Vinodolski zakonik/list 8b

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 8a Vinodolski zakonik list 9a


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

nebise mogal jeti platise vražba za vsako
ono požganje kako zgora od vražbi .e. izrečeno.-

I ošće nigdore nemozi prositi duga učinena za
dvor zvrhu sloeći vola niednoga dvorskoga of-
iciala odsele naprid akoga nepita meju iz
šastjem s stoga oficia meju letom.-

Ošće ako ki pokaže kerv kamue učinena zazlu
volu ona kerv mue verovana ništar mane ima
srotu potverditi ako nisu onde svedoci.-

Ošće pristavi ipozovnici esu verovani
akose krivi nenaidu.- I ošće vani izgrada,
pastiri i orači iini ludi dobra glasa to est vsaki
odnih esu vrova ni za svidoki tako vrubanitako
vsilah ivainom drugom zlu stvorenju.- I ošće
otac sinu sin ocu ihći mogubiti svedoci
abrat sestri isestra akostoe vsak posebi irazdile-
ni esu moju sobom.- I ošće od uboistva akonisu
svedoci osvaeni odnega imaše očistitisamo
5. deset, naiduć svoih poromiki kako naibo-
le vi imore ako rotniki nima prisezi on sam
toliko krat vola zaonih kimu mankaju.-

Ošće akobikirotu imel skim moremuju dobro
prostiti ako oće karotabi bila zamalu
rič kada budu nakup nanom mestu običainom
kadise rote čine iprost budi onde ugotovan
zatoliko zakoliko ostane priseći nišće Mane
onde ima biti dvorski čk. da vse ine porot-
nike more pustiti prez niedne cine.- I ošće
akoseki naiđe preda vac gdna kneza naturalskoga