Razgovor:Deuteronom

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Linkovi linkaju svakako potrebita temeljita provjera. --Andrej Šalov


Poslužite se:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

[98]

[99]

[100]

[101]

[102]

[103]

[104]

[105]

[106]

[107]

[108]

[109]

[110]

[111]

[112]

[113]

[114]

[115]

[116]

[117]

[118]

[119]

[120]

[121]

[122]

[123]

[124]

[125]

[126]

[127]

[128]

[129]

[130]

[131]

[132]

[133]

[134]

[135]

[136]

[137]

[138]

[139]

[140]

[141]

[142]

[143]

[144]

[145]

[146]

[147]

[148]

[149]

[150]

[151]

[152]

[153]

[154]

[155]

[156]

[157]

[158]

[159]

[160]

[161]

[162]

[163]

[164]

[165]

[166]

[167]

[168]

[169]

[170]

[171]

[172]

[173]

[174]

[175]

[176]

[177]

[178]

[179]

[180]

[181]

[182]

[183]

[184]

[185]

[186]

[187]

[188]

[189]

[190]

[191]

[192]

[193]

[194]

[195]

[196]

[197]

[198]

[199]

[200]

[201]

[202]

[203]

[204]

[205]

[206]

[207]

[208]

[209]

[210]

[211]

[212]

[213]

[214]

[215]

[216]

[217]

[218]

[219]

[220]

[221]

[222]

[223]

[224]

[225]

[226]

[227]

[228]

[229]

[230]

[231]

[232]

[233]

[234]

[235]

[236]

[237]

[238]

[239]

[240]

[241]

[242]

[243]

[244]

[245]

[246]

[247]

[248]

[249]

[250]

[251]

[252]

[253]

[254]

[255]

[256]

[257]

[258]

[259]

[260]

[261]

[262]

[263]

[264]

[265]

[266]

[267]

[268]

[269]

[270]

[271]

[272]

[273]

[274]

[275]

[276]

[277]

[278]

[279]

[280]

[281]

[282]

[283]

[284]

[285]

[286]

[287]

[288]

[289]

[290]

[291]

[292]

[293]

[294]

[295]

[296]

[297]

[298]

[299]

[300]

[301]

[302]

[303]

[304]

[305]

[306]

[307]

[308]

[309]

[310]

[311]

[312]

[313]

[314]

[315]

[316]

[317]

[318]

[319]

[320]

[321]

[322]

[323]

[324]

[325]

[326]

[327]

[328]

[329]

[330]

[331]

[332]

[333]

[334]

[335]

[336]

[337]

[338]

[339]

[340]

[341]

[342]

[343]

[344]

[345]

[346]

[347]

[348]

[349]

[350]

[351]

[352]

[353]

[354]

[355]

[356]

[357]

[358]

[359]

[360]

[361]

[362]

[363]

[364]

[365]

[366]

[367]

[368]

[369]

[370]

[371]

[372]

[373]

[374]

[375]

[376]

[377]

[378]

[379]

[380]

[381]

[382]

[383]

[384]

[385]

[386]

[387]

[388]

[389]

[390]

[391]

[392]

[393]

[394]

[395]

[396]

[397]

[398]

[399]

[400]


[1]sinovi Izraelovi ili Izraeliti pitati za savjet: konsultacija se činila u jednom svetištu, vjerojatno pomoću Urima i Tumima (vidjeti Izl 28.30 i bilješku) Kanaanci: vidjeti u Glosaru pod AMORITI .

[2]Juda ( r.2) i Šimun ( r. 3) ožnačava ovdje dva Izraelova plemena .

[3]u moj dio ili na područje koàje mi je bilo doznačeno (Vidjeti Joz 15; 19.1-19).

[4]Bezek , lokalitet koji je teško lokalizirati . Trebao bi biti blizu Jeruzalema .

[5]Adoni-Bezek ništa se o njemu ne zna osim imena .

[6]odsjekoše palčeve: čovjek tako osakaćen nije se više mogao služiti lukom .

[7]sinovi Judini ili članovi plemena Judinog .

[8]Planinu…od istoka k zapadu, obećana zemlja obuhvaća ravnicu Jordana ili Arabau, jednu planinsku regiju nazvanu Planina , Nizija , Padine , i pribrEz ja (vidjeti Dt 1.7; Još10.40; 12.8)Negev se nalazi na jugu

[9]Vidjeti Stv 13.18 i bilješku .

[10]sinovi ili potomci Kenitovi grad palmier: ime katkada davano Jerihonu (Dt 34.3; Sdč3.13) ; izraz bi međutim mogao označavati ovdje Tamar (Palmier) , lokalitet na jugu od Mrtvog mora Arad: 30 km na jug od Hebrona .

[11]Serfat: lociranje neizvjesno Horma: ovo ime preuzima konsonante hebrejskog glagola koji žnači posvetiti zabrani . O tom izrazu, vidjeti Dt 2.34 i bilješku.

[12]Gaza, Aškelon i Ekron: tri grada Filistinske teritori-je .

[13]željezna kola: vidjeti Još17.16 i bilješku .

[14]Kuća Josipova ožnačava plemena Efraim i Manase ! Betel : vidjeti Stv 12.8 i bilješku .

[15]Zemlja Hitita: ime za Sirio-Palestinu u neo-babilonskim dokumentima novi Lužje nepoznat .

[16]Radovi nametnuti pobjeđenim narodima .(1Kr 9.20-22) .

[17]Gilgal : vidjeti Još4.19 i bilješku Bokim , nepoznata lokalizacija . To ime znači Oplakivači ( r. 4-5) i može se podudarati s hrastom koji se nalazi u blizini Bethela (Stv 35-8)

[18]Lokalitet nazivan još i Timnat-Serah (Još19.10; 24.30).

[19]bi sjedinjen k svojim očevima ili umrije (vidjeti Stv 25.8 i bilješku ) upoznao: tekst podrazumijeva osobno (neposredno).

[20]njihovih otaca ili njihovih predaka .

[21]Pridružena Balu Astarta bijaše Božica ljubavi i plodnosti raširena posvuda na Bliskom Istoku, otkuda dolazi upotreba plurala.

[22]Sudci o kojima jeriječ u ovoj knjizi su prije svega ljudi koje je Bog zadužio bilo da zapovijedaju i vladaju , bilo da spase jedno ili više plemena iz teškoća .

[23]Vidjeti Ož2.4 i bilješku.

[24]da li će čuvati ili da li će biti vjerni ili nevjerni GOSPODU .

[25]Kanaanci, Hiviti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI -Sidonijanci: stanovnici Sidona, luka feničanske obale, na sjeveru Palestine.

[26]Ašera , jedno kanaansko Božanstvo koje Biblija često pridružuje *Balu . U svakom *visokom mjestu bijaše predstavljen po jedan sveti stub, simbol plodnosti (vidjeti Dt 16.21) .

[27]Kušan-Rišetaim: nadimak koji znači Kušit dvostrukog zla . Aram od Dviju Rijeka : vidjeti Stv 24.10 i bilješku .

[28]on sudiše Izrael ili on bi poglavar Izraelov (vidjeti biljesšku na 2.16) .

[29]Moab : vidjeti Stv 19.37 i bilješku .

[30]Amon : vidjeti Stv 19.38 i bilješku Amalek: vidjeti Izl 17.8 i bilješku . U vrijeme sudaca Amaleciti su glavni neprijatelji plemenima Izraelovim (vidjeti6.3 , 33 ; 7.12 ; 10.12) grad Palmier žnači Jerihon (Dt 34.3) .

[31]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[32]Idoli su vjerojatno stubovi ili tesano kamenje Gilgal: vidjeti Još4.19 i bilješku .

[33]gornja soba: soba na terasi kuće .

[34]Drugi prijevod: kroz predvorje .

[35] pokriti si stopala ili čučnuti: slikoviti izraz koji znači "zadovoljiti prirodnu potrebu " .

[36]Regija koja se može smjestiti na na sjever od Jerihona.

[37]planina Efraimova je na sjeveru od Jeruzalema (Još20<.7 ; 21.21) .

[38]Anat ožnačava možda lokalitet Bet-Anat (vidjeti 1.33) badalj: štap na čijem vrhu ima šiljak od željeza korišten za podbadanje goveda pri kretanju.

[39]Harešot Goim : lokalizacija nesigurna, možda 15 km na jugo-istoku od Haife, između podnožja brda Karmel i potoka Kišon (vidjeti 4.7 i bilješku ) .

[40]željezna kola: vidjeti Još17.16 i bilješku .

[41]Rama: nekoliko km sjeverno od Jeruzalema .

[42]brdo Tabor: vidjeti Još19.22 i bilješku .

[43]Potok Kišon teče uzduž sjevernih obronaka brda Karmel i ulijeva se u more kod Haifae .

[44]Kain: ime pretka Kenita prema Br 24.12-22 Sanaim u Neftaliju ; isti lokalitet kao Sanaim u Još19.33 .

[45]Ta je pjesma jedan od najstarijih tekstova Biblije i , zbog toga, često je veoma teška za prijevod .

[46]posvećuje potpuno: doslovce raspliće kose, obred kojim se pokazuje da se posvećuje Bogu s namjerom svetog rata. Drugi prijevod zapovjednici zapovijedaju .

[47]Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku potresaju: prema starim grčkim rukopisima ; hebrejski izlijeveju .

[48]strovaljuju (ugibaju): drugi prijevod blistaju , (cakle) .

[49]Karavane ili putovanja-zaobilazni: nazočnost Kanaanaca u ravnici sprječavala je cirkuliranje karavana i putovanja između plemena sjevera i onih iz planine Efraim .

[50]poglavari: korespondentni smisao na hebrejskom je nesiguran; drugi prijevodi stanovnici po selima manjkahu ili, u nekoliko hebrejskih rukopisa, gradovi otvoreni bijahu prestali postojati .

[51]Tekst tEz ak; prijevod osnovan na pretpostavkama pet gradova: drugi prijevod rat bijaše pred vratima .

[52]U to vrijeme magarica bijaše jahaće živinče pog-lavara i osoba od ugleda (Sdc10.4; Br 22.21) .

[53]Razmotrite drugi prijevod opišite ili opjevajte.

[54]oni koji čine razdiobu: prijevod nesiguran, tekst nejasan . Radi se, čini se, o podjeli plijena nakon pobjede vrata: mjesto okupljanja stanovnika jed-nog grada.

[55]povedi svoje roblje: nejasan tekst .

[56]Amalek: vidjeti 12.15 - Makir klan plemena Manase.

[57]U drugom dijelu redka prijevod ostavlja po strani jedno ponavljanje imena Isakar, koje bijaše uzeto u početku . Izvjesni prevode i Isakar je ka Barak Četiri plemena koja nisu sudjelovala u bitci primit će prijekore: Ruben , (r.15) , Galad , Dan ,Ašer ( red. 17) .

[58]Zviz danja su možda ona pastirska ; izvjesni misle da se radi o frulama ispitivanja: klanovi Rubenovi nisu se odlučili sudjelovati u boju zajedno šdrugim plemenima .

[59]Galad uobičajeno ime središnje Transjordanije ,oz-načava ovdje plemena koja tu bijahu nastanjena, Gad je jedan dio Manaseeja lađe: Daniti su možda služili kao mornari na feničanskim lađama. U to vrijeme pleme Dan bijaše još smješteno na zapadu Benjaminove teritorije (vidjeti 18.1-2) Ašer je zapremao obalnu ravan na sjeveru brda Karmel .

[60]Tanak i Megido su dva važna kanaanska grada, na južnom rubu ravnice Izreel .

[61]Grad smješten na 12 km jugoistočno od Kedeša Neftalijevog .

[62]jedno vezivo … za svoj vrat: prijevod nesiguran , tekst nejasan .

[63]tvoji prijatelji: prema više starih varijanti; hebrejski njegovi prijatelji.

[64]Vidjeti Izl 2.15 i bilješku .

[65]Amalek :vidjeti Izl 17.8 i bilješku-sinovi Orijenta op-će ime za grupe nomada živuće na sjeveru Transjordanije i u sirijskoj pustinji .

[66]Jedan od pet gradova Filistinaca, najdalji na jugu, ne daleko od mora .

[67]Ti insekti stiz u katkad u bezbrojnim jatima (Jr 46.23 ) koja požderu sve zelenilo i ostave opustošenu zemlju (Jr 1.4-12) .

[68]Ofra: lokalizacija nesigurna, na teritoriji Manasejevoj . Terebinta je ovdje sveto drvo Aviezer: klan iz plemena Manase Uobičajeno je vršiti žito na gumnu, ali Gedeon se sakrio u prostoriju za tiještenje grožđa .

[69]efa: vidjeti u Glosaru pod MJERE .

[70]sveti stup: simbol Božice Ašera (vidjeti 3.7 i bilješku ) .

[71]izgrađen…: prijevod nesiguran ; neki razumiju kao uobičajen holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .

[72]Jerubal žnači Nek' se parniči Bal .

[73]Madian , Amalek , sinovi Orijenta: vidjeti 6.1-3 i bilješke Izreel: vidjeti Još19.18 i bilješku .

[74]runo  : koža ovce još prekrivena vunom .

[75]Jerubal: vidjeti 6.32 i bilješku Ein-Harod (izvor potresa); na istoku ravnice Izreel, u podnožju brda GilboabrEz uljak Gilboa , tj. brijeg vračev, visok 515 m , južno od brda Tabor .

[76]drhtati: aluzija na Ein Harod (vidjeti bilješku na r; 1) Gedeon poče provjeru: prijevod uvjetan, hebrejski nejasan .

[77] vrčevi: prijevod nesiguran , hebrejski obskrbu .

[78]kruh od ječma simbolizira Izraelite zemljoradnike ; šator simbolizira Madijan nomade .

[79]početkom ponoćnog bdijenja: oko 23 ooh

[80] Serera: nepoznati lokalitet na zapadu od Jordana i Tabat na istoku kao i, možda, Bet-Šita . Madijaniti bjEz ahu prema jugu da bi se domogli gaza na Jordanu.

[81]vodene točke: drugi prijevodi vode ili prolažvode.

[82]Paljetkovanje je branje grožđa koje ostaje poslije berbe .

[83]Sukot : vidjeti Stv 33.17 i bilješku Zevah (žrtva) i Salmun (oteta sjena) su vjerojatno ironični nadimci dani dvojici madijanitskih kraljeva .

[84]ja ću vas bičevati: drugi prijevod ja ću vas zgaziti pod (ili kao) .

[85]Penuel: grad u Transjordaniji, blizu Sukota (vidjeti Stv 32.31 -32) .

[86]Karkor: nepoznato mjesto sinovi Orijenta: vidjeti 6.3 i bilješku .

[87]Novah: ime jednog Manasejevog klana u Transjordaniji (vidjeti 32.42). Jogboha: ime grada Danovog, u Transjordaniji; na 13 km sjevero-zapadno d Amana .

[88] Nepoznata lokalizacija .

[89]Hebrejski tekst neizvjestan . Stare verzije govore…čkalj kojim on zgazi ljude iz Sukota .

[90]Tabor: vidjeti Još19.22 i bilješku. Gedeon pravi aluziju na na jednu nepoznatu bitku, bEz sumnje različitu onoj iz Pogl 7 . kraljevski sin: braća Gedeonova su bila pogubljena jer su smatrana poglavarima .

[91]Bliz a rodbina ubijenog čovjeka morala je uništiti ubojicu. To se zvalo ”krvna osvate“.

[92]svatko ima svoje junaštvo: tri kralja nađoše dostojnijim umrijeti od ruke pravog bojovnika no jednog strašljivog adolescenta kroasan; fr: le croissant ( vrsta nakita u obliku mjeseca mlađaka; kifla i sl:).

[93]Ismaeliti ovdje posjeduju opće značenje nomada ili karavanskih vodiča ( vidjeti Stv 37.25; 39.1) .

[94]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.purpur: skupocijena tkanina , crvene boje .

[95]Efod može žnačiti bilo jedan tobolac kamo se stavljaju sveti predmeti za obožavanje, bilo jednu božansku statuu (vidjeti 17.5 ; 18.14-20). Različit je od efoda iz Izl 25.7 (vidjeti bilješku ) prostituirati se: vidjeti Ož2.4 i bilješku .

[96]Bal-Berit (kao 9.4) ili El-Berit (9.46): bog saveza ili zavjeta . Radi se vjerojatno o bogu obožavanom u Sišemu (vidjeti 9.?4) .

[97]Ovi vlasnici formiraju jednu grupu koja raspolaže političkim utjecajem -Jerubal: vidjeti 6.32 i bilješku vaša kost i vaše meso: ovaj izraz ožnačava jednu usku rodbinsku svezu (vidjeti Stv 2/23 ; 29.14) .

[98]sikal: vidjeti u Glosaru pood MJERE Bal-Berit: vidjeti 8.33 i bilješku ;

[99]Bet-Milo (kuća na bedemu): izraz označava uzvišeni dio grada , vjerojatno utvrde , imenovan u r.46-49 Migdal-Sišem stela ili usprevljani kamen smatran svetim smrdljika: ovdje sveto drvo

[100] Vidjeti Dt 11.29 i bilješku ;

[101]cedrovi Libana: vidjeti Iz 10.34 i bilješku .

[102]Kuća ili obitelj djela :rečenica , prekinuta poslije ove riječi , nastavlja u r. 19 .

[103]Lokalitet na 15 km jugoistono od brda Tabor .

[104]Te zasjede lišavale su Abimeleka prava nad robama koje su prolazile kroz Sišem .

[105]njegova braća ili njegovi rođaci .

[106]Aluzija na Stv 34: Gal cijeni da, temeljem pakta sklopljenog nekad šHamorom, hivitskim princem Si-šema, Izraeliti trebaju biti smatrani podvrgnutim vlasnicima Sišema, a ne obratno.

[107]podmuklo: prijevod vjerojatan; drugi prijevodi potaj-no, ili u Tormu (nepoznati lokaliet ) .

[108]Pupak zemlje: naziv jedne zemljane izbočine na planinama koje okružuju Sišem (vidjeti također Ez 38.12) gdje je isti izraz apliciran na Jeruzalem ) Hrast Vračeva: to je vjerojatno drugo ime za hrast More ( Stv 12.6 ; Dt 11.30) .

[109]Lokalitet smješten na 14 gradova jugoistočno od Sišema .

[110]Sol je simbol sterilnosti (vidjeti Dt 29.22) kojoj je Abimelek posvetio grad.

[111]Migdal-Sišem: vidjeti 9.6 i bilješku. Pećina se mora nalaziti izvan grada El-Berit: vidjeti bilješku o 8.33 .

[112]brdo Salmon: možda brdo Ebal (vidjeti Dt 11.29 i bilješku ).

[113]naložiše vatru: Abimelek izbjegava otvoreno nasilje nad pravom azila hrama El-Beritova (r.46).

[114]Lokalitet nekoliko kilometara sjevero-istočno od Sišema.

[115]žrvanj , radi se o malom kućnom žrvnju .

[116]konjušar ili mladić koji je nosio njegovo oružje .

[117]Šamir nije bio lokaliziran .

[118]Vidjeti bilješku na 2.16 .

[119]Vidjeti 5.17 i bilješku .

[120]magarad: vidjeti 5.10 i bilješku; vidjeti također 12.14 gradovi: prema starim verzijama; hebrejski magaradi.

[121]Grad istomno od Jordana, na pola puta između Kine retskog mora i Ramota Galadskog .

[122]Astarte: Vidjeti 3.7 i bilješke.

[123]Madijan: prema staroj grmkoj verziji ; hebrejski Maon .

[124]Mispa: lokalitet južno od Jaboka nazvano također Gadska Mispa (11.29) ; vidjeti također Stv 3149) .

[125]Galad shvaćen ovdje kao predak jednog plemena Općenito to je jedno zemljopisno ime .

[126]Tov: Na krajnjem sjeveru Galaada, 60 km istočno od Kinereta činiše prepade ili vojni pohod.

[127]Vidjeti 10.17 i bilješklu .

[128]Što još ima između tebe i mene? Hebrejski izraz koji izraz ava jedno neslaganje ili čak neprijateljstvo između dvije osobe .

[129]njegove podružnice ili njegovi ovisni gradovi.

[130]Vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja.

[131]Jefte prođe svu zemlju Amonovu, od sjevera do juga.

[132]previše govorio: drugi prijevog: ja sam se obvezao.

[133]Bilo je to jedno beščašće za ženu ne udati se i ne imati djecu .

[134]ne bi upoznala muškarca ili bijaše ona djevica .

[135]slaviti : drugi prijevod žaliti nad .

[136]Safon: grad plemena Gad (Još13.27) , blizu sastavka Jaboka i Jordana .

[137] Ta riječ, koja znači klas, nije imala isti izgovor kod svih plemena .

[138]sudiše: vidjeti 2.16 i bilješku u svojem gradu u Galadu: prema staroj grmkoj verziji; hebrejski u gradovima Galada ne odgovara .

[139]Betlehem: vidjeti Još19.15 i bilješku-sudiše: vidjeti 2.16 i bilješku .

[140]Grad na 12 km jugozapadno od Sišema .

[141] Vidjeti5.10 i bilješku ; vidjeti također 10.4 .

[142] Na 22 km zapadno od Jeruzalema ; lokalitet doznačen plemenu Dan prema Još19.41 . Poslije migracije Danita prema sjeveru (Sdc17-18) pripada plemenu Juda (Još15.33) .

[143]Nametnute obveze ovdje (r;4-5) obično obuhvaćaju onoga koji je posvećen Bogu zavjetom nazirata (Br 6.1-8) . Ako je i sama majka obvezna uzdržavati se od vina (r.4) , to je bez sumnje za ožnačiti da je njeno dijete posvećene već od prije rođenja svojeg .

[144]Vidjeti u Glosaru ŽRTVOVANJA .

[145]Vidjeti u Glosaru Pod ŽRTVOVANJA ; vidjeti također 6;19-21 .

[146]Timna: u blizini Sorea ( 13.2) , jedan danitski grad (Još19.43) , tada okupiran od Filisti nača .

[147]braće ili sunarodnika .

[148]svadbena gozba .

[149]pratitelji su Filistinci .

[150]Da niste orali šmojom junicom: izraz u obli-ku poslovice sa značenjem da vam moja žena nije pomogla.

[151]Vidjeti Još13.3 i bilješku .

[152]starom svatu: onaj od pratitelja suprugovih koji bijaše specijalno odgovoran za dobro odvijanje svatkovine .

[153]Samson je imao svadbu po kojoj je mlada nastavila stanovati kod svojeg oca. Suprug ne plaća miraz, već kad posjeti svoju ženu, on joj donosi poklone.

[154]žena Samsonova zaslužuje njegovu mržnju jer ga je izdala otkrivajući njegovu zagonetku (14 . 17) .

[155]Mjesto usječeno u teritoriji Jude .

[156]Lehi: ime nepoznatog lokaliteta blisko filistinskoj teritoriji žnači čeljust .

[157]ja ih nahrpah: drugi prijevod ja ih uništih , prema staroj grčkoj verziji .

[158]Ramat-Lehi ili Brdo čeljusti (vidjeti 15.9 i bilješku).

[159]To ime žnači Izvor onog koji zaziva (vidjeti r. 18) .

[160] Vidjeti 2.16 i bilješku .

[161] Vidjeti Dt 2.23 i bilješku .

[162]greda od drveta je služila da blokira vrata tijekom noći Hebron: 70 km od Gaze.

[163]Sorek: malo mjesto zapadno od Sorea, grad Samso-nov.

[164]tirani ili prinčevi-sikal: vidjeti u Glosaru pod MJE-RE .

[165]Počev od i ako bi ih ti pritisnula i sve do šosno-vom tkanine (r;14), tekst je bio kompletiran prema starim verzijama; jer mini se da je jedna rečenica nestala iz hebrejskog teksta.

[166]greben: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski kočić. Hebrejske imenice greben i kolčić veoma su slične.

[167]Vidjeti 13.4-5 i bilješku.

[168]koji obrija: on poče slabiti: prema starim verzijama; hebrejski i ona obrija ; ona ga poče oslabljivati.

[169]okretaše žrvanj: robovski rad (Izl 11.5) ili ženski.

[170]Puk vidje Samsona: doslovce Puk ga vidje. Izvjesni prevode Puk vidje svojeg boga i slaviše ga.

[171]Vidjeti bilješku o 2.16 .

[172]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE blagoslov-ljen: majka blagosilja sina svog radi zaštite njegove protiv prokletstva prethodno izrečenog radi krađe .

[173]jedan idol i jedna slika: hebrejski tekst ne dopušta saznati radi li se o jednom predmetu ili o dva različita objekta od metala: bilo od pune kovine, bilo obložen kovinom .

[174]Mika: skraćenica od Mikajehu-Božanska stela ( vidjeti Stv 28.18 i bilješku ): hebrejski u kuću Božju (ili bogova) označava vjerojatno kamenu stelu (vidjeti Stv 28.22) prije no privatno svetište efod: vidjeti Sdč8.27 i bilješku terafim vidjeti 31.19 i bilješku. Poput stele i efoda i terafim katkad služiše za obožavanje (1Š15.23 ;Oš3.4; Ez 21.26) posvetiti, radi se o investituri u zvanje: vidjeti Lv 7.37 i bilješku.

[175]otac: ta titula objašjava se činjenicom da je sve-ćenička služba bila najprije obavljana po ocu obitelji (11.33-39 ; 13.19) hrana: prijevod ispušta i levit ode što se teško slaše škontekstom.

[176]Ta promjena teritorije je ožnačena, također kod Još19.40-48 i njen uzrok kod Sdč1.34. Pleme Dan bijaše tako maleno da se koji put smatralo samo jednim klanom (r. 2; vidjeti 13.2) .

[177]Sorea: vidjezti 13.2 i bilješku; Eštaol: grad blizu Soreae planina Efraimova: vidjeti 3.27 i bilješku.

[178]ispitaj Boga ili konsultiraj Boga: to je jedna od zadaća plemena Levi. Levit posjeduje potrebne instrumente (vidjeti 17.5 i bilješku) .

[179]Laiš: vidjeti Još19.47 i bilješku Sidonijanci: vidjeti 3.3 i bilješku. Mirni, oni se baviše posebice trgovinom Počev od Osim toga sve do jednu vlast: hebrejski tekst nejasan, prijevod u tom dijelu nesiguran oni ne ovisiše o nikome: drugi prijevod: oni ne imadoše nikakave veze bilo s kim .

[180]Kirijat-Jearim (utvrđeno mkjesto): lokalitet smješten 13 km zapadno od Jeruzalema Mahane-Dan (Danov tabor): vidjeti 13.25 .

[181]Vidjeti 17.5 i bilješku.

[182]otac: vidjeti 17.10 i bilješku .

[183]Ili Bog kojeg si načinih, vi ste mi ga uzeli .

[184]Vidjeti Još19.47 i bilješku .

[185]Vidjeti 18.7 i bilješku.

[186]otacili predak Izrael , to jest Jakov.

[187]Jehonatan: prema starim verzijama; hebrejski Manase, ali rukopisi stavljaju slovo "n" iznad crte za pokazati da prvotno ime bijaše korigirano progonstvo iz zemlje: vjerojatno ono koje se zbilo pod Tiglat-Pileserom III u 734 prije isusa Krista (vidjeti 2Kr 15.29).

[188]Vidjeti Još18.1 i bilješku. Svetište iz Siloa bi vjerojatno uništeno od Filistinaca poslije bitke kod Even-Ezera (1Š4.1-11).

[189]planina Efraimova; vidjeti 3.27 i bilješku.

[190]doći ćeš k svojem šatoru: vidjeti Još22.4 i bilješku.

[191]grad stranaca: Jeruzalem će biti osvojen samo od Davida od Jebuzita (vidjeti 2Š5.6-7) Givea: nazvan Givea u Benjaminu (19;14) ili Benjamin (1Š13.2) , 6 km na sjever od Jeruzalema .

[192]Lokalitet smješten na 3 km na sjeveru od Givea .

[193]gradski trg: gdje se odvija javni život nalazi se uvijek na ulazu u grad, blizu glavnih vrata noć bijaše sveta dužnost primiti u svoju kuću stranca u prolazu .

[194]svojoj kući: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski u kuću Gospodovu, što ovdje, čini se, ne odgovara.

[195]Vidjeti Stv 19.5 i bilješku.

[196]zlo, besramlje: te dvije riječi smjeraju ujedno na seksualno nasilje i na kršenje zakona gostoprimstva

[197]Nakon djevica prijevod ispušta i njegovu suložnicu što hebrejski je dodao anticipirajući r; 25 učinite joj što vam se čini dobrim: vidjeti bilješku na Stv 19.8 .

[198]Levit bijaše dao ovu zapovijed … sve do ovog dana: ovaj pasaž manjka u hebrejskom tekstu; on je preveden prema staroj grčkoj verziji gdje je bio sačuvan .

[199]počev od Dana pa sve do Ber-Ševa: vidjeti bilješke na 19.47 i Stv 21.14 Galad: vidjeti Stv 31.21 i bilješku kod GOSPODA: tj. u svetištu Gospodovom Mispa: lokalitet u Benjaminu 13 km sjeverno od Jeruzalema; ne pomiješati šMispa Galadskom (10.17 i bilješka).

[200]Vidjeti 19.12 i bilješku.

[201]Vidjeti 19.23 i bilješku.

[202]Vidjeti Stv 12.8 i bilješku.

[203]pred Gospodom: tj. u svetištu Gospodovom, u Betelu.

[204]stajaše pred njim: tj. obavljaše svecåenicåku službu.

[205]Bal-Tamar: nepoznato mjesto , blizu Givea Geva: Benjaminov grad 4 km sjevero-zapadno od od Give na zapad od Geva: prema starim verzijama , hebrejski nejasan .

[206]Na kraju redka , prijevod nesiguran , tekst nejasan .

[207]progoniše ga bEz predaha: prijevod zasnovan na pretpostavci , tekst nejasan Geva: pretpostavka ; hebrejski Guieveåa što ne odgovara kontekstu .

[208]Rimon : 9 km sjever-oistočno od Givee pkupiše : drugi prijevod: pobiše; Gideom o nepoznat lokalitet .

[209]iz grada u grad, ljude kao i stoku: prema staroj latinskoj verziji ; hebrejski nejasan .

[210]Vidjeti 20.1 i bilješku .

[211]Betel: vidjeti Stv 12.8 i bilješku pred Bogom: vidjeti 20.23 i bilješku .

[212]Javeš Galadski: lokalitet smješten na oko pola puta između Jaboka i Jarmuka , dvije velike istočne pritoke Jordana .

[213]Vidjeti Dt 2.34 i bilješku kraj retka od ali vi cåete ostaviti nedostaje na hebrejskom. Sačuvan je u starim verzijama.

[214]Vidjeti Još18.1 i bilješku .

[215]Može li Benjamin imati i jednog preostalog? ili Benjamin posjeduje li i jednog preživjelog ?

[216]blagdan Gospodov: radi se ovdje vjerojatno o lokalnoj svečanosti prilikom berbe (r.21) .

[217]nisu mogli uzeti: prema jednom dijelu rukopisa stare grčke verzije ; hebrejski mi nismo uzeli tijekom rata: radi se o ratu protiv Javeša Galadskog (vidjeti 21.10-14) .

[218]svoju baštinu ili svoju teritoriju .