Podrubnice uz Mihejevu knjigu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Mihejevu knjigu


Podrubnice uz Mihejevu knjigu[uredi]

 • [1]Samarija: prijestolnica Izraelovog kraljevstva; ona bi osvojena od Asirijaca 722-721. g. pr. r.I.r. - Jeruzalem: prijestolnica Jude. Ovdje ova dva grada predstavljaju dva kraljevstva.
 • [2]Drugi prijevod visine zemaljske (vidjeti Am 4.13).
 • [3]Jakov, kuća Izraelova: sjeverno kraljevstvo (vidjeti Am 1.1 i bilješku).
 • [4]Darovi namijenjeni svetim prostitutkama (vidjeti Oz 1.2 i bilješku) trebali su služiti ukrašavanju Baalovih hramova, naročito novim idolima.
 • [5]U r. 8 to je prorok glavom koji govori - jedna jadikovka: vidjeti Am 5.1 i bilješku.
 • Predložak:Refl6U r. 10-15 prorok čini jednu seriju igara riječima imenima gradova koje spominje. Hrđavo stanje teksta nije, međutim, dopustilo pronaci neka od tih imena (označena u prijevodu s ® u r. 10-11). Svi su ti gradovi smješteni u Judi, spomenuti su uz invaziju Asirijaca?
 • [7]Nesumnjivo OSPODOVA potpora.
 • [8]Brijanje glave je znak žalosti (vidjeti Am 8.10 i bilješku). Vrat i lubanja bez perja u lješinara podsjećaju na brijanje glave u znak žalosti.
 • [9]Aluzija na jednu periodičnu preraspodjelu između obitelji jednog sela (vidjeti Br 26.55-56; 33.54; 36.2; Iz 34.17; Ps 16.5-6).
 • [10]buncati: pogrdan izraz kojim neki imenuju proročko govorenje (vidjeti r. 11; Am 7.16) - r. 6-7 izvještavaju riječi protivnika prorokovih, koji mu protivrječe u svemu ga imitirajući.
 • [11]Prema staroj grčkoj verziji moje riječi.
 • [12]Bosra: zajedničko ime dvaju gradova; jedan u Edomu (Stv 36.33; Am 1.12), i drugi u Moabu (Jr 48.24).
 • [13]Vidjeti 1.5 i bilješku.
 • [14]Prema starojj grčkoj verziji; hebrejski oni će sasjeći prema onom što je u loncu.
 • [15]Izraz posramljenosti i žalosti (vidjeti Ez 24.17,22).
 • [16]U r. 8 to je prorok koji osobno govori.
 • [17]kći Siona, kći Jeruzalema: poetski način označavanja pučanstva Jeruzalema.
 • [18]Rog je u SZ često simbolom snage. Ovdje pučanstvo Jeruzalema je prispodobljeno jednom govečetu strašnih rogova i moćnih kopita za gaziti žito poslije žetve- posvetit ćeš zabrani: prama starim grčkim, sirijskim i latinskim verzijama; hebrejski ja sam psvetio zabrani - posvetiti zabrani: vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [19]Znak žalosti (Jr 48.37) ili za upozorenje nekom bo-žanstvu(vidjeti Oz 7.14 i bilješku).
 • [20]To vjerojatno GOSPOD ovdje govori.
 • [21]Tj. onaj koji treba vladati Izraelom (r. 1), odnosno, očekivani kralj.
 • [22]Prema Stv 10.8-11, Nemrod je predak naroda Mezopotamije - bodežom: prema starom grčkom rukopisu i u tom kontekstu; hebrejski u njegovim vratima.
 • [23]Vidjeti 1.5 i bilješku.
 • [24]Vidjeti Oz 14.4 i bilješku.
 • [25]Vidjeti Stv 28.18 i bilješku.
 • [26]Vidjeti bilješku uz Sdc 3.7.
 • [27]Vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [28]on će spasiti® i szabor grada: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski nejasan.
 • [29]mogu li ja podnijeti: prijevod pretpostavljen. Drugi prijevod mogu li ja podnijeti jedan bat nepravičan, riznice nepravične® - efa, bat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [30]čuvat ćeš: prema starim grčkim, sirijskim i latinskim verzijama; hebrejski on se trudio čuvati - Omri: jedan od kraljeva Izraelovih (1Krlj16.23-28). Njegov sin Akhab je poznat po favoriziranju Baalove religije ( 1Krlj 18.17-40).
 • [31]U Palestini žetva se obično završava o Duhovima. U ljeto dakle nema više ništa za žeti.
 • [32]Nesiguran prijevod jednog nejasnog hebrejskog teksta, Stare verzije su beskorisne.
 • [33]To je nesumnjivo presonificirani grad Jeruzalem koji se oglašava u r.8-10, i kojem su upućena obećanja iz r. 11-13 - neprijatelj: možda Edom (vidjeti Ab 12), personificiran jednom ženskom figurom.
 • [34]pretpostavljen prijevod; hebrejski i gradovi Egipta - rijeka: česta apelacija Eufrata.