Vinodolski zakonik/list 4b

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 4a Vinodolski zakonik list 5a


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

plati libar .50. akoe tužba stoga odkih gdn knez imii
soldini .40. ona koije vaćina učinena .40. i .8. lbr.
da ako žena ženi sverže pokrivaču više rečenu
plaća .2. libre dvoru aonoi .2. ovci ako ubo onde
nisu svedoci dobri prisezi kitai da nij to
učinil budi prost.- I ošće ako ki muž iližena
nepodobno reče ili svar bude govoriti nikomu mužu
vola nikoi ženi terse more pokazati ednim svi
dokom podobnim ili mužem ili ženom ako nij onde
veće svedoki plati dvoru libre .2. astrani koie
rekal libri .2.- I ošće akobi ki ubil od podknež
inov ili od slug od obiteli kućne gdna kneza od perma-
nov terbiušal i nemogalse eti daknez vazme
vražbu toe zagovor vrnezi kakov ikolik bude otil
zverh plemene zlotvorca koliko za polovicu zač
plemeni držano nere odpol azločinac drugi pol
da akose eme tazlotvorac inega ima ta isti
knez iliniki mesto nega učiniti kogodi maćeni
bude holil anega pleme nišćese ne bosujuee.

— I ošće ako ki učini zasedanje od rečenih podknežinov
ili služabniki ili perman terse more pokazati
podobnimi svedoci, plati knezu libar .50. ato
takoe akobiga bili ili ranili iza ranene platit
držanje polovicu akobi odnih nikomu niki udusi
kal ili shabil tako dabi odtoga nemogal priti
naprvo zdravje ostani vaosudu onom vkomga
knez oće osuditi.- Ošće akobikiubil nikoga kmeta
ili odroda kmet dabise nemogal eti vpadi vosud libr
100 bližikamonoga grada kie ubien općini libri .2.