Podrubnice uz Zaharijevu knjigu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Zaharijevu knjigu

Podrubnice uz Zaharijevu knjigu[uredi]

 • [1]listopad-studeni 520.g.pr.r.I.r. - Zaharije (čije ime znači Gospod se sjeća) bijaše također svećenik prema BNe 12.16.
 • [2]ili predaka.
 • [3]Polovica veljače 519. g.pr.r>.I.Kr. - ševat: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [4]Mirta: vidjeti Iz 41.19 i bilješku- u dubini: ovo podcrtava natprirodno podrijetlo osobe u viziji.
 • [5]Može se misliti da su konji spomenuti u r. 8 jahani od jahača, i da ovi ovdje, označeni u r. 10 kao poslanici GOSPODOVI, preuzimlaju sada riječ.
 • [6]Broj 70 nesumnjivo treba biti shvaćen kao simbolično označavanje jednog prilično dugogo perioda (vidjeti Jtr 25.11; 29.10).
 • [7]Vidjeti bilješku uz Izl 20.5.
 • [8]Moja kuća ili Templ - konop je služio za ograničiti teren za gradnju. On je ovdje simbol buduće rekonstrukcije Jeruzalema.
 • [9]Simbol moći. Ovdje su to neprijatelji Izraelovi (r.2).
 • [10]Vidjeti 1.16 i bilješku.
 • [11]Mladi čovjek je osoba spomenuta u r. 5.
 • [12]JA ćU BITI ONDJE: neki ovdje vide aluziju na apelaciju koju je sam sebi Bog dao kad se otkrio Mojsiju (Izl 3.14).
 • [13]sjeverna zemlja: babilonijsko carstvo (r.11). Iako je Babilonija istočno od Palestine, prilaz je dovodio osvajača sa sjeverne strane Palestine (vidjeti Jr 1.13-14; 3.12 i bilješke) - na četiri strane nebeske tJ; četiri strane svijeta ili na sve straen.
 • [14]U posljednjem dijelu 15. redka to je prorok, a ne više Bog koji govori u prvom licu singulara. On se obraća pesonificiranom Jeruzalemu (ti ćeš prepoz-nati®).
 • [15]Vidjeti bilješku uz 1S 10.1.
 • [16]aluzija na Jozuea koji je stigao s prvim prognanicima (Ezd 2.36).
 • [17]Svečenićka odjeća kja se nosila u službi ( vidjeti Izl 28.39.43).
 • [18]tj. koji su kod Boga.
 • [19]tj. očekivanog Mesiju.
 • [20]Prema nekima taj kamen bi simbolizirao templ; a sedam očiju predstavljaju zaštitiničku nazočnost Božju - njegov natpis ili njegov ukras.
 • [21]Izraz koji označava sigurnost i prosperitet (vidjeti 1Krlj 5.5; Mi 4.4; 1 M 14.12).
 • [22]R. 2 opisuje jednu veliku uljnu lampu opskrbljenu sa sedam fitilja, jednaku dakle sedmerim običnim lampama.
 • [23]Redci 6b-10, tičuči >se Zorobabela, prekidaju odgovor najavljen u r. 6a. Oni su bili preneseni poslije r. 14.
 • [24]Aluzija na Jozuea i Zorobabela.
 • [25]Zorobabel bijaše daleko potomak Davidov (vidjeti bilješ-ku uz Ag 1.1) . U tom naslovu on bijaše mogući *mesija (vi-djeti u Gloasru pod SIN DAVIDOV.).
 • [26]čini se da prorok evocira planinu otpadaka nakupljenih na mjestu razorenog templa. Zorobabel je organizirao ra-skrčivanje tih krhotina za osloboditi temelje templa i omo-gućiti njegovu rekonstrukciju na osnovicama stare zgrade.
 • [27]Vidjeti bilješku uz 2.15.
 • [28]O formi onovremenih knjiga vidjeti bilješku uz Jr 30.2. Prema Za 5.3 knjiga je pisana i s lica i s naličja, kao ona iz Ez 2.10.
 • [29]Vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [30]Vagan ili efa: vidjeti u Glosaru pod MJERE- zapremina - njihov grijeh: starim grčlkim i sirijskim verzijama; heb-rejski ima njihovo oko.
 • [31]Jedan način imenovanja Babilonije (Stv 11.2).
 • [32]Zemlja na sjeveru: vidjeti bilješku uz 2.10. Vjerojatno aluzija na prognanike Izraelove u Babiloniji: svojim Duhom Bog će ih podstaknuti da pošalju darove ili da se vrate radi rekonstrukcije Templa (r. 10,15).
 • [33]darovi izgnanika: vidjeti Ezd 1.4,9-11; 2.68-69 - svećenik Sefanija, otac Jošijev, je možda prijatelj Jeremijin spomenut u Jr 29.29.
 • [34]Vidjeti 3.8 i bilješku.
 • [35]Heldaj prema r.9; prema hebrejskom Helem.
 • [36]oni koji su daleko tj. oni koji su još u egzilu - vi ćete prepoznati ®:vidjeti 2.15 i bilješku; 4.9.
 • [37]četvrte godine®: u studenom 518.g.pr.r.I.Kr. - mjesec Kislev: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [38]Hebrejski tekst ovog redka je nejasan, prijevod nastoji slijediti opći smisaoooo .
 • [39]Izaslanstvo (r.2) koje stiže u Jeruzalem treba konsultirati svećenike o postu (r.5) prakticiranom svake godine tijekom petog mjeseca, tj. o obljetnici razara-nja templa(2Krlj 25.8-9). Radovi na rekonstrukciji templa ,budući već započeli (Ag 2.18; Za 4.7,9) pokrec[u pitanje je li nužno sada primijenjivati tu komemoraciju (vidjeti bilješku ujz Ag 2.11).
 • [40]sedmi mjesec: tj. o obljetnici ubojstva Gedaliasova (2Krlj25.25; Jr 41.1-3) - sedamdeset godina: vidjeti 1.12 i bilješku.
 • [41]Negev: regija na jugu Palestine.
 • [42]Vidjeti 1.14 i bilješku uz Izl 20.5.
 • [43]ili puk Izraelov.
 • [44]vaši očevi ili vaše, prethodne generacije.
 • [45]Post četvrtog mjeseca komemorirao je brešu napravljenu po Babilonijcima u jeruzalemskom bedemu (Jr 52.6-7); za postove petog i sedmog mjeseca, vidjeti 7.3-5 i bilješke;) post desetog mjeseca komemorirao je početak opsade Jeruzalema (2Krlj 25.1) - kuća Judina: vidjeti 8.13 i bilješku.
 • [46]Kao što je često slučaj u Bibliji broj deset ovdje ima nesumnjivo više jednu simboličnu vrijednost, no aritmetičnu, i sugerira jedan prilično veći broj (kao u Lv 26.26).
 • [47]Hadrak: grad u sjevernoj Siriji - Aramov dragulj: slikoviti naziv za Damask: pretpostavljen prijevod; heb-rejski oko čovjekovo(grafička razlika između dva izraza je neznatna u hebrejskom tekstu.
 • [48]Hamat: vidjeti bilješku uz Iz 10.9 - Tir i Sidon: vidjeti bilješke uz Iz 23.1, 2; Oz 9.13.
 • [49]Aškelon, Gaza, Ekron: vidjeti bilješku uz Am 1.6 - Potpora koja će uzmanjkati tim gradovima je ona od strane Tira (r.3), čija je ekonomska aktivnost dominirala cijelu tu obalnu regiju.
 • [50]Taj prijezirni naziv označava jednu populaciju metisa isteklu između roditelja židova i poganke.
 • [51]krv: prorok aludira na meso koje nije iskrvarilo prema židovskom ritualu (Lv 17.11-12; Dt 12.15-16) - gnusni zalogaji potječu od ponuda idolima - Jebuziti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI. Nakon što je David zauzeo Jebus-Jeruzalem (2S 5.6--9) Jebuziti su živjeli u miru među Izrae-litima (vidjeti Joz 15.63).
 • [52]moja kuća: zajednica Izraelovih zemalja, kao u Oz 8.1; 9.15, etc. - podižući stražu: prema staroj grčkoj verziji, hebrejski nejasan - oni koji prolaze i vraćaju se: osvajači Pa-lestine.
 • [53]On će ukloniti: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski ja ću uništiti Efraim: vidjeti bilješku uz Oz 4.17 - s jednog mora do drugog: od Mrtvog mora do Medite-rana - od Rijeke: tj. od Eufrata (vidjeti bilješku uz Iz 7.20) - krajevi zemlje su najudaljenije granice Davdovog i Solomonovog kraljevstva.
 • [54]Tj. u restaurirani Jeruzalem.
 • [55]Efraim: vidjeti 9.10 i bilješku uz Oz 4.17 - Javan: grekofone regije, i općenito ansambl Izraelovih neprijatelja.
 • [56]ili iz Temana (vidjeti Ha 3.3 i bilješku).
 • [57]pit će krv kao vino: prema staroj grčkoj verziji (tradicionalni hebrejski tekst nejasan); radi se o krvi pobijeđenog neprijatelja - kupa škropljenja (vidjeti 1Krlj 7.45): posuda za prihvatiti krv žrtvovane životinje - rogovi oltara: vidjeti Izl 27.2 i bilješku; 29.12.
 • [58]protiv pastira: prorok čini se cilja ovdje poglavare stranih naroda - kuća Judina: vidjeti bilješku uz 8.13.
 • [59]ugaoni kamen u Sdc 20.2 i 1S 14.38 isti izraz (u pluralu) preveden je s poglavari. Ovaj izraz označava poglavare naroda na plenarnoj sjednici; vidjeti također Iz 19.13 - šiljak šatorski: drugi izraz s istim ciljem (vidjeti Iz 22.23), isto kao i ratni luk. Prorok najavljuje da je puk Izraelov najzad vođen od svojih šefova a ne od stranaca.
 • [60]Radi se o izraelitskim neprijateljima.Izraeliti nisu imali konjičkih oružanih snaga.
 • [61]Tj. Sjeverno kraljevstvo (Izrael); vidjeti bilješku uz Am 1.1.
 • [62]Vidjeti 9.10 i bilješku uz Oz 4.17.
 • [63]Galaad: teritorij na istoku od Jordana- Liban: vidjeti Iz 10.34 i bilješku.
 • [64]tj. Crveno more; prijevod konjekturalan; hebrejski usko more.
 • [65]Vidjeti Iz 10.34 i bilješku.
 • [66]Vidjeti Iz 33.9 i bilješku.
 • [67]trgovci prema staroj grčkoj verziji; hebrejski nejasan - dva pastirska štapa: vidjeti Ps 23.4).
 • [68]tri pastira: prorok aludira na tri odgovorna poznata od njegovih čitatelja, i sukcesivno eliminirana. Možda se radi o trojici velikih svećenika; S njima: tj. s ovcama iz stada, koje ovdje simboliziraju Izraelov narod.
 • [69]podrazumijeva se"da ovi ostave Izrael na miru" (vidjeti Oz 2.20; Jr 2.3).
 • [70]Vidjeti bilješku uz 11.7.
 • [71]Cijena jednog roba u to vrijeme prema Izl 21.32.
 • [72]U jeruzalemskom templu livac je u šipke izlijevao milodare od metala; drugi prijevod u ćup.
 • [73]Aluzija na raskid 328.g.pr.r.I.Kr. između židova iz Jeruzalema (Juda) i *Samarićana (Izrael).
 • [74]Vidjeti bilješke uz Jr 25.15; Ha 2.16.
 • [75]Tj. narod Jude (8..13, 19).
 • [76]Prema straoj grčkoj verziji; hebrejski nejasan.
 • [77]šatori Jude: nastambe u Judi; prorok ovdje suprotstavlja judino selo, opvćenito, prijestolnici Jeruzalem - kuća Davidova: suprotno svom uobičajenom smislu (zajednica potomaka) ovaj izraz čini se cilja poglavare Jeruzalema općenito.
 • [78]ja ću se potruditi: kao u r.2 i slijedećim, to Bog ovdje govori.
 • [79]GOSPOD se izjavljuje dirnutim smrću svojeg poslanika, ali slijedeća fraza ponovo distingvira Boga i tog poslanika (on).
 • [80]Hadad-Rimon: fenicijsko božanstvo vegetacije, koje bijaše osuđeno umrijeti nza kraju žetvi da bi se nanovo rodilo u periodu kiša (usp. Ez 8.14). Vjerojatno je da kult Hadad-Rimona bijaše posebno razvijen u regiji Izreela ili ravnici Megidoa.
 • [81]O izrazu kuća® vidjeti bilješke uz 12.7; Iz 7.2; Ps 115.10 - Natan: jedan od Davidovih sinova prema 2S 5.14; vidjeti Lk 3.31.
 • [82]Karakteristična proročka odjeća (vidjeti 2R 1.8; Mt 3.4).
 • [83]Prijevod pretpostavljen; hebrejski nejasan.
 • [84]rane na prsima: u čast božanstava plodnosti, kao što je Hadad-Rimon (vidjeti bilješku uz 12.11) zarezivalo se tijelo (vidjeti Lv 21.5 ; Dt 14.1; 1Krlj 18.28 i bilješke) - moji ljubavnici: lažni bogovi (vidjeti Oz 2.7; Ez 16.33); drugi prijevod moji prijatelji.
 • [85]Tradicionalna formula za evocirati zaključenje ili obnovu *saveza.
 • [86]Neidentificirani lokalitet, nesumnjivo na jugoistoku od Jeruzalema.
 • [87]svjetlila: nebeska tjela(sunce,mjesec, zvijezde) (Stv 1.14-18; provj. Ps 136.7) - ni hladnoće®: prema više starih verzija: hebrejski nejasan.
 • [88]Mrtvo more i Mediteran.
 • [89]Tj. Samo Bog će biti priznat i obožavan kao Bog.
 • [90]Geva: na granici između Jude i Benjamina - Rimon: na južnoj granici Jude - Benjaminova vrata:

na sjevernoj strani zida - stara vrata: vidjeti bilješku uz Ne 3.6 - Ugaona vrata: u zapadnom gradskom zidu - kula Hananel: na sjevero-istoku grada - kraljeva preša: vjerojatno u kraljevom vrtu“ (2Krlj 25.4), na jugo-istoku grada.

 • [91]anatema i totalno razaranje.
 • [92]R; 15 je izravni nastavak r.12.
 • [93]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.