Ruski pripovjedači

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ruski pripovjedači
autor: Milivoj Šrepel[iii]

RUSKI PRIPOVJEDAČI.


NAPISAO

MILIVOJ ŠREPEL.

[317]
Gdje je što.

____

Ruski pripovjedači.
Strana
Pripomenak V—VIII
Osvrt na rusku književnost. — I. Obćenita značajka ruske književnosti. — II. Podjela ruske književnosti u periode. — Glavni pojavi njezini u staro doba. — III. Najznatniji podatci o ruskoj književnosti u novo doba od Petra Velikoga do Puškina. — IV. Glavni zastupnici ruske knjige od Puškina do današnjega dana — Reforme Aleksandra II. i smjer najnovije književnosti ruske. 3—33
O ruskom romanu. — I. Uspjeh ruskoga romana na Zapadu. — Glavna djela o ruskom romanu. — II. Misli Vogüéove o modernom realizmu naprema klasičnim književnostima. — Realizam u Francuzkoj, Eaglezkoj i Ruskoj. — Vogüé o razvoju ruske književnosti. — III. Vogüéov sud o Puškinu, Gribojedovu, Gogolju, Turgenjevu, Dostojevskom i Lavu Tolstom. — IV. Kritika Vogüéve knjige o ruskom romanu. — Pobijanje njegove teorije o arijskom budizmu u ruskom narodu. — V. Predavanje Brandesovo o ruskim pripovjedačima. 34—88

[318]

Razvoj realizma u Rusiji. — I. Političke prilike u Rusiji za Nikolaja I. i glavni predstavnici knjige u to doba — II. Pojav realistične škole u četrdesetim godinama. — Gogolj. — Čajadajevljevo pismo. — Zapadnici. — Život i rad kritika Bjelinskoga. — III. Njemačka filozofija u Rusiji. — Slavjanofili. — IV. Socijalistična propaganda i radikalizam. -— Hercen. — Dobroljubov. — Katkov. — V. Gogoljevi učenici. — Pejsaž u ruskom romanu. 89—121
Nikolaj Vasiljević Gogolj. — I. Gogoljeva mladost. — Njegov pojav na književnom polju. — »Revizor« na pozornici. — II. Gogoljev put za granicom. -— Boravak njegov u Rimu. — Povratak njegov u domovinu. — III. Gogoljev prekret. — Kritika Bjelinskoga. — Pjesnikov put u sveta mjesta. — Povratak u domovinu. — Gogoljeva smrt. 122—146
Ivan Aleksandrović Gončarov. — I. Obćenita značajka Gončarovljeva rada. — II. Život pjesnikov. — Mladi dani. — Pojav na književnom polju. — Pjesnikova djela. — Smrt pjesnikova. — III. Značajka četrdesetih godina. — Glavna tri romana Gončarovljeva. 147—164
Ivan Sergejević Turgenjev. — I. Mladost I. Turgenjeva. — Prve književne radnje. — II. »Lovčevi zapisci«. — Turgenjev putuje u tudjinu. — Viardotova obitelj. — Glavna Turgenjevljeva djela do godine 1867. — III. Turgenjev u Francuzkoj. — Posljednje pjesnikove godine i njegova smrt. — IV. Značajka Turgenevljeva rada po glavnim njegovim djelima. — Razvoj njegovih ideja. — V. Važnost njegove beletristike po cielo čovječanstvo. 165—197
Fedor Mihajlović Dostojevski. — I. Pjesnikovi mladi dani. — Prvi uspjeh u književnosti. — II. Izgon Dostojevskoga u Sibir. — Povratak u domovinu. — Novinarski rad Dostojevskoga. — Pjesnikova bolest i smrt. — III. Ocjena najznatnijih romana Dostojevskoga. 198—216
Mihajlo Evgrafović Saltykov. — I. Satira u ruskoj književnosti. — Najvažnija djela Saltykovljeva. — II. Život pjesnikov. — Saltykov kao djak. — III. Saltykov kao činovnik. — Pjesnik kao urednik. — Saltykovljeva smrt. 217—235
Vsevolod Mihajlović Garšin. — I. Garšin i Nadson. — Život Garšinov i njegovo pjesničko stvaranje. — Pjesnikova bolest i smrt. — II. Značajka Garšinova beletrističnoga rada. 236—248

[319]

Lav Nikolajević Tolstoj. — I. Značenje Lava Tolstoga u ruskoj književnosti. — Obćenita oznaka njegovih glavnih strana radnja na polju beletristike. — II. Obitelj L. Tolstoga. — Mladost pjesnikova. — Sveučilištne godine. — Život na ladanju. — Boravak u Kaukazu. — III. Krimska vojna. — Sebastopolj. — IV. Putovanje Tolstoga po Zapadu. — Turgenjev i Tolstoj. — V. Tolstoj kao osnivač pučke škole. — Njegove pedagogijske reforme — Ženitba pjesnikova. — VI. Glavne crte »tolstojizma«. — VII. Tolstoj naprema drugim suvremenim predstavnicima liepe knjige. 249—315