Podrubnice uz Druga knjiga Makabejaca

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Druga knjiga Makabejaca

Podrubnice uz Druga knjiga Makabejaca[uredi]

 • [1]Židovima iz Egipta: židovska zajednica koja se nastanila u Egiptu barem od vremena Jeremije (vidjeti Jr 43.3-7).
 • [2]Demetrius: radi se o Demetriusu II, kralju Seleucida (vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.8) koji vladaše od 145. do 138. , potom od 129. do 125. g.pr.r. I. K. godine 169.: ere Seleucida tj. 143-142. p.r. I.K. ( vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.10) - Jazon: vidjeti 2 Mak 4.7-20.
 • [3]Blagdan Šatora: slavio se u mjesecu Tisri (rujan-listopad); napomena o mjesecu Kislevu (studeni-prosinac) pokazuje da se ovdje zapravo radi o blagdanu Posvećenjaa (usp. 10.5-6). Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. - godine 188.: tj. 124. g.p.r.I.K.
 • [4]Juda: Juda Makabejac, sin svećenika Matatiasa (vidjeti 1 Mak 2.4 i bilješku), poglavar pobunjenih Židova - Aristobul: Židov iz Aleksandrije - Ptolomej: Ptolomej VI Filometor, kralj Egipta (vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.8) - Židovi iz Egipta: vidjeti bilješku uz r. 1.
 • [5]protiv kralja: Antioha, vidjeti r. 13 (njihov poglavar); r. 14 i bilješku.
 • [6]Nane: mezopotamijska božica, identificirana s Artemizom.zahvaljujući jednoj mudroliji koju iskoristiše svećenici iz Naneje.
 • [7]Antioh: Antioh IV Epifan (vidjeti 1Mak 1.10). Njegova smrt je ispričana na različit način u 9.28 i 1 Mak 6.1-13.
 • [8]Naneon: templ božice Naneje, označen također i kao svetište.
 • [9]slaviti 25. Kisleva (blagdan očišćenja) vidjeti u Glosaru pod KALENDAR
 • Blagdan Šatora: vidjeti bilješku uz r. 9.
 • [10]u Perziju: tj. u Babiloniju.
 • [11]Jonatan: možda veliki svećenik Jonatan (ili Johanan) iz Ne 12.11.
 • [12]svoju baštinu: tj. narod (Dt 4.20; 9.29) ili zemlju Izraelovu (2.4; Jr 2.7; 16.18).
 • [13]sveto mjesto: jeruzalemski Templ, Jeruzalem i Judeja, u ovom slučaju.
 • [14]nafta: ili sirovi petrolej, bijaše odavno poznat; autor ove priče zna jednako da je bio i jedan kult obožavanja vatre kod Persa (vidjeti r. 34).
 • [15]u djelima: nesumnjivo danas izgubljeni apokrif. Redci 4. do 9. nemaj usporedbe u Bibliji; za retke 1-3. vidjeti Lt-Jr 3.
 • [16] dao Zakon,: knjigu koja Zakon sadržava.
 • [17]na planini: Nebo (vidjeti Dt 34.1) - baštinu Božju: vidjeti bilješku uz 1.26.
 • [18]s Oblakom: vidjeti Ez 13.21 i bilješku - sveto mjesto: Templ jeruzalemski.
 • Predložak:Refl19žrtve posvećenja: za posvetiti Gospodu jeruzalemski Templ; vidjeti 1 Krlj 8.62-63.
 • [20]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [21]Nehemijinim sjećanjima: apokrif danas izgubljen; usp. 2.1 i bilješku.
 • [22]očišćenje: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [23]u svetom mjestu: jeruzalemski Templ.
 • [24]očišćenje, posvećenje: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [25]Antioh Epifan: vidjeti 1 Mak 1.10 - Eupator: nadimak Antioha V, o kojem je riječ počev od 10.10.
 • [26]zakone ugrožene nestajanjem: vidjeti 6.6-11; 1 Mak 1.41-53.
 • [27]Jazon iz Cirene: pisac koji pripada židovkoj zajednici u Cireni (na sjeveru Libije). Djela su mu nepoznata drugim putem.
 • [28]pisac: Jazon iz Cirene, vidjeti bilješku uz r. 23.
 • [29]velikog svećenika Oniasa: Onias III, sin Simona II (vidjeti Si 50), potomak Sadokov (vidjeti bilješku uz Ez 40.46). On je "pomazanik" ili "poglavar saveza" o kojem govori Dn 9.26; 11.22.
 • [30]Seleuk: Selucus IV zvan Filopator, suveren Se-leucida (vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.8) od 187. do 175. g.p.r.I.K. - Ti kraljevi su često imali politiku okuraživanja lokalnih kultova radi pomirenja s poraženim narodima; zato , oni davaše darove templovima, što ih nije sprječavalo da ih pljačkaju kad im to zatreba (vidjeti 1.14; 3.7; 1 Mak 10.40).
 • [31]iz plemena Bilga: jedan od 24 svećenička razreda (vidjeti 1 Krn 24.14) - postavljen za predstojnika Templa : zadužen za financijsko upravljanje - agoranomije: tržišna policija.
 • [32]je bilo vojni zapovjednik visokog ranga bilo šef jedne provincije kao što je slučaj ovdje - provincija Koele-Siriji (ili pustinjska Sirija-Fenicija podrazumijevaše svu Palestinu, Liban i jug Sirije.
 • [33]na čelu poslova: izraz koji označava premijera; vidjeti n.pr. 10.11.
 • [34]od pohrane udovica i siročadi koji bijahu posebice zaštićeni zakonom (vidjeti Dt 27.19).
 • [35]Hirkan: pripadaše obitelji Tobiada koja upravljaše Amanitidom (regija Amana), u Transjordaniji, vidjeti 1 Mak 5.13 i bilješku) - 400 talenata srebra teži oko 10 tona i 200 talenata zlata oko 5 tona. Usporediti iznos godišnjeg nameta iz Judeje ( 1 Mak 11.28)
 • [36]od svetog mjesta: Templ.
 • [37]Gospodar Duhova: veoma rijetko davan naslov Bogu.
 • [38]Spomenuti Simon: nadstojnik Templa, vidjeti 3.4 i bilješku.
 • [39]strateg Koele-Sirije i Fenicije: vidjeti bilješku uz 3.5.
 • [40]Antioh zvan Epifan }naslijedi svog brata Seleuka, ubijenog od Heliodora (vidjeti poglavlje 3) godine 175. p.r.I.K.To bi glavni progonitelj Židova (vidjeti 5.12-16; 23-26; 6.1-11) - Uzimajući ime Jazon (grčka transpozocija židovskog imena Jozue ili Jezus), novi veliki svećenik pokazivaše svoje simpatije za helenističku civilizaciju.
 • [41]talenata: vidjeti u Glosaru pod mjere i novac.
 • [42]efebija: grčka institucija koja je mladim ljudima između 18 i 20 godina osiguravala jednu tjelesnu i intelektualnu naobrazbu - Izraz Antiohijani Jeruzalema svjedoči transformaciju svetog grada u grčki grad, pod imenom Antiohije (u čast kralja Antioha IV).
 • [43]sloboštine(les franchises)su izuzimanja od danka i nameta koje su kraljevi kojiput odobravali provinciji ili gradu ili templu (vidjeti 1 Mak 10. 29-30) - O Eupolemu u Rim, vidjeti 1 Mak 8.17-30.
 • [44]Akropola: sjedište sirijske posade, nadvisivala Templ na sjeverozapadu - gimnazium: se dakle nalazio pokraj svetišta - efebi, (efebij, vidjeti r.9) nosili su šešire - i povede najbolje učenika pod šešir: izraz znači "voditi na vježbe u gimnazium".
 • [45]palestra: mjesto gdje su se igre održavale - podjeli ulja: kojim se mazalo tijelo atleta.
 • [46]četvrtogodišnje igre: održavale su se svake četvrte godine u čast fenicijskog boga Melkara, grč. Heraklo (vidjeti r.9).
 • [47]300 drahmi: vidjeti u Glosaru pod NOVAC.
 • [48]ratne lađe s tri reda veslača smještenih u tri jedan iznad drugog.
 • [49]Filometor, kralj Egipta Ptolomej VII, nećak Antioha Epifana, oženio oko 174. g.p.r.I.K. svoju vlastitu sestru Kleopatru II. U taj čas, Egipat se spremao ponovbo zadobiti Koele-Siriju (vidjeti bilješku uz 3.5).
 • [50]Na isteku tri godine: kraj 172. ili počeztak 171.g.p.r.I.K. (vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.10) - Jazon: vidjeti bilješku uz 4.7 - Simon: vidjeti 3.4-6 - ugovaranje: nesiguran prijevod jednog nejasnog teksta.
 • [51]300 talenata: vidjeti u Glosaru pod NOVAC.
 • [52]u Amanitidu: idjeti bilješku uz 3.11.
 • [53]zapovjednik: vojni prefekt - Akropole: vidjeti bilješku uz 4.12.
 • [54]zapovjedniku Ciprana: koji bijahu zavrbovani kao plaćenici u vojsci Seleucida (vidjeti 12.2 i bilješku; 1 Mak 1.29).
 • [55]Tarse (koja će biti zavičaj apostola Pavla) i Malos bijahu dva grčka grada u Ciliciji.
 • [56]Onias: vidjeti bilješku uz 3.1 - Dafne, 8 km od Antiohije bijaše slavno po Apolonovom svetištu; bilo je osnovano od Seleuka ( neposredni nasljednik Aleksandra Velikog, vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.8) i uživalo je pravo azila.
 • [57]purpur (tkanina crvene boje, vidjeti 1Mak 4.25) bijaše nošena samo od osoba visokog ranga; simbom funkcionerskog dostojanstva visokog ranga.
 • [58]Lizimak: brat velikog svećenika Menelasa, vidjeti 4.29.
 • [59]pune ruke pepela: od žrtvovanja, koji se nalazio na oltaru. Pobuna se dakle dogodila u okviru Templa (vidjeti napomenu o riznici, r. 42).
 • [60]Ptolomej (vidjeti 8.8; 1 Mak 3.38) je poglavar provincije Koele-Sirije i Fenicije (vidjeti bilješku uz 3.5);to je dakle, veoma visoki funkcioner, blizak kralju.
 • [61]peristil: galerija sa kolonadama koju su često imale grčke javne zgrade.
 • [62]pred Skitima: narod sa sjevera Crnog mora čja je nemilosrdnost postala poslovična.
 • [63]drugi napad na Egipat: god. 168. p.r.I.K. (vidjeti 1 Mak 1.16).
 • [64]u svem gradu: Jeruzalemu.
 • [65]Jazon: vidjeti bilješku uz 4.7 – Akropola: vidjeti bilješku uz 4.12.
 • [66]odnijeti trofeje: plijen pobijeđenog neprijatelja (usp. 8.27) od kojih se pravila jedna vrsta spomenika (vidjeti 15.5). Izraz odnijeti trofeje znači odnijeti pobjedu.
 • [67]u Amanitidi: vidjeti bilješku uz 3.11.
 • [68]s razloga zajedničkog podrijetla: Šparta (Lacedemonija) i |Židovi (vidjeti 1 Mak 12.21) ; ta ideja možda dolazi od paralele između Mojsija i Likurga, zakonodavca Šparte.
 • [69]u grobu svojih otaca: biti isključen iz grobnice svoje obitelji smatrano je groznom kaznom (vidjeti 1 Krlj 13.22).
 • [70]grad: Jeruzalem.
 • [71]800 talenata (usp. 3.10 i bilješku).
 • [72]pretpostavljene: koji su predstavnici kraljevi opskrbljeni civilnim ovlastima protegnutim možda i na vojnu vlast - Filip: (vidjeti 6.11 i 8.8) je osoba različita "kraljevom prijatemlju" o kojem je riječ u 9.29; 1 Mak 6.19, 55 - Frigijac: podrijetlom iz Frigije, zemlje u Maloj Aziji, koja nije više pripadala selučkom carstvu, ali je ondje vjerojatno bilo unovačivanja.
 • [73]na brdu Garizim: vjerojatno u Sišemu, podno brda Garizim.
 • [74]Mizarh: zapovjednik plaćenika iz Mizije, sjeveroistočna oblast u Maloj Aziji.
 • [75]Juda Makabejac: vidjeti bilješku uz 1 Mak 2.4.
 • [76]u dan rođenja kraljevog: 25. svakog mjeseca (vidjeti 1 Mak 1.59) - dionizijske svečanosti: u čast Dionizija, boga vinograda i vina, što se redovito pretvaralo u gozbe i pijančevanja.
 • [77]Filip: vidjeti 5.22 i bilješku.
 • [78]svinja bijaše smatrana nečistom životinjom i zakon zabranjivaše jesti njeno meso (vidjeti Lv 11.7-8).
 • [79]točku za mučenje: sastojalo se privezivanjem osuđenika na točak u vodoravnom položaju koji bijaše pričvršćen na jedan središnji stup; bičevalo ga se do smrti ili su mu se lomili udovi.
 • [80]meso svinje: vidjeti bilješku uz 6.18.
 • [81]»I on imat će milosti za sluge svoje »: citat Dt 32. 36 gdje je jednako pitanje sudjelovanja u obred nom objedu pogana.
 • [82]jezikom svojih otaca: nesumnjivo hebrejski (vidjeti 12.37 i bilješku), iako je govorni jezik tada bio aramejski. U svakom slučaju kralj nije razumio (vidjeti r. 24. i 27.).
 • [83]tvoje potomstvo: aluzija na bolni svršetak Antiohov (vidjeti pogl. 9) i divljačku smrt njegovih sinova i unuka (vidjeti 14.2; 1 Mak 11.17; 13.31).
 • [84]Filip: Frigijac (vidjeti 5.22 i bilješku), guverner Jeruzalema - strateg Koele-Sirije i Fenicije: vidjeti bilješku uz 3.5.
 • [85]prvih kraljevih prijatelja: vidjeti bilješku uz 1 Mak 2.18 - Namjera Antiohova da istrijebi svu rasu Židova (vidjeti 1 Mak 3.34-36) dolazi iz neuspjeha politike asimilacije koju je bio najprije pokušao istiskujući religiozne zakone i običaje Židova.
 • [86]2.000 talenata zlata: vidjeti u Glosaru pod NOVAC. Ta ogromna suma dužna Rimljanima treba biti dio duga ugovorenog po ocu Antioha Epifana: 188. g. p.r.I.K., on bijaše osuđen ugovorom iz Apameje njima isplatiti 12.000 talenata u 12 godina.
 • [87]u boju protiv Galaćana: taj boj nigdje drugdje nije spomenut u Bibliji. *[88]Ezdrias: prema latinskom; to je nesumnjivo isti Ezdrias kao i u12.36 i Azariasiz 1 Mak 5.18, 56 - pomoć Božja riječ zapovijedi za boj bijaše jedna tradicija na snazi kod Grka i Rimljana. Ovdje riječ lozinke je uzeta iz svete knjige u (Zakon, usp. 1 Mak 3.48).
 • [89]prve kapi rose: prevedeno s latinskog i nekoliko grčkih rukopisa.
 • [90]Timotej: vidjeti 1 Mak 5.6 - Bakhides: vidjeti 1 Mak 7.8.
 • [91]filark (plemenski poglavar): to je nesumnjivo poglavica Arapa pobijeđenih tijekom te kampanje (vidjeti 12.10-12).
 • [92]i zapalili sveta vrata (ona na Templu, vidjeti 1 krlj 6.33) bez sumnje se to dogodilo za vrijeme žestoke intervencije ispričane u 1 Mak 1.29-35 - Kalisten: nepoznata osoba.
 • [93]Nikanor: vidjeti 8.9.
 • [94]Perzepolis: nekadašnja prijestolnica perzijskog carstva, 400 km južno od Teherana.
 • [95]Ekbatan: sadašnji grad Hamadan, 700 km sjeverozapadno od Perzepolisa.
 • [96]vagati visinu planina: slikoviti način da se kaže kako Antioh sebe izjednačavaše s Bogom (vidjeti r. 12; Iz 40.12; 51.15
 • [97]troškove *svetišta: o tom obećanju vidjeti bilješku uz 3.3.
 • [98]Antioh, kralj: u originalu to pismo vjerojatno bijaše upućeno građanima Antiohije; mogao bi Jazon Cirenac biti taj koji je dodao napomenu Židovima - pretor: magistrat rimskih sudova. Taj se naslov objašnjava Antiohovim interesom za sve što bijaše rimsko.
 • [99]protiv tih zemalja odozgo, satrapija odozgo (r. 25) ili provincija odozgo (1 Mak 3.37, 6.1): provincije seleucidskog carstva smještene na iranskim visoravnima. Antioh III pohod ostvari 210. g.p.r.I.K.
 • [100]obližnje dinastije ili suvereni: radi se o susjednim kraljevima koji su težili prigrabiti dijelove Antiohovog carstva - prepisano u nastavku: to pismo nije bili prepisano od autora.
 • [101]prisnog prijatelja: vidjeti bilješku uz 1 Mak 2.18 - Boravak kod Ptolomeja Filometora trajao je, nesumnjivo, kratko vrijeme (vidjeti 13.23; 1 Mak 6.55) - O odnosima Antioha i Ptolomeja (vidjeti 4.21 i bilješku..
 • [102]grad: Jeruzalem.
 • [103]razruši oltare: radi se vjerojatno o zavjetnim oltarima, posvećenim grčkim božanstvima, a ne o mjestima žrtvovanja.
 • [104]iskre iz kremenja: na taj način su izbjegli uzeti profanu vatru (vidjeti 1.19-2.12).
 • [105]Kislev: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [106]blagdan Šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [107]tirse: ta riječ označava štapove nakićene bršljanom ili lišćem vinove loze koji su se nosili u mimohodima u čast Bakhovu (ili Dionizijevu, vidjeti 6.7 i bilješku). Ovdje se radi o jednom buketu lišća s jednom vrstom limuna, što se nosilo u vrijeme Blagdana Šatora.
 • [108]}na čelo poslova: vidjeti bilješku uz 3.7 - Lizi-asa: vidjeti 1 Mak 3.32 i bilješku - Koele-Sirije i Fenicije: vidjeti bilješku 3.5.
 • [109]Ptolomej Makron (ili "Duga Glava") bijaše strateg Cipra za račun kralja Egipta, Ptolomeja Filometora. On prijeđe u tabor Seleucida ( vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.8) kad Antioh Epifan osvoji Cipar, god. 186. pr.I.Kr.
 • [110]Gorgias: vidjeti 8.9; 1 Mak 5.59 - strateg: vidjeti bilješku uz 3.5.
 • [111]Idumejci: stanovnici Idumeje, dijela nekadašnjeg Edoma na jugu Judeje.
 • [112]Simon, Josip i Zahej: vidjeti 1 Mak 5.18-19 i bilješku. Ime Zahej vjerojatno je deminutiv od Zaharije.
 • [113]Timotej, vidjeti1 Mak 5.6. Prethodni poraz mogao bi biti onaj koji je ispričan u 8.30; 9.3; ali to je možda jedna aluzija na boj u Karnionu (vidjeti 12.17-25). Izložena epizoda, koja sadrži izvješće o Timotejevoj smrti (vidjeti 3.37), ne vodi, čini se, računa o kronologiji zbivanja - konja iz Azije konji uzgojeni kod Parta na iranskoj ravni bijahu čuveni.
 • [115]križa opasanih jednom kostrijeti: gesta žalosti.
 • [116]Zakon: aluzija na Izl 23.22.
 • [117]Lizias: vidjeti 1 Mak 3.32 i bilješku - kraljev rođak: posve kao brat (r. 22) jest jedan službeni naslov - na čelu poslova kraljevstva: vidjeti bilješku uz 3.7.
 • [118]škena: mjera za duljinu, oko 5,5 km.
 • [119]Ivan: jedan od Judine braće (1 Mak 2.2), ali se ne zna da li je ovdje riječ o njemu - Absalom: je jedna važna osoba; dvojica njegovih sinova obnašali su zapovjedničke funkcije (vidjeti 1 Mak 11.70; 13.11).
 • [120]Godine 148.: tj. 164. g.p.r.I.K. (vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.10) - mjeseca Dioskora: mjesec kršćanskog kalendara ekvivalentan Xantiku kod Seleucida, i Adaru kod Židova; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [121]svom bratu: vidjeti biješku uz 11.1.
 • [122]Naš otac: Antioh Epifan - iselio se k bogovima: kod Seleucida, koji su imali običaj obavljati bogoslužje vladarima pokojnika, je takav način govorenja o smrti tradicionalan.
 • [123]Ksantik: vidjeti bilješku uz 11.21
 • [125]Titus Sergius: prijevod nesiguran; grčki tekst izostavlja imena Maniliusa i Sergiusa, ali te dvije osobe su poznate. Kvintus Memius , nije poznat, ali jedan član njegove obitelji bijaše legat, tj. službeni izaslanik, 170. g.p.r.I.K.
 • [126]strateg: vidj.bilješku uz 3.5 - Timotej: je kontrolirao Transjordaniju (vidjeti 1 Mak 5.6, 2 Mak 10.24 i bilješke) - Nikanor Cipranin (različit od Nikanora iz 8.9) zapovjedaše jednim odredom plaćenika Cipriota; usp. naslov mizark, 5.24 - Tri druga stratega su nepoznata.
 • [127]Jope: sadašnja Jaffa, koji bijaše nekada važna luka; o zauzimanju tog grada, vidjeti 1 Mak 10.76; 13.11; 14.34.
 • [128] udaljenosti od 240 stadija: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [129]Arapi su Nabatejci (vidjeti 1 Mak 5.25 i bilješku).
 • [130] da im da desnu ruku: znak razoružanja ili mira.
 • [131]Kaspin ili Kasfo: vidjeti 1 Mak 5.26, 36.
 • [132]bez ovnova: vidjeti bilješku uz Ez 4.2.
 • [133] stadij: vidjeti u Glosaru pod mjere - Karaks: ime jedne Timotejeve utvrde, u Amanitidi (oblast Amana, istočno od Jordana), gdje je stanovao guverner te oblasti - Tubijanci: stanovnici zemlje Tobije (vidjeti 1 Mak 5.13), tj. Amanitide; oni bijahu konjanici na glasu, vidjeti r. 35.
 • [134] Glede Timoteja: vidjeti bilješke uz 1 Mak 5.6, 2 Mak 10.24.
 • [135]Karnion: svetište Astarte s rogovima (vidjeti 1 Mak 5.43) - zbog tijesnoće

prolaza: radi se nesumnjivo o tjesnacima izdubljenim od potoka koji teče nedaleko odatle.

 • [136]Atargateion: svetište sirijske božice Atargatis. Nesumnjivo se radi o istom svetištu kao Karnion (vidjeti r. 21), Atargatis i Astarte budući često pobrkane.
 • [137]polegoše na zemlju: tj. poubijaše.
 • [138]Skitopolis: nekadašnji grad Bet-Šean (vidjeti Sdc 1.27; 1 S 31.10) u dolini Jordana (vidjeti 1 Mak 5.52) - stadij}: vidjeti u Glosaru pod mjere.
 • [139]Blagdan Tjedana: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. To se događa između 14. i 20. lipnja 163.g.p.r.I.K.
 • [140] blagdan Duhova: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - Gorgias, strateg Idumeje: vidjeti 8.9; 10.14; 1 Mak 5.59 i bilješke uz 2 Mak 3.5; 10.15.
 • [141]Dositej: židovski general koji je uhvatio Timoteja, vidjeti r. 25. - Tubijanac: vidjeti bilješku uz 12.17 - hlamida: kratka ogrtača od jednog komada pravokutne tkanine koju su nosili konjanici - jedan trački konjanik: iz Tracije, oblasti smještene između Makedoniuje i Crnog Mora; ondje su Seleucidi novačili plaćenike.
 • [142]Ezdrias: vidjeti 8.23 i bilješku.
 • [143]očinskim jezikom: hebrejski, jer ratničke himne imaše liturgijski karakter i mogle su biti pjevane samo na hebrejskom (vidjeti 7.8; 15.29).
 • [144]Odolam: stara tvrđa Adulam, danas *Nizija (vidjeti 1 S 22.1; 2 Krn 11.7) - oni se očistiše: budući da su vojnici dodirivali mrtvace, što ih je činilo *nečistima za sedam dana.
 • [145]predmete posvećene idolima: amuleti ponuđeni idolima u templovima stare Filistije (vidjeti 1 Mak 5.58, 68 i bilješke). Oni bi morali biti spaljeni (vidjeti Dt 7.25; Joz).
 • [146] 2.000 drahmi: vidjeti u Glosaru pod NOVAC.
 • [147]Godine 149.: tj; 163. g.p.r.I.K (vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.10). - Ta kampanja ima za uzrok opsadu jeruzalemske tvrđe od Judinih postrojbi (vidjeti 1 Mak 6.18-19).
 • [148]Lizias: vidjeti 1 Mak 3.32 i bilješku - na čelu poslova: vidjeti bilješku uz 3.7.
 • [149]vratiti u svoje dostojanstvo: ono velikog svećenika (vidjeti 4.24-25). Ali nam se ne priopćava kad je od njega bio odstranjen.
 • [150]Bere: to ime jednog makedonskog grada bijaše bilo dano Alepu, u Siriji, od Seleuka I Nikatora, osnivača seleucidske dinastije (vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.8).
 • [151] od 50 lakata: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [152] liši Menelasa ukopa: vidjeti bilješku uz Ez 29.5.
 • [153]on nađe smrt: primjena zakona o odmazdi (vidjeti Izl 21.23-25; usp 2 Mak 8.33; 9.28).
 • [154]Modin: rodni grad Makabejčev u *Niziji, tridesetak km sjeverozapadno od Jeruzalema (vidjeti 1 Mak 1.2-5).
 • [155]lozinka: vidjeti 8.23 i bilješku.
 • [156]Betšur: oko, 25 km južno do Jeruzalema, vidjti 11.5.
 • [157] Filip: vidjeti 9.29 i bilješku; 1 Mak 6.14 - na čelu poslova: vidjeti bilješku uz 3.7 - sveto mjesto: vidjeti bilješku uz 3.3.
 • [158]učini prijem Makabejcu: od tog časa (kraj 163.g.p.r.I.K.) Juda je dakle priznat od kralja koji nije dao drugog guvernera Judeji. Naprotiv, on imenuje Hegemonida strategom: (vidjeti bilješku uz 3.5) za obalnu regiju: od Ptolemaisa (sadašnji sv. Ivan od Akre, na sjeveru zemlje) sve do zemlje Gerenijanaca (blizu Peluze, na jugu nekadašnje Fenicije).
 • [159]stanovnici rasrdiše se: Ptolemais bi otvoreno neprijateljski Židovima (vidjeti 6.8-9).
 • [160]Nakon jednog razdoblja od tri godine: tj. 161-160.g.p.r.I.K. (usp. 13.1 i bilješku) -Demetrius, Seleukov sin: vidjeti 1 Mak 7.2 i bilješku - Tripoli: Fenicijanska luka, stotinjak km sjeverno od Bejruta.
 • [161]Alkim: prema historičaru Josipu, Antioh V je učinio to imenovanje. Ta funkcija bi priznata od novog kralja ( r. 13; 1 Mak 7.9) - uprljao: ovdje to znači da je bio usvojio grčke običaje.
 • [162]godine 151. : tj 160. g.p.r.I.K. (vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.10) - zlatnu krunu s palmom, grane: vidjeti bilješku uz 1 Mak 2.42.
 • [163]Asidijci: vidjeti bilješku uz 1 Mak 2.42.
 • [164]ponitifikat: čast velikog svećenika (vidjeti 4.7 i bilješku).
 • [165]Nikanor: radi se o osobi koja je sin Patroklov (vidjeti 8.9; 1Mak 7.26; usp. 1Mak 8.34) - zapovjednik odreda slonova: vidjeti 11.4;15.20;1 Mak 6.34-37) - strateg Judeje: normalno to bijaše veliki svećenik koji je vršio te ovlasti (vidjeti bilješku uz 3.5), ali nije posjedovao i naslov, ali kralj je htio Židove, uključujući i Alkima, lišiti svake političke moći.
 • [166] posuše po sebi prašinu: vidjeti 10.25 i bilješku.
 • [167]blizu trgovišta Desinog (ili Adasa, 1 Mak 7.40), grad nedaleko Jeruzalema , prema sjeveru.
 • [168] pretrpio jedan lakši poraz: tekst je nejasan i prijevod nesiguran.
 • [169]diadok: tj. "nasljednik", naslov rezerviran "prijateljima kraljevim" (vidjeti bilješku uz 1 Mak 2.18).
 • [170]Dionizije: vidjeti bilješku uz 6.7.
 • [171]kuću koja upravo bi očišćena: vidjeti 10.1-8.
 • [172]optužen za judaizam: tj. Optužen da je nastavio podvrgavati se židovskom zakonu i tradicijama, što je dada bilo zabranjeno; vidjeti 6.1-11.
 • [173]u dan odmora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - Nikanor ne zna da su Židovi donijeli odluku da se brane i na sam dan šabata, vidjeti 1 Mak 2.41.
 • [174]pobjednički spomenik ili trofej: vidjeti bilješku uz 5.6.
 • [175]Zakonom i Prorocima: vidjeti u Glosaru pod zakon.
 • [176]vjera: Grčki izraz (doslovce "svete stvari") označava drugdje svetište, ali ovdje ne može imati taj smisao.
 • [177]podiže ruke prema nebu: gesta molitve (usp. r. 12. Vidjeti Ps 28.2, bilješku i usporedne reference).
 • [178]jezikom svojih otaca: vidjeti bilješke uz 7.8; 12.37.
 • [179]ljude iz tvrđave: vidjeti 1 Mak 1.33 i bilješku.
 • [180]Adar: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [181]grad: radi se o dijelu grada gdje se nalazi Templ, to što 1 Mak naziva brdo Sion (vidjeti 1 Mak 4.37, 60; 10.11).
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif