Podrubnice uz Prvu knjigu Kronika

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Prvu knjigu KronikaPodrubnice uz Prvu knjigu Kronika[uredi]

 • [1]Od Adama do Ezavljevih potomaka: Autor Krioike naročito se zanima za vladavinu Davidovu (1Krn 10-29), Solomonovu (2 Krn 1-9) i kraljeve Jude (2 Krn 10-36). U devet prvih poglavlja od 1Krn, on rezimira svu Davidu prethodeću povijest uz pomoć genealoške liste. Ova ovdje bila je uspostavljena počev od pret-hodnih knjiga, ili izravno preuzeta iz tih istih knjiga. (Stvaranje i 1Samuelova), s čestim razlikama.
 • [2]Vidjeti Stv 10.25 i bilješku.
 • [3]konkubine Abrahamove: vidjeti 2S 3.7 i bilješku.
 • [4]Akar: na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Akar i glagola prevedeno s donese nesreću - glede zabrane: vidjeti Dt 2.34 i bilješku - Redal aludira na Joz 7, gdje krivac, međutim nosi ime Akan.
 • [5]sinova od suložnica: vidjeti 2S 3.7 i bilješku.
 • [6]Rodila sam u bolovima: na hebrejskom ima asonanca između imena Jaebes i izraza prevedenog s rodila sam u bolovima.
 • [7]zanatlije: ime Ge-Harašim znači dolina zanatlija..
 • [8]Ona zače: Radi se o Bitij(a)i koja je spomenuta u r. 18.
 • [9]koji biše gospodarima Moaba ili koji se oženiše u Moabu.
 • [10]stanovnici nasada i zabrana ili Netaim i Gedera (nepoznati lokaliteti).
 • [11]sve do vladavine Davidove: čini se da u Davidovo vrijeme malo pleme Simeon prestaje postojati kao takvo. Vjerojatno je asimilirano od velikog susjeda Judeje.
 • [12]potjecaše od šama: njegovo je potomstvo trebalo biti posvećeno zabrani (r. 41) kao kanaansko pučanstvo.
 • [13]Ti ljudi: tj. potomci Simeonovi - posvetiše ih zabrani: vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [14]Amalek: vidsjeti Izl 17.8 i bilješku.
 • [15]oskrnavio postelju oca: aluzija na Stv 35.22.
 • [16]onaj koji postade princem: tj. David.
 • [17]Tilgat-Pilnezer, kralj Asirije: vidjeti 2 Krlj 15.29.
 • [18]u vrijeme Jeroboama: radi se o Jeroboamu II, kralju Izraela od 787. do 747 g.pr.r.I.Kr.
 • [19]Pul: vidjeti 2Krlj 15.19 i bilješku Tigat-Pilnezer: vidjeti r. 6 i bilješku - Halah, Habor, Gozan: vidjeti 2Krlj 17.6 i bilješku - Hara: nepoznati lokalitet.
 • [20]Sinovi Levijevi: u nekim prijevodima, r. 6.1-66. obilježeni su 6;16-81 (vidjeti 5.27 i bilješku).
 • [21]Trinaest gradova: lista od r; 42-45. citira samo jedanaest gradova; paralelna lista iz Joz 21 spominje osim tog i Juta i Gabaon, u r. 16. i 17.
 • [22]suložnica: vidjeti 2S 3.7.
 • [23]njegova braća ili ljudi iz njegove rodbine.
 • [24]u nesreći njegovoj: tu je igra riječi na hebrejskom s imenom Berija.
 • [25]Ešbala: u 2S (2.8-10; 4.1-12) ta osoba naziva se Išbošet.
 • [26]Meribal: u 2S (4.4; 9.6-13; 19.25-31), ta osoba nazvana je Mefibošet.
 • [27]posluživači: vidjeti Ezd 8.20 i bilješku.
 • [28]Samuel vidovnjak: vidjeti 1S 9.9.
 • [29]Kruh ponude ili kruh milodara (vidjeti Lv 24.5-9).
 • [30]na planini Gilboa: vidjeti 1S 28.4 i bilješku.
 • [31]sva kuća njegova ili sva obitelj.
 • [32]Dagon: bog Filistinaca, vidjeti Sdc 16.23.
 • [33]od Javeša Galaadskog: vidjeti 1 S 31.11 i bilješku.
 • [34]duh jednog mrtvaca: vidjeti 1 S 28.
 • [35]tvoja kost i tvoje meso: vidjeti 2 S 5.1 i bilješku.
 • [36]izvodiše i vraćaše Izrael: vidjeti 2 S 5.2 i bilješku - nad Izraelom: vidjeti 1 S 28.17.
 • [37]Jebuziti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.
 • [38]Milo: vidjeti 1 Krlj 9.15 i bilješku.
 • [39]poglavar Trojice ili kožara.
 • [40]Tridesetorica: vidjeti 2 S 23.13 i bilješku - Adulam: vidjeti 1 S 22.1 i bilješku - dolini Refaita: vidjeti 2 S 5.18 i bilješku.
 • [41]libaciju: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVA-NJA.
 • [42]Tridesetoria: prema staroj sirijskoj verziji; hebrejski: Trojica (isto u r. 21).
 • [43]dva junaka ili dva Ariela(vidjeti 2S 23.20).
 • [44]pet lakata:vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [45]između Tridesetorice: prijevod pretpostavljen, prema kontekstu; hebrejski: Trojica.
 • [46]Zabad: r. 41b - 47 daju jednu listu od šesnaest imena koja se ne nalazi u paralelnom tekstu 2S 23.
 • [47]Siklag: vidjeti 1 S 27.6 i bilješku.
 • [48]Među braćom: tj. članovima klana.
 • [49]poglavar Tridesetorice: vidjeti 2 S 23.13 i bilješku - u nekim prijevodima, r. 4 i 5 su grupirani pod brojkom 4, na takav način da redci 6-41 su numerirani 5-40.
 • [50]najmanji između njih vrijedio je stotinu: drugi prijevod najmanji je bo na čelu stotine, najveći je bio na čelu tisuće.
 • [51]on će se pridružiti svom gospodaru Saulu: aluzija na 1 S 29.1-5.
 • [52]velik kao jedan tabor Božji: tj. ogroman.
 • [53]potok egipatski: vidjeti Br 34.5 i bilješku; Hamat: (ili Lebo-Hamat) vidjeti 1 Krlj 8.65 i bilješku; Kirijat-Jearim: vidjeti 1 S 6.21 i bilješku.
 • [54]Baala: vidjeti 2 S 6.2 i bilješku.
 • [55]gumno Kidon: neidentificirani lokalitet (usporediti 2 S 6.6).
 • [56]Gitita: vidjeti 2 S 6.10 i bilješku.
 • [57]dolinu Refaita: vidjeti 2 S 5.18 i bilješku.
 • [58]Baal-Perasim: neidentificirani lokalitet čije ime znači gospodar breša.
 • [59]od Gabaona: vidjeti 1 Krlj 3.4 i bilješku do Gezera: vidjeti 2 S 5.25 i bilješku.
 • [60]za služiti ga zauvijek: drugi prijevod za obavljati mu službu zauvijek.
 • [61]prvi put: aluzija na događaj iz 13.9-11 -jer®prema pravilima: drugi prijevod jer mi nismo njega (kovčeg) tražili kako je trebalo.
 • [62] Mojsije: vidjeti: Br 4.1-5.
 • [63]za sopranski glas: drugi prijevod za djevojke (usporediti Ps 46.1 i bilješku).
 • [64]lire oktavske: drugi prijevod glazbala na osam žica.
 • [65]Vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [66]laneni efod: vidjeti 1 S 2.18 i bilješku - morska svila: vidjeti 4.21 i bilješku.
 • [67]holokauste: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [68]jedan kolač od datulja i jedan kolač od grožđa: smisao ovih izraza ovako prevedenih nesiguran je.
 • [69]Aziel:prema listi iz 15.20;hebrejski:Jeiel (ali isto će se ime ponovo pojaviti nešto dalje u istom redku).
 • [70]sinovi Jakovljevi ili potomci Jakovljevi.
 • [71]mojih poslanika (mesija, spasitelja): vidjeti Ps 105.15 i bilješku.
 • [72]ispraznosti ( taštine): vidjeti Ps 96.5 i bilješku.
 • [73]Vidjeti Ps 96.6 i bilješku.
 • [74]zablješti njegova *svetost: prijevod nesiguran.
 • [75]Gabaon:vidjeti 1 Krlj 3.4 i bilješku.
 • [76]holokauste: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [77]kuću svoju ili svoju obitelj.
 • [78]kuća od cedrovine: vidjeti 2 S 5.11; pod platnima šatora: vidjeti 2 S 6.17.
 • [79]uzeo s ispâše: vidjeti 1S 16.11 - glava Izrael: vidjeti 5.2 .
 • [80]jednu kuću, ovdje znači jednu dinastiju: vidjeti 2 S 7.11 i bilješku.
 • [81]otići s očevima svojim: vidjeti 1Kr 1.21 i bilješku - ja ću učvrstiti njegovo kraljevstvo: aluzija na Solomona ! Vidjeti 1Kr 2.12, 46 ) .
 • [82]jednu Kuću: tj. Templ.
 • [83]onaj koji je bio prije tebe: tj. Saul.
 • [84]sjesti ili smjestiti .
 • [85]kuća sliuge tvoga ili moja dinastija - jedan čovjek visokog položaja: tekst nejasan .
 • [86]ti si blagoslovljen: drugi prijevod on (kralj) blagoslovljen je ili ona (kuća) je blagoslovljena.
 • [87]Nad Filistincima (r.1), Moabitima (r.2), kraljevstvom Sova(r.3), Edom i sinovima Amona (r.12) i Edomomom (r.14), vidjeti 1S 14.47 i bilješku - Gat: vidjeti 5.8 i bilješku.
 • [88]Hamata: vidjeti 2 S 8.9 i bilješku - ode: vjerojatno Hadadezer.
 • [89]postavi upravitelja: drugi prijevod postavi garnizon ili podiže stele (usp. 10.5 i vilješku ).
 • [90]Tivatu i Kunu: likaliteti smješteni u okolici tadašnjeg Baalbeka - more od bronce, stubove i pribor od bronce: vidjeti 1Krlj 7.23-26; 15-22, 45.
 • [91]Amalek: vbidj. Izl 17.8 i bilješku .
 • [92]dolina Soli: vidjeti 2Krlj 14.7 i bilješku .
 • [93]Keretincima i Peletincima: vidjeti 2 S 8.18 i bilješku.
 • [94]sinovi Amonovi ili Amoniti: narod istočno Jordana .
 • [95]Aram-Dviju-Rijeka: vidjeti Stv 24.10 i bilješku; i kod Aramejaca iz Maka: neidentificirani lokalitet; iz Sova: vidjeti 1 S 14.47 i bilješku.
 • [96]Madaba: vidjeti Iz 15.2 i bilješku.
 • [97]Hadadezer: vidjeti 18.3 .
 • [98]o povratku godine: tj. uslijedećeg proljeća - sav Izrael: vidjeti 10.17 i bilješku - Raba: prijestolnica kraljevstva Amonita(sada Aman, prijestolnica Jordana).
 • [99]Milkom: pretpostavljeni prijevod (Milkom bijaše amonitski bog, vidjeti 1 Krlj 11.5); hebrejski: njihov kralj - talenata zlata: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [100]Refaita; pleme smještenio, prije dolaska Izraelita, istočno od Jordana (vidjeti Dt 3.11) - Gezer: vidjeti 2S 5.25 i bilješku.
 • [101]Gat: vidjeti 1S 5.8 i bilješku .
 • [102]Od Ber-ševe do® vidjeti bilješku o Joz 19.47 .
 • [103]krivcem: vidjeti 2 S 24.3
 • [104]grješku sluge svoga ili moju grješku.
 • [105]vidovnjak: vidjeti 1S 9.9 .
 • [106]Jebuziti: vidjeti 2 S 24.16 i bilješku.
 • [107]Gabaon: vidjeti 1 Krlj 3.4 i bilješku.
 • [108]stranci: ovdje to označava pučanstva koja su napučivala Palestinu prije Izraelita (vidjeti u Glosaru pood AMORITI).
 • [109]Sidonijanci i Tirijanci: vidjeti Ezd 3.7 i bilješku.
 • [110]a ja ću dati mir: na hebrejskom Solomon je derivirano od riječi koja je ovdje prevedena s mir.
 • [111]talenata: vidjeti u Glosaru pod MJERE - usprkos mojem siromaštvu ili u mojoj poniznosti.
 • [112]njihova braća ili bratići.
 • [113]za milodare: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.Kruh ponude vidjeti Lv 24.5-9;
 • [114]mlade mjesece: vidjeti u Glosaru pod MJESEčEVE MIJENE
 • [115]prinčeva Božjih i prinčeva *svetišta: ne zna se što znače ove titule.
 • [116]jedna obitelj®za Itamara: hebrejski tekst nejasan; predloženi prijevod je djelimice sugeriran činjenicom što potomci Eleazarovi bijahu dva puta brojniji od onih Itamarovih (r. 4).
 • [117]Hananija, ® Mahaziot: ovih devet imena na hebrejskom čine jednu frazu složenu od izraza hvalospjeva što bi se moglo prevesti Smiluj mi se Gospodine,smiluj mi se. Ti si moj Bog. Ja sam uzdizao i slavio tvoju pomoć. Sjedeći u strahu, ja sam govorio. Daj obilno vizije.
 • [118]vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9.
 • [119]s vratima šaleketovim: ime tih vrata više nigdje drugdje nije spomenuto.
 • [120]Parbar: ta riječ, čiji točan smisao je nepoznat, mogla bi značiti nešto kao "trg".
 • [121]tisuća:vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [122]Jazeru iz Galaada: neutvrđeni lokalitet u oblasti Ramot-Galada (vidjeti 6.65-66; 1Krlj 22.3 i bilješku)
 • [123]Sinovi Izraelovi ili Izraeliti - tisuće: vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [124]u Galaadu: vidjeti Br 32.1 i bilješku; 32.39-40.
 • [125]u šaronu: vidjeti Iz 33.9 i bilješku.
 • [126]prijatelj kraljev: vidjeti 2 S 15.37 i bilkješku.
 • [127]tisuća: vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [128]Kuću ili Templ.
 • [129]u kući Judinoj ili plemenu Juda.
 • [130]vidjeti Izl 25.17 i bilješku.
 • [131]stol nuđenja, tj. stolovi za kruhove milodara (nuđenja, vidjeztri Lv 24.5-9).
 • [132]nacrt kola: ovaj termin se ne nalazi izvješću o konstrukciji Solomonovog Templa (1 Krlj 6-7). On navodi misliti na misteriozna kola opisana u Ez 1 i 10, gdje se GOSPOD pojavljuje okružen kerubinima.
 • [133]Talenat: vidjetri u Glosaru pod MJERE - Ofir: vidjeti 1 Krlj 9.28 i bilješku. zlata iz Ofira bijaše čuveno po svojoj kvaliteti.
 • [134]poglavari tisuća(tisućnici) i stotina(stotnici): vidjeti Br 1.16 i bilješku
 • [135]darik: vidjeti u Glosaru pod NOVAC.
 • [136]ime tvoje slave ili tvojeg sjaja.
 • [137]kao svi naši očevi ili naši preci.
 • [138]po drugi put: taj izraz evocira 23.1, gdje je pitanje označavanja Solomona kao nasljednika Davidova.
 • [139]vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9 Djela Samuela, Natana, Gada: ta su djela izgubljena.