Vinodolski zakonik/list 8a

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 7b Vinodolski zakonik list 8b


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

dužanje vsaki dan služiti mašu isveti drugi
oficii neveće akobi bil impačan dostojnim impa-
čom ako suprotiv učini zgubla .1. vola ibudi
pol knezu adrugi pol općini onoga grada vkomse
toučini.- I ošće akobise ka žena našla tvarnica
terbise mogla skazati svedočastvom verovanim
za prvo ostaneni knezu libar .100, volasesažgi
akobise neimelo od česa platiti aodsada naprid
akobi učinila gdn knezju kaštigai ponega
voli itakoi vtoi istoj peni akose ki niuž naide
dase kaštigai vtom grihu.- I ošće akobi kiotel
pokazati nikoga odnikoga zla tvorene preddvorom
vola odnikoga inoga banda ili nike ine riči ima
tko reći dvoru ja tebi pokazuju takova odta
kove riči ili tbe dim da takove učinil takovu
rič, ni drugoga ukazane vola pokazanja nevridno
iakobi niki pokazal nikoga dvoru anemogal
ukazatiga ostani dvoru onu penu kubi ostal
on kibi ostačen bil iostačeni budiprost.-

I ošće ličba est verovana imore biti pred gdnom
knezom ipred vsakim nega oficialom ipred
satnikom itakoe prednega ženu akobi satnik
onde nebil.- I ošće akobi ki položil vkuću ogan
ili vhram vola vničjiosik zapožgane zaprvo
ostani vosud dvoru .100. libar ter škodu platiti
onomukomuu učini vola budi osuen naživot ako
nima odkud platiti iako to veće učini osudise
na život inasmert ako bude onde e požgano od
nikoga čka vola od nikih ludi aon zlotvorac