Izraelu tu praksu uobičajenu kod Kanaanaca, Dt hoće mu učiniti izbjeći napast usvajanja i religije Kanaanaca (vidjeti r. 2).

[106]Prijevod, izuzev prve dvije životinje u ovom slijedu nije potpuno siguran .

[107]Daman ; vidjeti Lv 11.5, Ps 104.18 i bilješke .

[108]Vidjeti Izl 23.19 i bilješku .

[109]Vidjeti Stv 14.20 i bilješku .

[110]otpust dugova trebao je biti bilo jedna odgoda od jedne godine dana za plaćanje, bilo vjerojatno kompletno otpisivanje svih dugovanja sklopljenih prethoddnih šest godina .

[111]vršiti prinude: hebrejski je tekst nejasan ; ili vjerovnik treba vratiti dužniku jamstvo koje je ovaj položio u znak priznanja svojeg duga, ili pozajmitelj treba se odrecipotraživanja sume koju je pozajmio . - Prinuda: vjerovnik nema pravo dovući svojeg dužnika Izraelita pred javni sud da bi ga prisilio na plaćanje ili da od njega načini svojeg roba ako je nesposoban platiti .

[112]se prodao tebi ili bio prodan tebi .

[113]prekriti darovima: smisao odgovarajueg hebrajickog izraza je nesiguran .

[114]prikovati ili probosti: stari običaj koji simbolizira definitivnu svezu roba s kućom svojeg gospodara .

[115]svake godine: žrtveni objed svake godine, slavljen u središnjem svetištu, prema 14.23 (vidjeti 1S 1.3-4) .

[116]mjesec Klasova ili mjesec Abib: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .

[117] zaklao ili žrtvovao .

[118] točno vrijeme: tog datuma .

[119]blagdan Tjedana: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .

[120]blagdan Šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .

[121]ići ćeš na hodočašće ili slavit ćeš jedan blagdan .

[122]ići vidjeti lice GOSPODA: ići se predstaviti u *svetištu (vidjeti Izl 23.17 i bilješku ) .

[123]nikakav drveni kolac: hebrejski nejasan ; drugi prijevod nikakav sveti kolac niti ikakvo drvo ( vidjeti Sdc 3.7) .

[124]Vidjeti Stv 28.18 i bilješku .

[125]ja nisam zapovjedio: to je Mojsije koji govori, ili možda Bog sam .

[126] na vrata grada:ondje gdje zasjeda tribunal (vidjeti Stv 23.10 i bilješku); ali to je također ispred vrata, izvan grada gdje se vrše pogubljenja (vidjeti 22.24; Dj7.58°.

[127]svećenici leviti: ovaj naziv karakterizira svećenstvo u službi središnjeg *svetišta (vidjeti 17.18; 27.9) i razlikuje ga od drugih levita rasijanih po zemlji (vidjeti 12.12; 18.6) . Sudac je ili jedan od svećenika ili sudac laik (vidjeti 16.18-20) . Ti ćeš ih upitati za savjet : drugi prijevod konsultirat ćeš GOSPODA .

[128]braća ili sunarodnici .

[129]jednu kopiju tog Zakona: stara grčka verzija prevodi sa drugi Zakon (deuteronomij), što dovodi do nesporazuma, ali što je postalo naslovom ove knjige koju smo nazvali Deuteronom . - Svećenici leviti: vidjeti 17.9 i bilješku .

[130]svećenici leviti: vidjeti 17.9 i bilješku . - Jela: pleme bez teritorije, pleme Levijevo prima za svoju opskrbu meso od *žrtava i prihod od ponuda.

[131]svoje braće ili svojih sunarodnika .

[132]Tekst težak, čiji je smisao nesiguran . Levit ne posjeduje teritorije (vidjeti r. 2) . Njegova očinska dobra su možda kuca ili pokretna dobra .

[133]provesti kroz vatru: radi se o žrtvovanju djece (vidjeti 12.31; 2Kr 16.3 i bilješka).

[134]Horeb: drugo ime za Sinaj . - Umrijeti: vidjeti 5.24 i bilješku .

[135]napravit ćeš plan cesta: smisao hebrejskog teksta nesiguran . Drugi prijevod održavat ćeš im pristup u dobrom stanju .

[136]Vidjeti 4.42 i bilješku .

[137]osvetnik: vidjeti Br 35.12 i bilješku - iskoristiti duljinu ceste: ako je ta cesta suviše duga, nenamjerni ubojica je više izložen riziku da bude uhvaćen i usmrćen; raspodjela gradova utočišta treba im olakšati pristup .

[138]optužiti za pobunu: tekst smjera vjerojatno na neposluh Bogu, svako kršenje njegovog Zakona .

[139]Vidjeti Joz 16.10 i bilješku .

[140]Vidjeti 2.34 i bilješku .

[141]svećenici, sinovi Levijevi: vidjeti u Glosaru pod LEVITI .

[142]obrijati glavu, odrezati nokte (vidjeti r. 12), skinuti ogrtač (r. 132): te tri radnje zatvoreničine podcrtavaju da je ona raskinula s prijašnjim životom i počela jedan novi život integrirajući se u puk Izraelov .

[143]maltretirati: smisao hebrejskog izraza je nesiguran .

[144]vidjeti Stv 25.31 i bilješku .

[145]Vidjeti bilješku o 17.5 .

[146]tvoj brat ili bližnji tvoj .

[147]sve bi postalo prokleto: to jest, bila bi to zabranjena upotreba .

[148]dokaz njenog djevičanstva radi se o jednom ogrtaču na kojem su ležali mladenci ( vidjeti r. 17) i koji nosi tragove krvi - vrata grada: vidjet 17.5 i bilješku .

[149]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[150]Radi se o jednoj ženi svojeg oca, ne o majci (usporediti 21.15) ; neće pozlijediti prava svojeg oca: doslovce: neće zadignuti skuta ogrtaču oca svoga . Suprug se upušta sa ženom svojom pružajući prema njoj skut svojeg ogrtača (vidjeti Ez 16.8) Zadići skut ogrtača, to znači iskati prava na suprugu i osporavati prava njenog supruga nad njom .

[151]obogaljen gnječenjem ili (biti) zdrobljenih mošnji .

[152]Kopile: hebrejski izraz vjerojatno oznacava dijete rodeno u jednoj po Zakonu zabranjenoj uniji (vidjeti Lv 18.6-18) . Židovska tradicija ga kasnije primijenjuje na djecu ciji je jedan roditelj židov a drugi poganin .

[153]Nikada Amonit i Mabit:Vidjeti Stv 19.37-38 i bilješku.

[154]nisu došli…cesta: Moab i Amon su optuženi da su prekršili zakon gostoprimstva . - Aram-od-dviju-Rije-ka: vidjeti Stv 24.10 i bilješku .

[155]Potomci Edoma, koje je drugo ime Ezavljevo, brata Jakovljeva (vidjeti Stv 36) .

[156] noćna nezgoda ili noćna polucija .

[157]posvećena prostitutka: vidjeti bilješku kod Os 1.* [2]. - posvećeni prostituant: vidjeti 1Kr 14.24 i bilješku .

[158]zavjetna ponuda: vidjeti Lv 7.16 i bilješku - psa: pogrdno ime za posvećene prostituante (r. 18) .

[159]brat ili sunarodnik .

[160]U tom slučaju, žena sama nije nečista, već samo u odnosu na svog prvog muža .

[161]Vidjeti 17.9 i bilješku .

[162]Ne treba spriječiti govedo jesti dok radi .

[163]levirat: brak djevera i zaove .

[164]na vrata grada ; vidjeti Stv 23.10 i bilješku .

[165]skinuti sandalu: simbol gubitka prava (Rt 4.7) . Ovdje ima samo napadački aspekt .

[166]Bilo brat bilo koji Izraelit .

[167]odsjeći ruku: to je jedini slučaj u Starom Zavjetu kad se predviđa osakaćenje za sankciju prekršaja.

[168]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[169]Vidjeti Izl 17.8 i bilješku .

[170]Aramejac lutalica: aluzija na Jakova (vidjeti Stv 25.20) .

[171]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku .

[172]pred Gospodinom: tj. u svetištu .

[173]godina Dîma: vidjeti Stv 14.20 i bilješku .

[174]pred GOSPODOM: vidjeti 26.10 i bilješku .

[175]putem tih triju izraza, vjernik potvrduje da je potpun dîm dao i da nije bio necist .

[176]med i mlijeko: vidjeti Izl 3.8 i bilješku .

[177]danas: tj. u vrijeme i na mjestu preciziranim u 1.1-5 i 4.45-49 .

[178]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku .

[179]Vidjeti 11.29 i bilješku .

[180]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.

[181]izloži ih dobro: kod Daničića: napiši ih dobro i razgovijetno .

[182]Vidjeti 17.9 i bilješku

[183]Vidjeti 11.29 i bilješku .

[184]skrnavi prava oca svoga, radi na štetu: vidjeti 23.1 i bilješku .

[185]sestra: radi se o polu-sestri .

[186]narodi zemlje: tj. pučanstvo Kanaana (vidjeti 11.22-25) ; drugi prijevod narodi zemlje .

[187]Vidjeti 7.13 i bilješku .

[188]sadržaj košare i naava: poizvodi zemlje i kruh .

[189] zemlje: drugi prijevod na svijetu.

[190]suša: prema staroj latinskoj verziji; hebrejski mac; na hebrejskom dvije, korespondentne rijeci suša i mac, veoma su slicne . - Redak nabraja bolesti ljudi, životinja i biljaka (vidjeti takoder 1Kr 8.37 i bilješku).

[191]zemlje: drugi prijevog na svijetu (vidjeti Jr 15.4; 24.9) .

[192]Vidjeti 7.13 i bilješku .

[193]Ja : to Bog sam govori .

[194]Umjesto kruha i vina, Izraeliti su u pustinji jeli manu (vidjeti Izl 16) i pili vodu iz stijene (Izl 17.1-7) što im je davao GOSPOD .

[195]Angažman u savezu je popraćen prisegom koja priznaje pravo Gospodu da kazni onoga koji bude nevjeran tom savezu (vidjeti r. 19-20) .

[196]onaj koji nije s nama danas ovdje: aluzija na budue naraštaje Izraelove .

[197]otrov ili čemer su slike zlokobnih efekata što ih je idolatrija proizvodila na Izrael .

[198]natopljena zemlja nema više žedi izraz teža, smisao nesiguran . Čini se da je to jedna vrsta poslovice za izraziti da su u nekoga sve želje zadovoljene .

[199] ljubomora…: vidjeti Izl 20.5 i bilješku .

[200]ovoj knjizi Zakona: Deuteronomij .

[201]sumpor, sol i vatra: nevolje koje su uništile podrucje Sodome i ucinile ga neplodnim (Stv 19.24-28) .

[202]iščupao iz njihove zemlje: vidjeti 4.27 i bilješku.

[203]plod krila tvoga: djeca tvoja .

[204]svećenici sinovi Levijevi: vidjeti u Glosaru pod SVEĆENICI .

[205]godina otpusta: vidjeti 15.1-11- slavlje Šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .

[206]vidjeti lice GOSPODOVO: vidjeti 16.16 i bilješku.

[207]bojati se ili poštovati .

[208]Vidjeti Izl 13.21 i bilješku .

[209]leći sa svojim očevima: vidjeti bilješku o 1Kr 1.21 - prostituirati se: vidjeti Oz 2.4 i bilješku .

[210]ja ću im skriti svoje lice ili ja im više neću pokazati svoje nazočnosti .

[211]teku…:vidjeti Izl 3.8 i bilješku .

[212]krutost tvoje šije: vidjeti bilješku na Izl 32.9 .

[213]sinovi njegovi, redak njasan, smisao nesiguran .

[214]slijedeći broj: drugi prijevod: slijedeći granice sinova Izraelovih ; izvjesni hebrejski rukopisi i stare verzije imaju - slijedi broj sinova Božjih .

[215]zakoračiti: Izrael je namješten na brežuljcima svojim kao kad bi sjedio na konju .

[216]Područje uzgoja, istočno od Kineretskog mora .

[217]Ješurun : nadimak Izraelov .

[218]strance: strane bogove drugih naroda ( vidjeti redak 21; Iz 43.12; Jr 2.25) .

[219]skriti lice svoje: vidjeti 31.17 i bilješku .

[220]vidjeti…: tj. razmislit e još o njoj .

[221]munja: - drugi prijevod: groznicom - gorki dažd: ili smrtna kuga .

[222]Odgovarajuci hebrejski izraz ima nejasno znamenje .

[223]to je jedan narod: teško je znati radi li se o Izraelitima ili o neprijateljima njihovim .

[224]Težak tekst. Drugi prijevod a naši neprijatelji nisu sudci .

[225] Gomore: aluzija na korumpiranost ljudi Sodome i Gomore .

[226]ni roba ni…: neizvjestan prijevod jednog hebrejskog izraza čiji smisao takodezr nije jasan .

[227]jedu masno…: masni dijelovi životinja bijahu smatrani izabranim dijelovima ( Is 25.6), rezervirani Bogu (Lv 4.35) .

[228]dignuti ruku: gesta prisege .

[229]osloboditi: ovaj redak postoji u duljoj formi u rukopisima nađenim u Kumranu (hebrejski) i u starijoj grčkoj verziji koja jedina predlaže riječi u zagradama: Nebesa, radujte se s njim ! nek' svi sinovi Božji poklone se pred njim . (Narodi, radujte se s pukom njegovim, i nek' svi anđeli Bojžji budu vjerni njemu.) Jer, krv njegovih sinova je osvećena ; on će osvetiti i dati da padne osveta na neprijatelje njegove. On će nagraditi one koji ga mrze ; GOSPOD će očistiti zemlju naroda svog . Dva odlomka iz te dulje forme redka su citirana u Rm 15.10 i He 1.6.

[230]Ili Ozija, staro ime Jozue, promijenjeno od Mojsija (vidjeti Brt13.16 i bilješku ) .

[231]rodbini svojoj: vidjeti Br 20.24 i bilješku .

[232]Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku - brdo Paran: lokalizacija neizvjesna ; može se staviti u svezu s pustinjom Paran (vidjeti Stv 21.21 i bilješku ) - u Meribu Kadeševu: nagadanje prema 32.51; hebrejski nejasan. - prema Obroncima nagađanja prema 3.17 ; hebrejski nejasan .

[233]narodi: vjerojatno Izraelova plemena .

[234]sabor Jakovljev: narod Izraelov .

[235]Ješurun : vidjeti 32.15 i bilješku . - Jedan kralj: bilo Gospod sam, bilo kralj Izraela postavljen od Gospoda.

[236]doveden prema narodu njegovom: dovedi Judu prema plemenima sa sjevera i središta Obecane Zemlje .

[237]Tumim i Urim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku - kušnja, svađa: vidjeti 17.7 i bilješku .

[238]miris i ponuda: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[239]Gospod se odmara, tj . posjeduje svoje svetište, u jednom podrucju brežuljaka: aluzija bilo na svetište iz Silo (vidjeti 1S 1-3), bilo u templu Jeruzalemskom, jer taj je grad koji put smatran smještenim u Benja-minu .

[240]njegovi rogovi: u SZ rog je često simbol snage . - Dva plemena Efraim i Manase cine zajedno kuu Josipovu (r; 13; vidjeti Stv 50.8 i bilješku ) koja je zagospodarila nad sjevernim plemenima i onim iz središnjeg područja Izraelovog .

[241]planina: to je vjerojatno Tabor na granici izmedu Zabulona i Isakara.-Obilje iz mora označava ovdje korist od pomorske trgovine, a riznice skrivene u pijesku vjerojatno izradu stakla od morskog pijeska .

[242]za skiptar ili za poglavara .

[243]vidjeti 1.4 i bilješku .

[244]ulje je ovdje simbolom obilja i prosperiteta .

[245]snaga: korespondentna hebrejska riječ nepoznata . Prevodi se prema kontekstu .

[246]enigmatična slika: zvor možda znači pučanstvo isteklo iz Jakova.

[247] Dan : krajnji sjever Izraela .

[248]Negev: vidjeti Stv 12.9 i bilješku ; Distrikt označava područje Mrtvog mora (vidjeti Stv 13.10) .

[249]sahrani ga: subjekt je nesumnjivo Gospod ; drugi prijevod sahrani se . - Bet-Peor: vidjeti 3.29 i bilješku .
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif