Hrvatska povijest. Drugi dio (Šišić)/Sadržaj

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dodatak Hrvatska povijest — 
Drugi dio: od godine 1526. do godine 1790.
autor: Ferdo Šišić


[191]

SADRŽAJ I. I II. DIJELA.
PRVI DIO.

PRISTUP.

1. Južni Slaveni u staroj postojbini
5
2. Zemlja hrvatska prije dolaska Hrvata i seoba njihova
16
3. Razdioba povijesti hrvatske
26
PRVO DOBA. OD GODINE 640. DO 1102.

Život naroda hrvatskoga za vladara narodne krvi.

A. Knezovi hrvatski.
I. Začeci državnoga života
29
II. Prevlast franačka i Posavska Hrvatska (u IX. vijeku)
33
III. Neretljani i Bijela Hrvatska (do početka X. vijeka)
39
B. Kraljevi hrvatski (do konca XI. vijeka).
IV. Tomislav i njegovi nasljednici (oko 910. do 970.)
50
V. Prvi Krešimirovići (970.— 1068.)
57
VI. Obnovljenje kraljevstva hrvatskoga (1068.— 1089.)
62
VII. Interregnum (1089.— 1102.)
71
VIII. Nutarnje stanje države hrvatske (od VII. do XI. vijeka)
75
DRUGO DOBA. OD GODINE 1102. DO 1526.
A. Kraljevi iz kuće Arpadove (1102.-1301.)
I. Venecija i Bizant (1102.— 1180.)
85
II. Bela II. (III.), Emerik i Andrija I. (II.) (1180.-1236.)
94
III. Bela III. (IV.) (1236.— 1270.)
107
IV. Posljednji Arpadovići (1270.— 1301.)
121
B. Kraljevi iz kuće Anžuvinske (1301. do 1595., odnosno 1409).
V. Oligarhija (1301.— 1348.)
132
VI. Vladanje Ludovika I. od 1348.-1382
141
VII. Dinastički zapleti u porodici Anžuvinskoj (1382. do 1409.)
150
[192]
C. Kraljevi iz raznih kuća (1409-—1526.)
VIII. Žigmund Luksemburgovac i Albrecht Habsburgovac (1409.— 1439.)
162
IX. Vladislav I. i Ladislav IV. (V.) (1440.— 1457.)
172
X. Matijaš I. Korvin (1458.— 1490.)
182
XI. Katastrofa (1490.— 1526.)
188
XII. Nutarnje prilike kraljevstva hrvatskoga od god. 1102. do 1526
198
DRUGI DIO.

TREĆE DOBA. OD GODINE 1526. DO 1790.
Kraljevi iz kuće Habsburške i Habsbursko-

lotarinške.
I. Dva kralja : Ivan Zapoljski i Ferdinand I. (1527.— 1564.)
5
II. Siget, seljačka buna i Vojna Krajina (1564.— 1579.)
34
III. Kulminacija premoći turske i peripetija (1579. do 1606.)
56
IV. Uskoci i prevlast njemačka (1606.-1671.)
82
V. Vladanje tursko i rat za oslobodjenje (1671.— 1699.)
108
VI. Pragmatička sankcija (1700.-1763.)
127
VII. Centralizacija i germanizacija (1763. — 1790.)
140
VIII. Nutarnje prilike kraljevstva hrvatskoga od godine 1526. do 1790
153
IX. Mletačka Dalmacija (1420.— 1797.)
175
DODATAK.

Izvori i literatura historije hrvatske od najsta-

rijih dana do god. 1868.

A. Općenita djela

179
B. Posebna djela.
I. Za narodne dinastije (do 1102.)
182
II. Za kraljeva iz kuće Arpadove (1102.— 1301.)
187