Podrubnice uz Poslovice

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Poslovice


Podrubnice uz Poslovice[uredi]

 • [1]Drugi prijevod obuke.
 • [2]Drugi prijevod za stjecanje dobrog mnijenja, pravde, jednakosti i pravednosti.
 • [3]Poslije nagovaranja u r. 5 koji prekida tijek fraze, r. 6 preuzima razvijanje započeto u r. 2.
 • [4]Ili Poštovatri Gospodina je polazišna točka znanja.
 • [5]Ili *Boravište mrtvih.
 • [6]Drugi prijevod Ti ćeš dobiti ždrijebom svoj dio.
 • [7]Ovaj redak ističe glupost držanja zlih dječaka. On njemu suprotstavlja držanje lovaca koji poznaju bezkorisnost zamke kad ju oni kojima je namijenjena vide.
 • [8]Ovdje kao i često drugdje mudrost je personificirana. (Vidjeti 8.1-9.6; Si 24.1-22).
 • [9]Nadvisujući buku: drugi prijevod Na uglovima raskršća - vrata jednog grada bijahu mjesto gdje se vršila pravda i obavljali javni poslovi.
 • [10]Termin označava sve one koji misle da mogu izbjeći poduku mudrosti i izvrgavaju ruglu one koji ih slušaju.
 • [11]Ili strankinji. Na hebrejskom termin je sinonim onome iz r. 16b; on upućuje na jednu ženu udanu za drugog (r; 17) i stoga strankinji čovjeku koga ona mami.
 • [12]Vjenčanje je u Bibliji jedan od simbola saveza naroda Izraelovog s Bogom. To objašnjava paralelizam uspostavljen između preljube i raskida saveza (vidjeti Oz 2.4).
 • [13]Radi se o smrtima koje stanuju u Donjem svijetu ili boravištu mrtvih.
 • [14]To će reći zemlju od Boga danu narodu Izraelovom.
 • [15]Ili Oni će uvećati trajanje tvojih dana i tvoje blagostanje.
 • [16]Ili na tablicu (za pisanje). Izraz je jednako vrijedan ovome upiši ih u srce svoje. Ona podsjeća na kamene table koje Bog bijaše dao Mojsiju i na koje bijahu ugravirani njegovi zakoni (vidjeti Izl 24.12).
 • [17]Ili poštuj radije Gospodina.
 • [18]desnica¨ljevica ili desna ruka¨lijeva ruka.
 • [19]Vidjeti Stv 2.9 i 3.22.
 • [20]U momentu stvaranja (Stv 1.7) Bog je odvojio donje vode (bezdan) od gornjih voda (kiša).
 • [21]Ili tvoja noga neće zapeti o jednu prepreku.
 • [22]Vidjeti 1.22 i bilješku.
 • [23]U r. 8. i 9. mudrost je iznova personificirana.
 • [24]Vidjeti 2.16 i bilješku.
 • [25]Ili *boravište mrtvih.
 • [26]Odnosno, svog naroda.
 • [27]Aluzija na zakonitu ženu (r. 18b)
 • [28]Vidjeti 2.16 i bilješku.
 • [29]Ili njena postupanja.
 • [30]Gesta jamčenja za nekog. Jamčenje kojim se obvezuje odgovarati za ponašanje nekog ili - kao ovdje - poštovati njegove dugove bijaše jedan stari običaj u Izraelu.
 • [31]U velikom broju kultura mrav je simbom marljivosti i skrbi.
 • [32]Ili on priprema svoje zalihe.(za zimu).
 • [33]Ili jedan vojnik pljačkaš (haramija?). Usporedba sugerira da će siromaštvo doći iznenada i nepredviđeno.
 • [34]Ove paralelne numeričke formule konstituiraju pro-ces obrazovanja, usporediti Pr 30.15-31.
 • [35]Vidjeti 2.16 i bilješku.
 • [36]Vidjeti 3.3 i bilješku.
 • [37]Vidjeti 2.16 i bilješku.
 • [38]Radi se o ženi opisanoj u narednim redcima.
 • [39]Ili uzbuđena, nadražena.
 • [40]žena koja je ponudila žrtvu koju bijaše zavjetovala dati Bogu (svoje zavjete) poziva onog koga hoće zavesti da sudjeluje objedu koji zatvara žrtveni obred.
 • [41]Vidjeti Pj 4.14 i bilješku.
 • [42]Ili *boravište mrtvih.
 • [43]Vidjeti 1.20 i bilješku.
 • [44]Ili muževi (ljudi u pluralu).
 • [45]Ili umijeće postupanja s razborom.
 • [46]Ili štovati Gospodina.
 • [47]Drugi prijevod tako kao odličnici i svi sudci zemlje.
 • [48]Drugi prijevodi Gospodin me stekao ili Gospodin me stvorio.
 • [49]Kao kraljica.
 • [50]zemlju i svemire : drugi prijevod zemlju i polja - molekule, tj. najsitnije djeliće tvari koji konstituiraju svijet.
 • [51]Radi se o krugu horizonta, shvaćenog kao granicia koju Bog nameće donjim vodama.
 • [52]Drugi prijevod kad on nametnu moru njegove granice da ih vode ne prestupaju.
 • [53]Ovako preveden hebrejski termin neizvjesnog je smisla.Drugi prijevodi Arhitekt. Neki pretpostavljaju jednu drugu riječ koja se može prevesti s milo dijete.
 • [54]Mudrost : vidjeti 1.20 i bilježku. - Svojim stu-bovima kuća Mudrosti upućuje na jednu kraljku palaču ili na Templ. - U Bibliji broj sedam često je simbolom savršenosti.
 • [55]Ili izrugivača.
 • [56]Strah od gospoda ili Poštovati Gospodina - pamet je znanost svetih : drugi prijevod poznavati Sveca (Bog) pribavlja pamet.
 • [57]To je opet personificirana mudrost koja govori.
 • [58]Sjene : vidjeti 2.18 i bilješku - Donji svijet ili *boravište mrtvih.
 • [59]Tj. ljudi će se sjećati pravednog čovjeka sa zahvalnošću (usp. Ps 112.6).
 • [60]Migati okom je gesta koja izdaje lažnost ( vidjeti 6.13 ) - drugi dio redka ponavlja 8b. Stara grčka verzija nosi ovdje ali onaj tko ispravlja (svog bližnjeg) s prostodušnošću priskrbljuje mir.
 • [61]Ili ne vodi računa o grješkama, usporediti 17.9. Glagol prikriti ima ovdje pozitivni smisao u kontrastu spram negativnog smisla u r. 6, 11 i 18/
 • [62]Ili mudri gomilaju jedno blago od znanja.
 • [63]Ono će se njima i dodijeliti ili to će im biti i dodijeljeno (bez sumnje po Bogu), vidjeti Mt 7.2.
 • [64]Ili poštovati Gospodina.
 • [65]Vidjeti 2.21, 22 i bilješku.
 • [66]Ili riječima svojim.
 • [67]blagoslovom koji duguje pravičnim ljudima: ili dobrima koje Bog dodjeljuje pravičnim ljudima.
 • [68]Zbog nedostatka politike ili Zbog toga što njije dobro vođena. Izraz politika označava ovdje umijeće vođenja javnih poslova.
 • [69]Ili položaj vrijedan zavisti.
 • [70]Podrazumijeva se Božjem.
 • [71]Radi se o špekulantima koji odbijaju prodati svoju pšenicu u normalno vrijeme, stavljaju ju u skladište za izvući veću korist u periodu nestašice.
 • [72]Iako tekst to ne precizira, radi se o milosti Božjoj.
 • [73]Tj. djela pravednička održavaju život.
 • [74]Ili zlonamjeran.
 • [75]Smisao hebrejskog teksta je neizvjestan. Drugi prijevod Pravednik izbjegava ono što je opasno za njega.
 • [76]Na putu pravde ili Ondje gdje se primijenjuje pravda - jedna utrta staza : hebrejski je tekst nejasan. Stara grčka verzija ima put izopačenih.
 • [77]Ili vodi računa o upozorenjima oca svog.
 • [78]ali bez duše: tj. ne čini ništa da dobije što želi.
 • [79]Ili ponašanje.
 • [80]Ili ali, siromah ne izlaže se prijetnjama.
 • [81]svjetlost i svjetiljka simboli su života i radosti.
 • [82]Ili upozorenje ili zapovjed.
 • [83]milost: bez sumnje drugih ljudi - put podmuklih je beskrajan indicira da podmukli ne uspijevaju nikad ono što žele.
 • [84]Ili zato što nije pravedan.
 • [85]Ili poštuje Gospodina.
 • [86]Drugi prijevod U odsutnosti goveda jasle su prazne.
 • [87]Hebrejski tekst nije jasan. Drugi prijevodi Lude se sprdaju ispravljati jednu grješku ali naklonost¨ ili Lude se sprdaju grijehu ali samo pravični ljudi okušaju zadovoljstvo.
 • [88]Ili zlurad
 • [89]Ili poštovati Gospodina pribavlja život.
 • [90]Drugi prijevod ali prihodi opakih su izvori nemira.
 • [91]Radi se o putu (ponašanju) pravednikovom i mudračevom (vidjeti r. 24).
 • [92]*Ili boravište mrtvih.
 • [93]Ili poštujući Gospodina.
 • [94]Ili *boravišta mrtvih.
 • [95]Zakon je zabranjivao pomicati takve oznake (Dt 19.14). Bog posebno zahtijeva poštivanje tog pravila glede ljudi bez obrane kao što su stranci, siročad i udovica.
 • [96]Ovaj redak ekvivalentan je hrvatskoj poslovici čovjek snuje, Bog odlučuje.(Nap. prev.)
 • [97]Tj. čovjek uvijek misli da je pravilno postupio.
 • [98]Ili kad se poštuje GOSPOD.
 • [99]Ili Kralj izgovara jedno proročanstvo.
 • [100]Ili kraljev gnjev povlači smrt ljudi.
 • [101]U Izraelu kiše obično prestaju koncem travnja i primaju se sa zahvalnošću poslije tog datuma.
 • [102]Ili Oholost povlači propast, nadmenost povlači pad.
 • [103]Ili posebno uvjerljive.
 • [104]zatvara oči stišće usne: to omogućuje bolje raz-misliti o lošim potezima koje smjera počiniti.
 • [105]na putovima pravde: prakticirati pravdu osigurava dug život.
 • [106]Aluzija na običaj korištenja svetih kocaka za upoznavanje volje Božje (vidjeti Izl 28.30 i bilješku).
 • [107]Ili kamen sreće. Aluzija na magične moći koje su pripisivane određenim draguljima.
 • [108]Ili Gospodin će poslati protiv njega jednog okrutnog anđela (vidjeti Izl 12.23; Ps 78.9).
 • [109]Tj. osloboditi jednu silu koju se ne može kontrolirati.
 • [110]Ili i jedan brat postoji za vrijeme nevolje.
 • [111]Vidjeti 6.1 i bilješku.
 • [112]Tj. tko se uzdiže ponad svojeg mjesta iz oholosti.
 • [113]Ili blude izvan stvarnosti.
 • [114]jedan potok koji se prelijeva, jedan zdenac mudrosti: drugi prijevod izvor mudrosti je jedan prelijevajući potok.
 • [115]Vidjeti 16.33 i bilješku.
 • [116]Drugi prijevod ima drugova koji vode u propast.
 • [117]Smisao hebrejskog teksta nejasan je i prijevod nesiguran.
 • [118]Drugi prijevod Kori svog sina sve dok ima nade.
 • [119]Ili Sine moj, ako ti prekineš podvrgavati se poduci, ti ćeš lutati - smisao hebrejskog teksta nejasan je i prijevod nesiguran. Drugi prijevod Sine moj, prekini slušati poduku ako te ta odvodi od naučavanja mudrih.
 • [120]Ili strah koji pobuđuje kralj.
 • [121]Ili lako se razljute.
 • [122]Podrazumijeva se u jamčevinu. Radi se o savjetu vjerovniku čiji se dužnik nerazborito angažairao za jednog nepoznatog.
 • [123]Vidjeti 13.9 i bilješku.
 • [124]Usp. 20.10 i bilješku.
 • [125]To je sveto: radi se o jednoj formuli zavjetva-nja sa značenjem ja ovo posvećujem Bogu.
 • [126]Ili dvojiti.
 • [127]Aluzija na postupak koji se sprovodi na gumnu za izdvajanje žita pomoću jedne vrste kolica ili valjka.
 • [128]Ovaj redak znači da je ljudski duh jedna svjetlost dana od Boga i da dopušta čovjeku da upozna sebe i da se može sam suditi.
 • [129]Smisao hebrejskog teksta je neizvjestan.
 • [130]Vidjeti 2.18 i bilješku.
 • [131]njegovu nadu tj. posljednju nadu opsjednutih.
 • [132]Ili Nikakva mudrost, pamet ili razmišljanje ljudsko ne mogu prevladati protiv Gospodina.
 • [133]Drugi prijevod Ponizan čovjek koji štuje Gospodina ima za naknadu bogatstvo, čast i živt.
 • [134]Radi se o onome tko se prepušta činjenju nepravdi. Ali smisao hebrejskog teksta je nesiguran.
 • [135]Ili riječi.
 • [136]Za onog koji daje.
 • [137]Hebrejski tekst je nejasan. Drugi prijevodi u više navrata ili odprije dugo vremena.
 • [138]Ili pod izgovorom da je nejak.
 • [139]Vidjeti 6.1 i bilješku.
 • [140]Kao naknadu za jamčenje.
 • [141]Ili Uguši svoj apetit.
 • [142]Tj. vjerojatno, on ne misli onako kao što govori.
 • [143]Vidjeti 15.25 i bilješku.
 • [144]Jer to je gospod Bog sam, usporediti 22.23.
 • [145]Ili *Boravišta mrtvih.
 • [146]Ili poštuj Gospodina.
 • [147]Ili uživaj gledati moj primjer.
 • [148]Aluzija na dvije smrtne zamke - strankinja : vidjeti 2.16 i bilješku.
 • [149]u Savjetu : radi se o saboru gdje se obavljaju javni poslovi i vrši pravda.
 • [150]Mudraci bodre ovdje učiniti sve da se izbjegne da bude počinjena nepravda.
 • [151]sedam puta : tj. neograničen broj puta.
 • [152]Vidjeti 13.9 i bilješku.
 • [153]Tekst durgog dijela redka je nejasan. U prijevodu ovdje predloženom jedan i drugi upućuju Gospodu i kralju (r.21). Drugi prijevod i tko zna kad će doći rušenje jednih i drugih (novatori).
 • [154]Vidjeti 6.11 i bilješku.
 • [155]Drugi prijevod To je slava Božja da se sakrije stvar, a slava kraljeva da se traži shvatiti.
 • [156]Ili Takav onaj koji se hvališe jednim poklonom koji ne postoji.
 • [157]Tj. sve kao što slatke riječi mogu slomiti dobar otpor.
 • [158]Tj. ti ćeš uzeti u svoj račun strah od nesreća koje njega pritišću. Drugi prijevod ti ćeš pokupiti užareni ugljen na njegovu glavu.
 • [159]Hebrejski tekst drugog dijela redka je nejasan. Stara grčka verzija ima ni iziskivati prekomjerne počasti.
 • [160]Ili koji nije sebi gazda.
 • [161]U redcima 4 i 5 bez sumnje je savjetovano postupati s budalom u skladu sa slučajem: sad odustajući od dis-kukusije s njim (r.4), sad odgovarajući mu kao što zaslužuje njegova budalaština (r. 5).
 • [162]Isto toliko zakačiti oblutak za praćku: to je čin glup jer kamen više ne može biti izbačen.
 • [163]Hebrejski tekst ovog redka je nejasan i prijevod nesiguran.
 • [164]Nesiguran prijevod jedne nejasne hebrejske riječi.
 • [165]Ili *boravište mrtvih.
 • [166]lihvom i kaišarenjem, u stvari interesom i lih-vom prema francuskom originalu: mojsijevski zakon je zabranjivao pozajmljivanje uz interesi s još jačeg razloga lihve (kaišarenje) (vidjeti Izl 22.24) - Taj redak potvrđuje da novac stečen na nečastan način promijenit će ruku vlasnika i donijeti konačno korist siromašnima.
 • [167]Drugi prijevod čovjek zlog oka (ili zavidan) trči za bogatstvom.
 • [168]Ili uzjoguni se.
 • [169]Radi se o profetskim (proročkim) vizijama (viđenjima). Autor žali odsustvo *proroka (profeta).
 • [170]mrzi sebe:ili čini krivo samom sebi - zaklinjanje: radi se o jednoj formuli kojom se poziva one koji poznaju krivca da ga razodkriju pod prijetnjom prokletstva (vidjeti Lv 5.1).
 • [171]Smisao hebrejskog teksta je nesiguran. Vlastita imena stavljena na kraj redka mogu biti shvaćena i kao glagoli : Ja sam se umorio, o Bože, ja sam se umorio, o Bože, i ja sam iscrpljen.
 • [172]Može se također razumjeti i ja ne poznajem svetu znanost - sveta znanost ili mudrost koja dolazi od Boga.
 • [173]Sigurno ti to znaš: može se shvatiti bilo da se Bog obraća mudracu, bilo da se mudrac obraća svom učeniku.
 • [174]U r. 7-9 mudrac upućuje molitvu Bogu.
 • [175]R. 10 je jedna preporuka mudračeva svojim učenicima.
 • [176]Ovim izrazom mudrac označava cjelinu svojih suvremenika.
 • [177]Daj,daj ili koje se zovu: Daj,Daj - Tri¨četiri: vidje-ti 6.16 i bilješku.
 • [178]Ili *boravište mrtvih.
 • [179]ona jede, ona si otare usta: slikoviti način is-kazivanja da nemoralni činovi žene ne izazivaju u nje nikakave skrupule.
 • [180]Drugi prijevod koja baštini od svoje gazdarice.
 • [181]Vidjeti Ps 104.18 i bilješku.
 • [182]kralja Lemouela. Poduka: drugi prijevod od Lemouela, kralja Massae(u Arabiji).
 • [183]O alfabetskim pjesmama vidjeti Ps 25.1 i bilješku).
 • [184]Tj. Ona se ne plaši raditi.
 • [185]Ili koja poštuje Gospodina.
 • [186]nek' njena djela objavljuju njen hvalospjev ili nek' njen rad izazove poštovanje svih.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif