Podrubnice uz Amosovu knjigu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Amosovu knjigu


 • [1]Tekoa: predgrađe oko 17 km južno od Jeruzalema, u Judinom kraljevstvu -Izrael: u vrijeme Amosovo kra-ljevstvo desetorih sjevernih plemena. Amos ga naziva i kućom Jakovljevom (3.13) , kućom Josipovom (5.6), kućom Izakoviom (7.16) ili jednostavnije Jakov ( 6.8) ,

Josip (5.15) ili Izak (7.9).

 • [2]Vjerojatno oko 750. g.pr.r.I.Kr.
 • [3]Karmel: plodna planina u sjeveroistočnom dijelu Palestine.
 • [4]Damask: prijestolnica *aramejskog kraljevstva, koji je dugo vremena ratovao protiv Izaraela- drljače: povlaka obskrbljena šiljcima kojua je služila za odijeliti zrnevlje od klasja nakon žetve.
 • [5]Hazael, Ben-Hadad: imena više kraljeva u Damasku.
 • [6]Bikeat-Aven, Bet-Eden, Kir: neidentificirani lokaliteti . O Kiru , vidjeti Iz 22.?6 i bilješku.
 • [7]Gaza: (r.6-7), Ašdod, Aškelon i Ekron (r. 8) su, s Gatom (r.6.2) , pet glavnih gradova Filisteje.
 • [8]Vidjeti r. 11 i bilješku.
 • [9]Tir: prijestolnica Fenicije (vidjeti Oz 9.13 i bilješku).
 • [10]Edom: pučanstvo jugoistočno od Mrtvog mora smatrano potomstvom Ezavljevim, brata Jakovljeva (Izrael).
 • [11]Teman i Bosra: dva grada u kojima su stanovali po-glavari Edomovi
 • [12]Amoniti: pučanstvo jednog malog kraljevstva na istoku Transjordanije, uokolo Raba (r.14), danas Aman - Galaad: planinska regija u središtu Transjordanije.
 • [13]Drugo kraljevstvo u susjedstvu Izraelovom, istočno od Mrtvog mora. Keriot (2.2) je prijestolnica Moaba.
 • [14]nazireni: ljudi posvećeni Bogu; oni su imali poseban zavjet uzdržavanja od vina (r.12).
 • [15]Ašdod: vidjeti1.6 i bilješku - Samarija: prijestolnica Izraelova u vrijeme Amosa.
 • [16]Vidjeti bilješku uz 1.1.
 • [17]Betel: vidjeti bilješku uz Oz 4.15 - rogovi oltara: vidjeti Iz 27.2 i bilješku.
 • [18]Bašan: plodna ravan na sjeveru Transjordanije , poznat zbog svojih stada. Samarijske su žene prispodobljene živo-tinjama iz tih stada.
 • [19]Možda Hezrmon, planina na sjeveru Palestine.
 • [20]Vidjeti bilješku uz Oz 4.15.
 • [21]Bolesti na pšenici.
 • [22]Pogrebna pjesma, često improvizirana, karakteristična je po svom neujednačenom ritmu.
 • [23]Betel, Gilgal: vidjeti bilješku uz Oz 4.15 - Ber-ševa: tradicionalno kultno mjesto na jugu Izraelovog kraljevstva Jude.
 • [24]Vidjeti bilješku uz 1.1.
 • [25]Sikut, Kijun: dva lažna boga vjerojatno asirijskog podrijetla (usp. 2Krlj 17.30).
 • [26]Kalne, Hamat: dva *aramejska grada - Gat: jedan od glavnih gradova Filistije (vidjeti 1.6-8).
 • [27]Vidjeti bilješku uz 1.1
 • [28]Otrovna biljka.
 • [29]Lo-Davar: jedan grad u Transjordaniji (2S 9.4), možda među onima koje Joas bijaše osvojio prema 2Krlj 13.25. Hebrejsko ime tog grada dopušta jednu igru riječi (lo davar: ništa). - Karnaim: drugi grad u Transjordaniji (Stv 14.5; 1 M 5.26), čije ime dopušta jednu drugu igru riječi ( karnaim: dva roga - rog je simbol moći).
 • [30]Lebo-Hamat indicira krajnji sjever Palestine (vidjeti Joz 13.5) - potok Arabe: krajnji jug Transjordanije.
 • [31]kraljeva kosidba: prvo pobiranje krmiva, rezervirano kralju.
 • [32]Vidjeti bilješku uz 1.1.
 • [33]Hebrejski termin preveden s kositar ne susreće se nigdje više u Bibliji. Neki misle da prije označava jednu razulju opskrbljenu jednim konopom s olovom , korištenu u zidarstvu; oni prevode ®na jednom zidu, jednom razuljom s olovom u ruci
 • [34]Betel: vidjeti bilješku uz Oz 4.15. Za utemeljenja svetišta u Betelu po Jeroboamu I, vidjeti 1Krlj 12.26-33 - Jeroboam: ovdje se radi o Jeroboamu II ( 2Krlj 14.23-29).
 • [35]sin proroka: vidjeti u Glosaru pod PROROK - sikomora: to drvo raste samo u *Niziji i jordanskoj depresiji; njen plod služi ishrani stoke.
 • [36]Hebrejski tekst čini ovdje jednu igru riječi između qayicç (plodovi ljeta) i qeåcç (kraj).
 • [37]mlad mjesec: blagdan koji je označavao početak mjeseca ( 1S 20.5, 24); bio je neradni. Vidjeti u Glosaru pod MLAD MJESEC - efa, sikal : vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [38]Jakov: vidjeti bilješku uz 1.1 - ponos Jakovljev: to je jedno označavanje Boga samog (vidjeti 6.8).
 • [39]Redak 8b preveden je na osnovi 9.5.
 • [40]kostrijet i obrijane glave označavaju veliku žalost;vidjeti Jr 48.37 i u Glosaru pod RASTRGATI SVOJU ODJEćU.
 • [41]Grijeh Samarije: prezriva apelacija boga obožavanog u Samariji (vidjeti Oz 8.5 i bilješku) - tvoj Bog, Dan: vidjeti 1Krlj 12.29 - Sila Ber-šebe (vidjeti 5.5 i bilješku).
 • [42]Vidjeti 1.2 i bilješku.
 • [43]Kušiti: biblijsko ime za Nubijce (vidjeti bilješku uz Iz 11.11) - Kafor: možda Kreta - Kir: vidjeti 1.5; Iz 22.6 i bilješku.
 • [44]Vidjeti 1.1 i bilješku.