Podrubnice uz Knjigu o Juditi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Knjigu o Juditi
Podrubnice uz Knjigu o Juditi[uredi VE]

 • [1]koji vladaše nad Asirijcima u Ninivi: historijski, Nabukodonozor bi kraljem Babilonije (vidjeti 2 Krlj 24.1; Dn 1.1) On je nad ostacima asirijskog carstva izgradio svoje vlastito carstvo, Niniva, bi uništena 612. g.pr.r.I.Kr., osam godina prije početka njegove vladavine 604. - Arfaksad : nepoznat povijesti. u Ekbatanu: stara prijestolnica Medeje, danas Hamadan u Iranu.
 • [2]širine od tri lakta: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [3]Ragaua: vjerojatno Ragues, lokalitet otprilike 160 km na sjevero-istok od Ekbatana.
 • [4]Elimenci: stanovnici,vjerojatni, Elimaida ili Elimaisa (vidjeti 1 M 6.1 i bilješku) - sinova Keleudovih: možda Kaldejci ili Babilonijci.
 • [5]na Zapadu od Eufrata - koji stanuju na obali: Mediteran.
 • [6]cijele zemlje ili svih pokrajina - već mu se odupriješe kao jedan čovjek: prema starim latinskim verzijama; drugi prijevod, prema grčkom, jer on bijaše u njihovim očima kao jedan sam čovjek.
 • [7]stanovnike Moaba, sinove Amonove: vidjeti Stv 19.37-38 i bilješke - sve do pokrajina dvaju mora: smisao ovog izraza nesiguran je; dva mora mogu biti Crveno i Sredozemno more.
 • [8]On se vrati s njima tj. sa svojim postrojbama.
 • [9]kao što bijaše rekao: vidjeti 1.12.
 • [10]pogubiti svako tijelo, sve one koji ne bijahu slijedili riječ iz njegovih usta: tj. koji se bijahu oglušili o kraljev poziv.
 • [11]na Zapadu: vidjeti 1.7 i bilješku.
 • [12]da pripreme zemlju i vodu: izraz koji na perzijskom znači da se pokore.
 • [13]po svoj zemlji ili po svem području gdje budeš išao.
 • [14]Asurove vojske ili vojske Asirije.
 • [15]prema Zapadu: vidjeti 1.7 i bilješku.
 • [16]lijevo od Gornje Cilicije: (neki lokaliteti (Bektilet) nepoznati su ) ili na sjever.
 • [17]Fud (ili Put) i Lud: vidjeti Iz 66.19 i bilješku - sinove Ismaelove: nomadska plemena sjevera Arabije.
 • [18]sinove Madianove ili Madianite (vidjeti Izl 2.15 i bilješku.
 • [19]nad stanovnike obale: vidjeti 1.7 i bilješku.
 • [20]Oni: stanovnici obale (2.28).
 • [21]pred tobom su ili na tvom su raspoloženju.
 • [22]na obalu: vidjeti 1.7 i bilješku.
 • [23]s krunama : ovdje su to svečani ukrasi koje je nosio narod a ne pokloni ponuđeni Holofernu.
 • [24]to bijaše za njega odlučena stvarda istrijebi: prema nekim rukopisima; drugi prijevod, prema glavnim rukopisima, njemi bijaše dano kao zadaća istrijebiti - svi jezici i sve rase ili ljudi svakog jezika isvake rase.
 • [25]nasuprot Ezdrelonu: grčko ime za Izreel (vidjeti Joz 19.18 i bilješku) - kod Dotaima: grčko ime za Dotan (vidjeti Stv 37.17 i bilješku) - koji je ispred velikog planinskog vijenca Judeje ili sierra de Judeåe.
 • [26]Skitopolis ili Bet-Šean (vidjeti 1 S 31.10 i bilješku).
 • [27]nakon njihovih skrnavljenja.:Izvješće, kasnije redigirano, aludira na povratak iz azila, koji se zbio počev od 538. g.pr.r.I.Kr. (vidjeti Ezd 1.1-4), i možda na posvećenje Templa poslije progona Antioha IV, 164. pr.r.I.Kr. (vidjeti 1 M 4.36-61).
 • [28]Betulija i Betomestaim: nepoznati lokaliteti - Ezdrelonu,Dotaima: vidjeti 3.9 i bilješku.
 • [29]pokriše svoje glave pepelom: vidjeti bilješku uz Iz 61.3.
 • [30]Oni okružiše *oltar jednom kostrijeti: ova gesta nije nigdje drugdje u Bibliji potvrđena - gradove njihove baštine: zemlju primljenu od Boga - sveto mjes-to ili Templ.
 • [31]vidje njihovu nevolju ili smilova im se.
 • [32]nudiše vječne holokauste: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [33]da bi pohodio za njegovo dobro ili da postupi u korist njegovu - svu kuću Izraelovu ili sav puk Izraelov.
 • [34]Asurove vojske ili vojske Asirije.
 • [35]Moab, Amon: vidjeti Stv 19.37-38 i bilješke satrapi ili guverneri - obale: vidjeti 1.7 i bilješku.
 • [36]sinovi Kanaanovi ili Kanaanci: tim izrazom koji označava starosjedioce Palestine, Holofern interpelira poglavare zemalja susjednih Izraelu.
 • [37]stanovnika Zapada: vidjeti bilješku uz 1.7
 • [38]sinova Amonovih: vidjeti Stv 19.38 i bilješku - jednu riječ iz usta svog sluge ili ono što ću ja reći.
 • [39]potomak Kaldejaca: tekst koji aludira na Abrahamovo podrijetlo ; redci od 5 do 19 daju rezime povijesti Izraelove, počev od Abrahama do povratka iz egzila.
 • [40]u Mezopotamiji, tj. u Haranu u Gornjoj Mezopotamiji (vidjeti Stv 11.31 i bilješku) jer nisu htjeli slijediti bogove svojih otaca,(ili predaka, vidjeti r. 8); tu tvrdnju ne poznaje izvješće Stvaranja.
 • [41]izrada opeka: vidjeti Izl 1.10-14.
 • [42]udarcem bez lijeka: radi se o žrtvama ili pošasti po Egiptu (vidjeti Izl 7.14-12.42).
 • [43]Hešboniti: stanovnici Hešbona; vidjeti Br 21.25-30 i bilješku uz Iz 15.4.
 • [44]Kanaana,® sve Girgašite: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.
 • [45]kamo bijahu raspršeni ili oni su se vratili iz zemalja gdje bijahu raspršeni: aluzija na egzil (vidjeti bilješku uz 4.3).
 • [46]A mi budemo izručeni sramoćenju: ili svi narodi zemlje sprdat će nam se.
 • [47]obala: vidjeti 1.7 i bilješku - Moaba: vidjeti Stv 19.37 i bilješku.
 • [48]vojske Asurove ili Asirijaca - sveg naroda stranaca: odnosi se na stanovnike obale (5.22).
 • [49]prodani Efraimu: ovdje se to odnosi na cjelinu Izraelovog naroda (vidjeti također bilješku o Est 7.17).
 • [50]Taban njihovih stopala neće izdržati pred nam: ili Oni neće moći opstati pred nama.
 • [51]Amon: vidjeti 5.5, kao i Stv 19.38 i bilješku - toj rasi pobjegloj iz Egipta: Holofern se služi prijezirnim izrazom za označiti Izraelite.
 • [52]koplje mojih časnika: prema starim verzijama; grčki narod.
 • [53]u Betuliju: vidjeti 4.6 i bilješku.
 • [54]ovi svezaše Akhiora ; tj. Hilofornove sluge.
 • [55]Oziasa pripadaše plemenu Simeon kao i Judita (vidjeti 9.2). Autor knjige je čini se imao poseban interes za to pleme čija je uloga u povijesti Izraelovoj izbrisana (vidjeti bilješku uz Stv 49.7).
 • [56]poglavara Asurovih ili Asirijaca.
 • [57]onima koji su ti posvećeni: tj. Izrael, izdvojen za služiti Bogu (vidjeti također u Glosaru pod SVETOST)
 • [58]protiv sinova Izraelovih ili Izraelita.
 • [59]Dotaim, Ezdralon: vidjeti 3.9 i bilješku.
 • [60]obrstiti površinu cijele zemlje: ista je slika razvijena i u Br 22.4.
 • [61]sinova Ezavljevih: Edomiti (vidjeti Stv 25.29-30 i bilješku uz Stv 32.4) - Moab: vidjeti Stv 19.37 i bilješku - s obale: vidjeti 1.7 i bilješku.
 • [62]Ti ćeš im platiti užasnu plaću, jer su se pobunili ili Ti ćeš im skupo naplatiti što su se bili pobunili.
 • [63]sinovi Amonovi: vidjeti Stv 19.38 i bilješku - sinova Asurovih ili Asirijaca.
 • [64]prekri sve lice zemlje ili svu površinu zemlje.
 • [65]zapovjednika grada: vidjeti 6.14-15.
 • [66]sinovima Asurovim ili Asirijcima.
 • [67]prodao u ruke njihove ili predao njima.
 • [68]nego umirati od žeđi: ove riječi figuriraju samo u nekolikim rukopisima.
 • [69]da postupite prema ovim riječima, tj. prema prijedlogu formiliranom u u r. 26. Ali neki od grčkih rukopisa imaju da ne postupite®, i tada bi prema riječima bilo to pozivanje na otpor evociran u r. 24.
 • [70]®sina Sarazaidova, ® gdje neki grčki rukopisi dodaju sina Simeonova (usporediti s 9.2).
 • [71]s očevima njegovim ili precima - između Dotaima: vidjeti 3.9 i bilješku.
 • [72]kuće: vidjeti bilješku uz 1 Krlj 17.19.
 • [73]mladih mjeseca: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - kuće Izraeloveili narod Izraelov
 • [74]veliki strah od Boga ili štovanje Boga.
 • [75]Ozias, Habris i Harmis: vidjeti 6.15. Ozias je izostavljen u nekoliko latinskih i grčkih rukopi
 • [76]nije prava riječ koju bijaste izgovorili ili vi ste u krivu govoreći kao što ste učinili.
 • [77]iskušavali ili izazivali - koji se držite umjesto Boga odlučujući umjesto njega - sinova ljudskih ili ljudi.
 • [78]ne uzimajte jamstva: odrediti Bogu rok izlazi na zahtjev za jamstvom obvezujući Boga na posredovanje - podvrgnut jednom sudu ili doveden na poravnanje
 • [79]tijekom naših pokoljenja: prethodne i potonje.
 • [80]naši očevi ili preci.
 • [81]svoje milosrđe i svoj spas: te riječi postoje samo u nekim grčkim i latinskim rukopisima.
 • [82]naše će sveto mjesto: Templ - Bog će u *krvi zatražiti račun svojeg skrnavljenja. ili naš život trebat će dgovarati pred Bogom za njegovo skr-navljenje.
 • [83]On će učiniti da padne na naše glavu® uboj-stvo: tj. on će nam dati trpjeti posljedice ubojstva - naše baštine ili naša zemlja koju smo dobili od njega.
 • [84]u Mezopotamiji sirijskoj: tj. u Gornjoj Mezopotamiji.
 • [85]kako god njih je propustio kroz oganj: drugi prijevod, prema izvjesnim rukopisima, on nas nije proveo kroz oganj kao one tamo - Vatra ovdje simbolizira kušnju koja očekuje patrijarhe.
 • [86]ja ću izići: iz grada - pohoditi Izrael tj. intervenirati u korist Izraela.
 • [87]šator: vidjeti r. 5 i bilješku.
 • [88]pokri svoju glavu pepelom: vidjeti bilješku uz Iz 61.3.
 • [89]mog oca: ili pretka - Simeon: vidjeti bilješku uz 6.5 - osvetiti se tuđincima: redci 2 i 4 evociraju povijest Dine, Jakovljeve kćeri, i masakra žitelja Sišema (Stv 34).
 • [90]njihov ležaj®krvavoj prijevari: na jednom ležaju je Sišem počinio grijeh, a Sišemiti su na svojim ležajima bili masakrirani zahvaljujuću lukavštini Dinine braće (Stv 34.13-15, 24-25).
 • [91]svoje krvi, tj. svoje vlastite sestre (obitelji).
 • [92]donesene sa vidovitošću ili ti predviđaš presude koje ćeš dionijeti.
 • [93]uzoholili mišicom ili silom.
 • [94]tvoj šator: ovdje se radi o Templu: vidjeti također u Glosaru pod šATOR SUSRETANJA. - rog tvog *oltara: vidjeti Izl 27.2 i bilješku.
 • [95]prijevarnim usnama ili lukavošću mojih riječ (vidjeti r. 13).
 • [96]Bože baštine Izraelove ili Bože koji si dao Izraelu zemlju koju posjeduje.
 • [97]kruhom i sirom: prema više grčkih i latinskih rukopisa; drugi grčki rukopisi imaju čistim kruhovima.
 • [98]naših otaca: našuh predaka.
 • [99]riječi istine ili točne obavijesti.
 • [100]Oni koji spavaše kod Holoferna: drugi prijevod Tjelesna straža Holofernova.
 • [101]načinjenim purpura: vidj. bilješku uz Izl 25.4.
 • [102]poslao za procvat svake žive duše ili za izvesti svaku živu dušu na pravi put.
 • [103]koju je izrekao Akhior: vidjeti 5.5-21.
 • [104]da ne jedu : vidjeti Lv 11; Dt 14.3-21.
 • [105]dimove: vidjeti Stv 14.20 i bilješkuoni su odlučili to pojesti: to je bilo topušteno jesti samo svećenicima (usporediti Lv 22.10).
 • [106]a da ni jedan pas ne zareži protiv tebe: totalno odsustvo otpora (usp Izl 11.7 i bilješku; Joz 10.21).
 • [107]ispred naroda ili prije naroda, tj. da preduhitriš narod.
 • [108]da to ne bude jedna prilika za pad: putem kršenja propisa o ishrani (usp. Dn 1.8; Est grč C.28 ).
 • [109]oko jutarnjeg bdijenja: vidjeti Izl 14.24 i bilješku.
 • [110]da usmjeri njen put ili njeno poduzeće..
 • [111]Kad bi jednom ušla čista: dodir s poganima Juditi nalaže ritualno očišćenje (r.7).
 • [112]četvrtog dana: vidjeti r.7.
 • [113]ona će se sprdati s nama ili sprdata će se s nama.
 • [114]sinova Asurovih ili Asirijaca.
 • [115]njoj bijaše spremio: vidjeti 10.5 i bilješku.
 • [116]izići za svoju molitvu: vidjeti 12.5-7.
 • [117]na djela mojih ruku tj. učini da uspijem.
 • [118]skrb za tvoju baštinu ili svoj narod.
 • [119]Misli se na Holofernovu sablju.
 • [120]okružiše ih: Juditu i njenu pratilju.
 • [121]vojske Asurove, tj. Asirijaca.
 • [122]sinova Asurovih ili Asirijaca.
 • [123]Akhiora: vidjeti 5.5 - Amoniti: vidjeti Stv 19.38 - prezreo kuću Izraelovu: ili Izraelite - i koji ga je poslao k nama kao u smrt: vidjeti 6.10-13.
 • [124]duh klonu ili onesvjesti se.
 • [125]u svim šatorima ili svim boravištima - Jude i u svim narodima koji će biti zbunjeni slušajući tvoje ime, tj. koji će biti puni užasa.
 • [126]kad bijaše izišla: iz Betulije.
 • [127]primjen u kuću Izraelovu sve do ovog dana: prijem jednog Amonitza u Izrael izuzetan je događaj (usporediti Dt 23.4-5) i znači njegov definitivni pristup.
 • [128]Sinovi Asurovi ili Asirijci.
 • [129]pretpostavljeni: Bogoas (vidjeti r. 14 i 12.11) - jer su se robovi: prezriv izraz za označiti Izraelite.
 • [130]kako se nitko nije javljao, ili kako nikog nije čuo - klupicu ili prag: smisao korespondentne grčke riječi nije siguran.
 • [131]prema narodu: ili prema postrojbama.
 • [132]Izraelovi ili Izraeliti.
 • [133]Kola: ovdje spomenuti lokaliteti nepoznati su.
 • [134]Galaad: područje istočno od JNordana.
 • [135]Asur ili Asirija.
 • [136]Ona to uze ili Ona uze sve.
 • [137]Bakhove štapove u ruke: vidjeti 2 M 10.7 i bilješku.
 • [138]Radi se o kruni od zelenila, kao u početku redka.
 • [139]jedan Bog ®ratove kao Gospodin ili Jer Gospod je Bog što slama ratove - on koji postavlja svoje tabore, prema starim verzijama: grčki jer u svojim taborima.
 • [140]Asur ili Asirijci.
 • [141]Njihov prvak: Holofern - sinovi Titana: grčki mitski bogovi suprotstavljeni Zeusu.
 • [142]udovičko ruho: vidjeti 10.3.
 • [143]odsječe mu vrat: vidjeti 13.6-8.
 • [144]Medejci: vidjeti bilješku uz Est 1.3.
 • [145]moji slabašni zavapiše: ovo spajanje u odnosu na grčki tekst nejasno je na ovom mjestu.
 • [146]koji se tebe boje ili koji tebe štuju.
 • [147]u holokaust: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [148]svoje dobrovoljne žrtve ili svoje dobrovoljne milodare: vidjeti u Gloasru pod ŽRTVOVANJA.
 • [149]posveti: podrazumijeva se Bogu - ona ga ponudi ® u prokletstvo ili ona ga posveti Bogu po zabrani: vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [150]svetim mjestom ili Templom.
 • [151]k svojoj baštini ili k sebi (svojoj kući).
 • [152]ne poznade: ne imade seksualnih odnosa - pridružen svojem narodu ili svojima: vidjeti Stv 25.8 i bilješku
 • [153]Kuća Izraelova ili narod Izraelov.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif