Podrubnice uz Knjigu o Danielu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Knjigu o Danielu


Podrubnice uz Knjigu o Danielu[uredi]

 • [1]Treće godine: prema toj indikaciji, 660. godi-ne pr.r.I.Kr. (vidjeti 2Krlj 24.1-2 i 2Krn 36.5-7).
 • [2]kuće Božje ili templ Božji - u zemlju šinear: tj. u Babiloniju.
 • [3]dječaka ili mladića, mladih ljudi - Kaldejci, tj. Babilonijci.
 • [4]nalaziti u kraljevoj nazočnosti: tj. ući u njegovu službu.
 • [5]tj. Judejaca.
 • [6]Daniel na hebrejskom znači Bog je moj sudac. Novoprimljena imena označavaju kraljev autoritet nad njima (vidjeti Stv 17.5; 32.29;Mt 16.18) .
 • [7]da se ne bi prljao: vidjeti u Glosaru pod čIST.
 • [8]čarobnjacima: osobe za koje se vjerovalo da imaju moć izmijeniti tijek sudbine.
 • [9]prve godine kralja Kira: vjerojatno 539. g. pr.r.I.Kr.
 • [10]mađioničare, čarobnjake, vračeve i kaldejce: različite kategorije specijalista pretendirajućih sposobnih pogoditi budućnost - Kaldejci (vidjeti 1.4 i bilješku) imaše u antičkim vremenima reputaciju u astrologiji; njihovo je ime korišteno kao sinonim za astrologa (zvjezdoznanca): što je slučaj ovdje.
 • [11]na aramejskom: na tom mjestu tekst prelazi s hebrejskog na aramejski jezik, tada internacionalni jezik Srednjeg Istoka od osmog stoljeća pr.r.I.Kr. (vidjeti 2Krlj 18.26) - O kralju! živio za uvijek!: pozdrav iz perzijske epohe (vidjeti 3.9; 5.10; 6.7, 22; Ne 2.3).
 • [12]u klozetske jame ili u hrpe ruševina.
 • [13]sve mudrace Babilonije: ovdje to označava skup svih onih znalaca nabrojanih u r.2.
 • [14]glavnom kraljevom krvniku: drugi prijevod kapetanu garde (vidjeti 2Krlj 25.8; Jr 39.9).
 • [15]spoznaju: radi se o razumijevanju Božjeg nauma glede svijeta (vidjeti 2.28).
 • [16]Bože mojih otaca ili mojih predaka.
 • [17]čarobnjaci: vidjeti bilješku uz 2.2.
 • [18]Različite kovine opadajuće vrijednosti koje sačinjavaju statuu, simboliziraju nasljeđivanje babilonijskog, medijanskog, perzijskog i grčkog carstva.
 • [19]Možda tekst ovdje aludira na na događaje evo-cirane u 11.6 (ženidba Antioha II, kralja sirije, s Berenikom, kćerkom egipatskog kralja godine 255. pr.r.I.Kr.) ili prije u 11.17 (ženidba Antioha III s Kleopatrom godine 194. Pr. r.I.Kr.).
 • [20]vidio jedan kamen otkunuti: taj kamen koji mrvi statuu simbolizira pojavu kraljevstva utemeljenog od Boga (vidjeti r. 44).
 • [21]podnese jednu molbenicu kralju: tj. na neposredno raspoloženje kralju ( vidjeti r. 44).
 • [22]vidjetiu Glosaru pod MJERE.
 • [23]satrape: termin perzijskog podrijetla označava guvernera jedne velike pokrajine carstva.
 • [24]harfe: vidjeti bilješku uz Ps 92.4.
 • [25]staviše protiv židova ili optužiše židove.
 • [26]živio zauvijek: vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [27]Grčka Biblija ovdje dodaje: a) molitvu Azarijavljevu (r. 245-252; b) kantik Danijelovih prijatelja (r. 46-60). Prijevod ih je dao u dijelu rezerviranom knjigama deuterokanoničkim.
 • [28]njih ču pjevati: redci 24-33 aramejskog teksta su numerirarni s 91-100 u grčkoj bibliji - Kralj Nabukodonozor njih začu pjevati: riječi dodane prema grčkom.
 • [29]sliči onome sina božjeg: semitski izraz za označiti nebesko biće ili anđela (r.28).
 • [30]Satrapi: vidjeti bilješku uz 3.2.
 • [31]vidjeti 2.5 i bilješku.
 • [32]sve mudrace: vidjeti 2.12 i bilješku.
 • [33]magičari, vračevi, kaldejci i čarobnjaci: vidjeti bilješku uz 1.20 i 2.2.
 • [34]prema imenu mog Boga,: Bel bijaše glavno božanstvo Babilonijaca; duh svetih bogova: Nabukodonozor govori poganski o božanskoj inspiraciji koju uočava u Danijelu.
 • [35]Budni: to je *Anđeo koji uvijek bdije došao najaviti suđenje Božje.
 • [36]Otkupi svoje grijehe pravdom: drugi prijevod milostinjom (vidjeti Tb 12.9; Si 3.30).
 • [37]sedam će doba proći: vidjeti 4.13 i bilješku.
 • [38]Na kraju tih dana: tj. sedam perioda (r. 13., 20., 22., 29.).
 • [39]Vojsci nebeskoj: čini se da to ovdje označava skup nebeskih bića.
 • [40]Kralj Belšasar: babilonijski tekstovi spominju jednog Belšasara koji vršiše vlast na mjestu svojeg oca Nabodina, posljednjeg naslovnog kralja Babilonije.
 • [41]zlatne i srebrene posude: vidjeti 2Krlj 25.14-15.
 • [42]vračevi, kaldejci i čarobnjaci: vidjeti bilješke uz 1.20 i 2.2 - mudraci: vidjeti 2.12 i bilješku - purpur: vidjeti bilješku uz Mk 15.17 - u trijumviratu: kao jedan od trojice koji vladaju zajedno.
 • [43]Kraljica,: tj. kraljica majka. Ona je na dvorovima Srednjeg Istoka zauzimala važno mjesto (vidjeti 2Krlj 10.13; Jr 13.18) - O kralju! živio za uvijek! vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [44]duh svetih bogova: vidjeti 4.5 i bilješku.
 • [45]PERES: tekst čini igru riječis terminom PERZIJANCI (Perses) i PERES (Podijeljeno).
 • [46]Darius Medijac nije poznat povjesničarima.
 • [47]satrapa: vidsjeti 3.2 i bilješku.
 • [48]živio zauvijek: vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [49]ili decret.
 • [50]Za moliti Daniel se okretao u smjeru Jeruzalema, prema običaju prakticiranom od doba izlaska.
 • [51]na usta jame: ili na otvor jame.
 • [52]živio za uvijek!: vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [53]Darius: vidjeti 6.1 i bilješku - Cirus od Perzije: vidjeti 1.21 i bilješku.
 • [54]Belšasar: vidjeti 5.1 i bilješku.
 • [55]četiri vjetra nebeska: vjetrovi Sjevera, Juga, Isoka i Zapada.
 • [56]i imaše ona deset rogova u S.Z., rogovi su često simbol snage i moći.
 • [57]Starac sjede: na prijestolje od vatre je ovdje vjerojatno slika Boga (Izl 19.18; Ap 1.13-16).
 • [58]10.000 mirijada: tekst čini se označava skupine *anđela u službi Boga.
 • [59]koje propovijedaše rog: kraj redka je čini se izgubljen.
 • [60]Sin čovjekov: hebrejski izraz za označiti ljudsko biće.Upotreba ovog izraza u Danijela je priličn o tajnovita (vidjeti u Glosaru pod ËSIN čOVJEKOV).
 • [61]Moj duh,Daniel® ili meni Danielu, dah stade (bi presječen).
 • [62]Zvijeri koje su na broju četvore: spomenute ovdje simboliziraju po redu lav (r. 4) babilonijsko carstvo (vidjeti Jr 50.17); medvjed (r. 5) medijansko carstvo (vidjeti Dn 5.30; 6.1); leopard (r.56) perzijsko carstvo (vidjeti Dn 6.29); i četvrtu Zvijer (r. 7) grčko carstvo vidjeti Dn 2.40; 11.3).
 • [63]Sveci Sve-Višnjeg: izraz čini se označava ovdje skup naroda vjernika.
 • [64]njenih srodnika: za razumijevanje redaka 19. i 20. vidjeti r. 7. i 8.
 • [65]Starac: vidjeti 7.9 i bilješku.
 • [66]deset rogova: vidjeti bilješku uz 7.7; deset kraljeva vjerojatno su deset prvih suverena kraljevstva seleucida (vidjeti bilješku uz 1M 1.8). Posljednji kralj je tada Antiohus Epifan (175. -164. g.pr.r.I.Kr.), koji bijaše slavan po egzekucijama koje je vodio protiv židova (r. 25) nakon što se otarasio svoje trojice rivala (tri kralja).
 • [67]promijeniti kalendar i Zakon: Antiohus Epifan je zabranio *šabate i blagdane (vidjeti 1M 1.41-52) - o dobima vidjeti bilješku uz 4.13; progon započet od Antiohusa Epifana potraja od 167. do 164. pr.I.Kr.
 • [68]U trećoj godini vladavine Belšasarove: vidjeti 5.1 i bilješku - počev od 8.1, originalni tekst je ponovo na hebrejskom (vidjeti bilješku uz 2.4).
 • [69]Elam: planinska provincija u Mezopotamiji na sje-veru Sumerije, imaše za prijestolnicu Suzu, kojom protjecaše rijeka Ulaj.
 • [70]On imaše dva roga: vidjeti bilješku uz 7.7.
 • [71]prema divnoj zemlji: prema Palestini.
 • [72]do Vojske nebeske: čini se da to ovdje znači nebeska bića, a zvijezde narod Božji (vidjeti također 4.32 i bilješku).
 • [73]oduze mu vječnu žrtvu: vidjeti Izl 29.38-42; Br 28.3-6.
 • [74]Hebrejski tekst od početka 12 r. nejasan je i prijevod nesiguran.
 • [75]Sveca: vidjeti 4.10 .
 • [76]2.300 večeri i jutara: tj. 1.150 dana, nešto više od tri godine, što odgovara trajanju progona vođenog od strane Antiohusa Epifana protiv Židova (vidjeti bilješku uz 7.24).
 • [77]prikaza ljudska: radi se o *anđelu Gabrijelu.
 • [78]vidjeti 8.2 i bilješku.
 • [79]to su kraljevi Medije i Perzije: Redci 20-25 daju tumačenje viđenja danog u r. 3-12.
 • [80]to je prvi kralj: Aleksandar Veliki, koji umire 323. g.pr.r.I.Kr., nakon što je osvojio cijeli Srednji Istok.
 • [81]četiri koja se dižu na njegovom mjestu: to su četiri generala Aleksandra Velikog; oni će podijeliti njegovo carstvo 323. g.pr.r.I.Kr.
 • [82]vješt u podmuklostima: Antiohus IV Epifan (vidjeti bilješku uz 7.24) .
 • [83]narod Svetaca: tj. Božji narod.
 • [84]uništiti jedno mnoštvo: aluzija na progone židova - Princ Prinčeva: označavanje Boga (vid-jeti r. 11).
 • [85]viđenja večeri i jutara: vidjeti r. 4.
 • [86]Dariusa; vidjeti 6.1 i bilješku - Kaldejaca: vidjeti 1.4 i bilješku.
 • [87]u Knjigama: tj. u svetim knjigama ( prvi nagovještaj iz našeg S.Z.) - 70 godina: vidjeti Jr 25.11-12; 29.10.
 • [88]pepelom: vidjeti bilješku uz Iz 58.5 i u Glosaru RASTRGATI ODJEćU.
 • [89]našim očevima ili našim precima.
 • [90]bdio nad tom nesrećom: izraz je skraćen da bi označio da je Gospodin bdio da se najavljena nesreća ostvari (vidjeti Jr 1.12; 31.28; 44.27).
 • [91]glede svete planine ili o svetoj planini.
 • [92]Gabriel:vidjeti 8.16 - večernja žrtva: svakodnevno prinošenje žrtve (l'oblation) koje se obavobavljalo oko 15 sati (vidjeti također1Krlj 18.29; Ezd 9.4-5).
 • [93]70 sedamdesetogodišnjaka nastavak indicira da se radi o periodu od sedam godina.Vidjeti također r.2 i bilješku - potvrditi viđenje:slikoviti izraz (i skraćeni) ekvivalent garantiratida će se profetsko viđenje ostvariti - Svetac nad Svecima: možda aluzija na posvećenje Templa (1M 4.36-59).
 • [94]glavni spasitelj: možda se radi o velikom svećeniku Jozui koji je posvetio Templ nakon povratka iz egzila g. 515 pr.I.K. (vidj. Iz 44.28; 45.1, 5, 13).
 • [95]jedan *pomazanik bit će posječen: vjerojatno veliki svećenik Onias III (vidjeti 2M 4.30-38) ubijen po zapovijedi Antiohusa Epifana 171. g.pr.r.I.Kr. - ne za sebe samog: hebrejski tekst nejasan - Glede grada: autor evocira zauzeće Jeruzalema i kraj kulta templa 167. g.pr.r.I.Kr.
 • [96]nametnuti jedan savez mnoštvu: tj. židovima koji prihvaćaju surađivati s Antiohusom Epifanom (vidjeti 1M 1.11-15) - na krilu gnusnosti: nesumnjivo *oltar posvećen "Baalu nebesa", što ga Antiohus dade postaviti u templu u prosincu 167.g.pr.r.I.Kr. (krilo: aluzija na rogove ili uglove oltara; gnusnosti označava često drugi dio idola; vidjeti Iz 5.9 i bilješku) - pustošitelj: hebrejski tekst ne dopušta precizirati tko je označen tim izrazom: Baal nebesa (r. 27 aludira tada na očišćenje templa 164. g.pr.r.I.Kr.? Antiohus Epifan (tad bi r. 22 najavljivao njegovu skorašnju smrt, vidjeti 11.36)?
 • [97]U trećoj godini Cirusa: vidjeti 1.21 - velika nevolja: nejasan izraz koji možda aludira na kušnjenje koje narod Božji podnosi (vidjeti poglavlje 11).
 • [98]ja se ne namirisah: znak žalosti i pokajanja.
 • [99]Dvadeset četvrtog dana prvog mjeseca: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [100]Ufaz: nepoznata zemlja, drugi prijevod od čistog zlata.
 • [101]krizolit: dragi kamen.
 • [102]čovječe naklonosti ili mili čovječe.
 • [103]Princ iz kraljevine Perzije: jedna vrsta *anđela koji predstavlja kraljevstvo neprijateljsko Izraelu - Mihael je anđeo zaštitnik Izraela (r. 21; Ju-da 9; Ap 12.7-11) jedan od Prinčeva iz prvog reda ili arhaneđeo (vidjeti u Glosaru pod ANÎE - LI)
 • [104]dodirnu mi usta: vidjeti bilješku uz 7.13.
 • [105]Princ Grčke: vidjeti bilješku uz 10.13.
 • [106]u Knjizi istine: možda knjiga gdje su unaprijed zabilježeni događaji koji će se odvijati na zemlji.
 • [107]u prvoj godini Dariusa Medijca: vidjeti 6.1 i bilješku.
 • [108]srčan kralj: vidjeti 8.21 i bilješku.
 • [109]podijeljeno: vidjeti 8.22 i bilješku - u četirima vjetrovima nebeskim: tj. u svim pravcima
 • [110]kralj Juga: ovdje je to Ptolomej I (323-285 pr.I.Kr.), koji prima Egipat poslije smrti Alesandra Velikog - jedan od prinčeva: Seleuk I, koji je najprije bio pod zapovjedništvom Ptolomeja I.
 • [111]Vidjeti bilješku uz 2.43.
 • [112]Aluzija na kampanju vođenu od Ptolomeja II, Berenikinog brata, protiv Antiohusa III.
 • [113]Njegovi sinovi: Seleuk III (226)223 p.I.Kr.) i Antiohus III(223-187 pr.I.Kr.).Drugi osvaja Palestinu koja je sve do tada ovisila o Egiptu.
 • [114]izručeno njegovoj vlasti: aluzija na pobjedu odnesenu od Ptolomeja IV (Egipat) nad Antiohusom (Sirija) u Rafiji 217. Pr.r.I.Kr.
 • [115]domoći se jednog utvrđenog grada: aluzija na zauzeće grada Sidona od vojske Antiohusa III 198. g.pr.I.Kr.
 • [116]u Prekrasnoj zemlji: vidjeti bilješku uz 8.9.
 • [117]to mu se neće dogoditi: hebrejski tekst nejasan; prijevod slijedi stare verzije - drugi dio redka: vidjeti bilješku uz 2.43.
 • [118]Netko: Seleuk IV - to mu se neće dogoditi.: Templ jeruzalemski. Vidjeti 2M 3.
 • [119]jedno prezrivo biće: Antiohus Epifan, vidjeti bilješku uz 7.24; 1M 1.10; 2 M 4.7).
 • [120]poglavar jednog saveza: možda veliki svećenik Onias III, ubijen 171.g.pr.r.I.Kr.
 • [121]protiv njega spletkama: aluzija na početak rata izazvanog od Antiohusa Iv protiv Ptolomeja VI.
 • [122]protiv Svetog *Saveza: vjerojatno protiv puka Izraelovog. O događajima evociranim ovdje vidjeti 2M 5.15-21.
 • [123]neće mu biti kraj kao što mu je bio početak: aluzija na drugu kampanju Antiohusa IV protiv Egipta 168 g.pr.r.I.Kr. (vidjeti r. 29-30) potom na religiozni progon koji će voditi protiv židova (r. 32-35) o kojem se govori u 1 i 2 M..
 • [124]Lađe iz Kitima: obično označava Cipar,ali ovdje je to Rim.
 • [125]Svetište-tvrđu: jeruzalemski Templ - vječno žrtvovanje: vidjeti 8.11 i bilješku - gnusnost uništavateljicu: vidjeti bilješku uz 9.27.
 • [126]i izbijeljeni: aluzija na kušnju progona.
 • [127]ne bude izjedeno gnjevom: redci 36-40 najavljuju oholost i bezbožnost Antiohusa Epifana; on će napustiti kult tradicionalnih bogova u Siriji, naročito onaj Adonis -Tamuz (vidjeti bilješku uz Ez 8.14), nazvanog Ljubimac žena (r. 37), za obožavati Olimpijca Zeusa, božanstvo grčke religije (3. 38). Nadasve on će i samog sebe predstavljati kao Boga (r. 37), Epifana jednakog očitovanom bogu - gnjev, tj. gnjev Boga.
 • [128]U vrijeme svršetka: od r. 40, autor ne pravi više aluziju na skriven način na nadošle događaje, već opisuje unaprijed posljednje trzaje neprijateljeve moći prije nego dođe sud Božji.
 • [129]Prekrasna zemlja: vidjeti 8/9 i bilješku - Edom, Moab, Amon: tri naroda susjedna Izraelu, njegovi tradicionalni neprijatelji i saveznici Antiohusu Epifanu.
 • [130]svete planine Krasote: brdo Sion, gdje bijaše podignut jeruzalemski templ.
 • [131]Mihael, veliki Princ: vidjeti 10.13 i bilješku - sin tvog naroda: Izraeliti.
 • [132]probudit će se: autor prelazeći perspektivu jednog simboličnog i kolektivnog uskrsnuća (Iz 37.10), najavljuje obećanje individualnog uskrsnuća (2M 7.9).
 • [133]oni koji su činili mnoštvo pravednika: tj. oni koji budu pomagali narod Izraelov da ostane vjeran ( vidjeti 11.33).
 • [134]saznanje će se uvećati: smisao ove fraze ostaje nejasan.
 • [135]očišćeno, izbijeljeno i profinjeno: vidjeti 11.35 i bilješku.
 • [136]vječno žrtvovanje: vidjeti 8.11 i bilješku - kad će biti namještena gnusoba pustošiteljica: vidjeti bilješku uz 9.27.
 • [137]svoj dobitak: tj. sudjelovanje u vječnom životu (vidjeti r. 2).
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif