Vinodolski zakonik/list 7b

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 7a Vinodolski zakonik list 8a


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

azanaimanu soldini .5. akmet za plemenita nemore
biti odgovornik ni plemenit za kmeta prez proščene
dvora odke riči akosuprotiv učini imaju platiti
knezu vola .1. atoliko onomu zakogn bude odvetnik
volia .8. libar.- I ošće vsizavezi kebi knez
od sebe položil ili prie učinil obćitiskim i navlašćnim
zakonom budite nega inemu da imaju priti.-

I ošće akobi ki Učinil silu ženi koi ... .ći ilibi
botil ....ti ima knezu platit libar — 50 —
atoi ženi tolikoe akose nebude mogal napraviti šnu
poniki zakon vola ako od rečene sili nima svedokivero-
vanae nišće mane imapriseći položivši ruku
zverhu knig tičuć samo .20.5. od rečene sile zvrhu
onoga odkogase bude tužiti ke porotnike ta žena
najdi kako bole vi ako porotniki nima volaih toliko
nemore imiti ta žena prisećie držana za onih ki
joj mankaju priseguć ubo šnu ali ona sama poprvom
trete imaju taknuti ruku ireći vtu rotu ivsi ne
porotnici imaju biti žene ikase onde rota da ne
odgovornik ima odgovoriti da sonu rotu prisegu
aona ima priseći kakoe zgora rečeno iako ta ista
žena ili niki od ne porotnikov umankalbi čae zgora
rečeno on suprotivnik komu govori budi odrišen
od toga griha više rečenoga.- Ošće niednovi
će općinsko ili navlaćšno vgradu ili indi nemozi
biti od niednih del kebi pristoele kopćini akone
bude onde knezova čka iako ka dela suprot učine
zgublaju vse svoe blago ihudi knezu zgora reče-
nomu.- I ošće vsaki pop ki ima crikav vgradu