Vinodolski zakonik/list 6b

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 6a Vinodolski zakonik list 7a


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

Ošće niedan pristav nemore veće vzeti razvi .10. soldini
odnajveće pra... anajvećapravda odriči ke godi kae vri-
dna najveće soldini .40. a od naimanše pra... ka e takoe
soldini .40. aodtoga niže doli soldini .45. od ke
riči ako suprotiv učini ostae ednoga vola ili libr
.8. odkih imai knez polovicu agrad gdi bude drugi
pol.- I ošće ako sprislavomse eme niko govedo malo
živoza tatbu pristav ima imiti zato .1. par podplat,
agovedo budi onoga čiee bilo sa svoju pravdu
kakoe ureeno da akose eme mertvo tere oće celo pristavima
imiti odnega ednu četert ako ni naplnu meso koe eto budi
toga istoga pristava aon čiee bilo meso išći svoe
pravdi.- Ošće odgoved velikih kasu za tatbu ieta
tapristav ima imiti odvsakoga goveda soldini .5.
vola budi živo vola mertvo iod riči kesu vridne soldi-
ni .40. niže kebi vridne. ima imiti .2. soldina i više
toga soldini .5. nišće mane ta isti pristav imase
vzeti od dvora išnega prošćenem imase viditi
da kmet vazme za tatbu od ednoga .2. advor
knez ili služabnici više pisani od ednoga 7.-

I ošće akobise našal krivpristav ostani knezuod
vsega svoga blaga čase gible inegible iako
nega gdo eme pred dvorom ili indi za falso iukazati
nebude moći ostani knezu soldini .40. aonomu pristavu
ednoga vola ali libar .10. da akose kriv naide
ostani vpeni više rečenoj nimozi veće biti pristav
prezvole kneže astrani suprotiv kie bil rekal krivo
akobi imel vnikoi rič osuena biti budi prosta vola
imi svoju pravdu od ke .pre. estizlizla nišće mane tribigae
ukazati kriva strimi podobnimi svedoki.