Podrubnice uz Knjigu o Ezdri

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Knjigu o Ezdri


Podrubnice uz Knjigu o Ezdri[uredi]

 • [1]obnavljanje Templa: usprkos redoslijedu u kojem su predstavljene knjige hebrejskog Starog Zavjeta, knjige Ezdrina i Nehemijina čine nastavak djela započetog u dvjema knjigama Kronika.
 • [2]izišla na usta Jeremiji: vidjeti Jr 25.11-12 i bilješku; 29.10 - jedan spis: moglo bi se raditi o oglasima koji su se lijepili diljem carstva ; Kiru, kralju Perzije: Kir bi kraljem Perzije od 588 do 528 pr.r.I.Kr.. U jesen 539. , nakon što se domogao Jeruzalema on započe jednu novu vladavinu kao kralj Babilonije, tj. prve godine te vladavine (god. 538. pr.r.I.Kr.) na koju se čini aluzija u r. 1.
 • [3]jednu kuću: tj. Templ.
 • [4]nek' se uspne: redci 1-3 ponavljaju riječ po riječ finalni tekst 2 Krn 36.22-23.
 • [5]Ta Kirova darežljivost (i općenito perzijskih kraljeva) potvrđena je starim dokumentima, posebno u babilonijskom tekstu nazvanom "Kirov cilindar (valjak)".
 • [6]oduzeo iz Jeruzalema: vidjeti 2Krlj 25.13-17.
 • [7]princu Jude: taj naslov je neke odveo k zaključku da identificiraju Šešbasara sa Šenasarom, sinom Jojakina (ili Jekonija) , koji bijaše predzadnji kralj jude (vidjeti 1Krn 3.18).
 • [8]Ukupno zlatnih i srebrenih predmeta: : 5.400: Kako suma nabrojanih predmeta r.9-10 (2.499) ne odgovara ukupnoj sumi naznačenoj ovdje (5.400), moguće je da autor citira samo jedan dio arhivskog dokumenta, ili da nije imao na raspolaganju kompletan dokument.
 • [9]Evo sinova pokrajina: vjerojatno žitelji provincije Judeje - svoj grad: lista koja slijedi nalazi se i u Ne 7.6-72, s nekoliko razlika među kojima će najvažnije biti signalizirane.
 • [10]Reelaj (Raamaja),Mordokaj: između ove dvojice tekst Ne 7.7 dodaje ime Nahamani, koje zaokružuje na dvanaest broj vođa naroda.
 • [11]sinovi Pareoševi: u redcima 3-20 i 31-32 , vlastita imena označavaju osobe; sinovi Pareoševi znači dakle članovi Pareoševog klana (obitelji), i td.
 • [12]sinovi Betlehema: U redcima 21-35 (izuzev 31-32), vlastita imena označavaju lokalitete; sinovi (ili ljudi) Betlehema znači dakle ljude čija otelj dolazi iz Betlehema, etc.
 • [13]Posluživači: vidjeti 8.20 i bilješku.
 • [14]Sinovi slugu Solomonovih: Ne zna se što točno znači taj naslov . Prema r. 58, ta grupane treba se razlikovati od grupe služitelja.
 • [15]Kerub Adana: ne zna se radi li se o samo jednom ili o dva lokaliteta (na svaki način nepoznatih, kao što je Immer).
 • [16]presveta hrana: vidjeti Lv 22.1-6 - Urim i Tumim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku.
 • [17]Total od 42.360 osoba ne odgovara brojevima danim u ovom poglavlju (29.818), a da se ne zna razlog. Nadalje brojevi dani u Ne 7 razlikuju se katkada od onih iz Ezd
 • [18]61.000 zlatnih drahmi i 5.000 mina srebra: vidjeti u Glosaru pod MJERE.*[19]sedmi mjesec(rujan-listopad) obuhvaćao je više važnih židovskih , nabrojanih u Lv 23.23-43. Vidjeti posebno Lv 23.24 i bilješku.blagdana
 • [20]šaltiel, prema 1Krn 3.17-19, bijaše prvorođeni sin kralja Jojakina-Jekonija (ali samo stric Zorobabelu). Na svaki način Zorobabel bijaše unuk Jojakinu, dakle s mogućnošću uspinjanja na prijestolje u Jeruzalemu, u slučaju restauracije kraljevstva. - holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [21]jer se bojahu domaćih ljudi: to bijahu oni , Židovi ili stranci, koji bijahu stanovali u Palestini tijekom egzila. Kako će pokazati poglavlje 4. židovi pridošli iz egzila imahu razloga bojati se domaćih ljudi.
 • [22]blagdan šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [23]holokauste za mlade mjesece: vidjeti u Glosaru pod NEOMENIJE.
 • [24]Sidonijanci i Tirijanci: (žitelji oblasti Tira i Sidona, pod vlašću Babilonijaca) bijahu specijalisti u obradi drveta, koje je potjecalo s Libana(vidjeti 1Krlj 5.20 i bilješku) - sve do Jaffe: grad na mediteranskoj obali, sada predgrađe Tel-Aviva.
 • [25]druge godine , drugog mjeseca: travanj-svibanj 537. g.pr.r.I.Kr.
 • [26]Jer on je dobar, jer njegova vjernost traje uvijek: taj liturgijski odgovor nalazi se u Jr 33.11; 1Krn 16.34;2Krn 5.13; 7.3; i nadasve u Ps 136 - ta klicanja (vidjeti Lv 23.24) također su liturgijski element, a ne krici razuzdanosti.
 • [27]Juda i Benjamin: dva plemena koja bijahu formirala, sve do izgnanstva, "kraljevinu Judu"; vidjeti 1 Krlj 11.32 i bilješku - izgnanici: autor knjiga Ezdra i Nehemija označava tom rječju one koji su se vratitli iz egzila, tj. potomstvo starih deportiraca.
 • [28]i mi tražimo Boga ili zazivamo Boga - mi mu nudimo žrtve: prema starim grčkim, latinskim i sirijskim verzijama i jednom starom zšidovskom prijevodu; tradicionalni hebrejski tekst: mi ne nudimo žrtvovanja - koji nas je uspeo ovamo: Azarhadon, kralj Asirije (680-669) trebao je dovesti pobjednički narod, kao njegovi prethodnici (usporediti 2Krlj 17.24-41).
 • [29]to je na nama samima: židovski šefovi odbijaju kolaborirati s domaćim ljudima, jer ovi služiše druge bogove, a ne GOSPODA.
 • [30]Domaći ljudi: vidjeti 3.3 i bilješku.
 • [31]vladavine Darija, kralja perzijskog: vjerojatno Darius I, koji bi kraljem Perzije od 522 do 486. g.pr.r.I.Kr. - Kronologijski problem događaja , u knjigama Ezdra i Nehemija, krajnje je složen, posebno, jer ima više perzijskih kraljeva koji su nosili ista imena, na primjer trojica Dariusa i trojica Artakserksa.
 • [32]Pod vladavinom Kserksa: vladao perzijom od 486 do 464 pr.r.I.Kr.
 • [33]U vrijeme Artakserksa I, koji bi kralj Perzije od 464 do 424.g.pr.r.I.r. - pisan aramejskim pismom i jezikom aramejskim: tekst nejasan i prije-vod nesiguran; drugi mogući prijevod pisan aramejski i preveden (aramejski), tj. da originalnio tekst bijaše na aramejskom,a prijevod načinjen na perzijskom; posljednja riječ između zagrada pokazivala bi tada da od slijedećeg redka, autor reproducira originalni aramejski tekst (odlomak 4.8-6.18 u stvari je na aramejskom.
 • [34]Kancelar ( ili upravitelj/ guvernbe) Rehum i tajnik šimšaj (i njihovi sudruzi, r. 9) su perzijski funkcioneri u perzijskoj administraciji provincije.
 • [35]Din ® Elam: više lokaliteta ovdje spomenutih nepoznati su; a i sam je tekst malo jasan.
 • [36]Asnapar tj. Asurbanipal, nasljednik Ašardona na asirijskom prijestolju, Samarija je prijestolnica Prekoeufratju, provincije perzijskog carstva na zapadu od rijeke Eufrata (usporediti 1Krlj 5.4).
 • [37]budući da mi jedemo sol palače: izraz čiji smisao nije evidentan. Katkad sol označava savez (vidjeti Lv 2.13 i bilješku.), pa se može pretpostaviti da ovdje označava biti u službi kralja
 • [38]svojih otaca: tj. tvojih predhodnika na prijestolju Perzije i Babilonije - razoren: aluzija na događaje iz 587. g.pr.r.I.Kr; (zauzeće i djelimično razaranje Jeruzalema).*[39]gospodarili cijelim Prekoeufratjem: almuzija na Davidovo i Solomonovo kraljevanje.
 • [40]Darius: vidjeti r. 5 i bilješku.
 • [41]Agej i Zaharije: dva proroka čija je poruka sačuvana u SZ. U Za 1.1 , Zaharije je predstavljen kao unuk Iddooa.
 • [42]počeše tada graditi: radovi poduzeti od šešbasara, šefa prvog transporta povratka (1.8, 11), čini se bijahu samo priprema konstrukcije Templa (vidjeti r. 16).
 • [43]grede: drugi prijevod skele, zidove, svetište; smisao aramejskih riječi veoma je nejasan.
 • [44]nad *starješinama židova: tj. Bog s dobrohotnošću gleda rad starješina i štiti ih.
 • [45]Afarsak: nepoznati lokalitet; tekst nesiguran (usporediti 4.9 i bilješku).
 • [46]od drveta stavljenog u zidove: o toj tehnici gradnje vidjeti 1Krlj 6.36 i bilješku - izveden brižljivo: ili energično - njihovim rukama ili brzo.
 • [47]te grede: vidjeti r. 3 i bilješku.
 • [48]veliki kalj , spomenut ovdje je Solomon; vidjeti 1Krlj 6
 • [49]naši očevi ili naši preci - Kaldejci, jedan sinonim za Babilonijce.
 • [50]tu Kuću Božju: aluzija na objavu Kirovu, vidjeti 1.1-4.
 • [51]templ Babilonije je vjerojatno onaj Mardukov, veliog boga Babilonije - O Šešbasaru, vidjeti 1.8 i bilješku.
 • [52]postaviti temelje izraz nije potpuno jasan na aramejskom, moglo bi se jadnako raditi o ravnanju terena za gradnju.
 • [53]potraži u kraljevskoj riznici: Prostorije riznice bijahu također pripremljena i za primati arhivu. *[54]Ekbatan: prijestolnica Medije; danas Hamada (Iran).
 • [55]60 lakata: vidjeti u Glosrtu pod MJERE.
 • [56]tri reda klesanog kamena i jedan red novog drveta: o toj tehnici konstrukcije vidjeti 1Krlj 6.36 i bilješku - a trošak će biti pokriven iz kraljeve kuće: zahvaljujući porezima uzetim u provinciji, vidjeti r. 8.
 • [57]Ti ćeš njih odložiti u Kuću Božju ili Odsložit će se oni u ®
 • [58]Afarsak: vidjeti 5.6 i bilješku - ne bavite se time ili udaljite se odatle.*[59]holokaustholokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANA.
 • [60]ponude: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA..
 • [61]proroka Ageja i Zaharija: vidjeti 5.1 i bilješku.
 • [62]mjeseca Adara: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - šeste godine vladavine kralja Darija: 515.g.pr.r.I.Kr.
 • [63]ostatak izgnanika: vidjeti 4.1 i bilješku.
 • [64]Od r. 19., originalni tekst je ponovo redigiran na hebrejskom - Izgnanici: vidjeti 4.1 i bilješku. *[65]oni tada zaklaše Pashu: tj. oni zaklaše žrtveno janje za Pashu.
 • [66]traženja ili zazivanja Boga.
 • [67]kralja Asirije: ovo spominjanje je iznenađujuće , jer još je to Darius, kralj Perzije, koji je u pitanju ovdje, dok asirijsko kraljevstvo nije postojalo već prije jednog stoljeća. Trreba dopustiti da pojam Asirija ovdje ima čisto zemljopisnu vrijednost, odgovarajući prostoru perzijskog carstva.
 • [68]kralja Perzije Artakserksa: teško je reći o. kojem se Artakserksu radi , prvom (464-424. g.pr.r.I.Kr.) ili drugom (404-359.g.pr.r.I.Kr.).
 • [69]bijaše na njemu: svećenik Ezdra čini se bijaše važan funkcioner na dvoru kralja Perzije, u isto vrijeme kad i teolog od značaja i gorljiv branitelj židovske vjere .
 • [70]posluživači: vidjeti8.20 i bilješku - sedme godine kralja Artakserksa: 458. ili 398. g.pr.r.I.Kr. (vidjeti r. 1 i bilješku).
 • [71]petog mjeseca: juli-august.
 • [72]Artakserks: redci 12-26 su na aramejskom.
 • [73]njihove ponude i ®libacije: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [74]Ja: redci 21-24 čini se da su kopija dokumenta upućenog kraljevskim rizničarima u Prekoeufratju. *[75]poslužitelja: vidjeti 8.20 i bilješku ; slugu: vidjeti 2.55 i bilješku.
 • [76]s mudrošću tvog Boga: tj. Mojsijev Zakon.
 • [77]zatočenje ili protjerivanje, ili još ekskomunikacija.
 • [78]naših otaca ili nzših predaka-počev od 27. redka, tekst originala je ponovo na hebrejskom, a to je Ezdra koji se se izražava u prvoj osobi.
 • [79]Artakserksa: vidjeti 7.1 i bilješku.
 • [80]Ahaa: ima kanala za navodnjavanje u Babiloniji (nazvanog rijekom u rt. 21 i 31) i vjerojatno jednog lokaliteta - nikog od sinova Levijevih ovdje *levita (drugdje izraz označava svećenike).
 • [81]nastavnike: instruktore Zakona Božjeg.
 • [82]mjesta Kasifja: nepoznati lokalitet - Iddou i njegovoj braći: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski: Iddo, njegov brat- posluživači: vidjeti r. 20 i bilješku.
 • [83]Posluživači (drugi prijevod darovani, vidsjeti Br 3.9 i bilješku) bijahu sluge levitske, zadužene za pomoćne radove u *svetištu.
 • [84]predujam ili danak.
 • [85]650 talenata: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [86]za tisuću darika: vidjeti u Glosaru pod NOVAC - sijajući: smisao ovako prevedene riječi nesiguran je.
 • [87]vaših otaca ili vaših predaka.
 • [88]holokaust: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [89]njegovim satrapima i upraviteljima: satrapi bijahu na čelu provincija perzijskog carstva, a guverneri (upravitelji) upravljahu manjim regionima i bijahu podrođeni satrapima.
 • [90]domaćih ljudi: vidjeti 3.3 i bilješku - gnusnosti: aluzija na idiolatriuju.*[91]dlake iz brade: gesta velike žalosti; usporediti Jb 1.20.
 • [92]večernjeg žrtvovanja: vidjeti 1Krlj 18.29 i bilješku.
 • [93]pružih ruke svoje prema GOSPODU mom Bogu(ili prema nebu): gesta molitve; vidjeti 1Krlj 8.22; Ps 28.2.
 • [94]naših otaca ili naših predaka.
 • [95]domaćim ljudima: vidjeti 3.3 i bilješku
 • [96]domaćim ljudima: vidjeti 3.3 i bilješku.
 • [97]otpusta svih žena, podrazumijeva se podrijetlom strankinja.
 • [98]budi jak i na posao!: drugi prijevod postupi odlučno.
 • [99]izgnanika: vidjeti 4.1 i bilješku.
 • [100]dobra udarena zabranom: vidjeti Dt 2.34 i bilješku; u to vrijeme ta bi dobra bila konfiscirana u korist Templa, a ne bi bila uništavana.
 • [101]devetog mjeseca.: listopad-studeni, puna sezona kiša.
 • [102]svojim sudcima ili svojim upraviteljima.
 • [103]ispitati stvar: prema starim verzijama; hebrejski nejasan.
 • [104]prvog mjeseca: ožujak-travanj.
 • [105]Spisak koji slijedi nije vjerojatno iscrpan, jer se tu nalazi samo 111 imena, štro je premalo ako se ocjenjuje da je bilo oko 30 tisuća oženjenih.
 • [106]oni se obvezaše rukom ili obvezaše se prisegom ; usporediti Izl 6.8*[107]čak, kod njih, bijaše onih od kojih oni imadoše sinove: tekst nejasan, prijevod nesiguran.