Vinodolski zakonik/list 5a

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 4b Vinodolski zakonik list 5b


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

Odtih libar .100. ima imiti ditca ubienoga akoima
ditcu imaju imit polovicu adrugi pol nega bližiki
ta osud krivac plati ako ubigne imaju nega
bližike osud platit pol apol nega rediakoe
ima da akose eti more pria nerse vražba plati
vola akoe učinena naprava budi od nega maćeni
anega bližiki budite prosti.- Ošće hćere kesu
ostale posmerti očini imaterini ili sini akonisu
ostali brati tim hćeram imajuse areditati ili
ostaviti tim hćeram blago otčino i malerinoči-
neći vsu službu onu ku esu imili služiti dvoru
otci imaterenih itakoeakobisini ostaliiumerli brez reda.

- Ošće akobiki držal ošastno to .e. rič niku kabi
ničja bila iima kdvoru priti prez zapovidi
dvorske vola prošćene terbise moglo najti od
gdna vola od nega oficiala držanje platit
knezu za prihodak od ednoga .7. za vsakoleto
kobi držal toisto blago ošastno ter .1. osud
soldini .40. na vsako leto aono ošastno ima se obra-
titi pod dvor kneža.- Ošće akobi kidržal
ko blago niku zemiu vola nikivinograd ili
pošišion ili vert, odtih pošišionibi imel
gdn knez učeste iakobiga nedal držanje vtom
osudu zgora rečenom vola od učestnoga akose more
ukazati kibi to učinil.- Ošće akoe kiukral
rič niku knezu ili nega dvoru ili podknežinu
ili služabniku komu zgora pisanih plati
knezu osud kakoe više rečeno od dadbi onomu komue
bude učinil od jednoga .7.-