Vinodolski zakonik/list 7a

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 6b Vinodolski zakonik list 7b


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

Ošće akose ki naide fals svedok osta
niknezu ednoga vola ili .8. libar astrani koi
bude suprotiv svedočiti od vse ne škode budi
odrešene akobise vkoi riči imela osuditi on ne
mozi biti već esvedok odsele naprad prez vole
dvora iakose eme za kriva i ukazati se ne bude moći
on kigae el ter nemore pokazati plati knezu
libre .2. aonomu svedoku vola .1. ili libr .8.
iimase pokazati za falso strimi podobnimi ludi.-
I ošće akobi pokazal kriva pristavak i koga
ili svedoka neimi niednu pravdu zato odsada
naprid suprot ukazujućemu ilisuprot svedo-
kom ni niedan zanega, iako ki imei pristava ili
svedoka zakrivoga iobećase pokazati posvedo-
cih aoni svedoci nisu nemu spravni ilise nesk-
lađaju kakoe on ukazal on suprotiv nim odse
le naprid neimi niednu pravdu suprot poiti
vola akoe niki svedok pomaknen zaniku rič pred
dvorom ani od stran otelabi poiti suprot svomu
svedočastvu more učiniti ako ima svedoke sko se
svedoki pomaknu suprotiv onomu vola suprotnega
svidočastvu aoni svedoče kakoeobećal pokazati
odsada naprid suprot niednomu od svedokov tih
neimi niednu pravdu pomaknuti svedoki vola zato
neimozi vniednoi riči suprotiv poiti ili
niki ini zatu pritču vola zanegovo svedočas-
tvo neinu nemozi utaknuti suprotiv od niednomu.
I ošće niedan odtvelnik odveće pre. nemozi veće
vzeti za svoje odgovorene nere soldini .10.