Vinodolski zakonik/list 5b

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 5a Vinodolski zakonik list 6a


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

I ošće kmeti ipopi od tatbi meju sobu imijte
.1. zakon da ako ki ukrade rič niku nikoi crikvi
ili molstiru ili opatii držane vosudu kimje
držan od riči knežih ili službeniki više pisanih.

- Ošće zaniednu tatbu kae vadne nij osud već
od soldini .40. itakoe vnoći neveće akobi kličpom
agaite ibilobi vgradu osvan tatbe više ime
novane itakoe zavsaku tatbu vola vadne vola
vnoći ima platit ta krivac soldini .40.
i imaju bili općini grada gdase ta tadbaučini.

- Ošće kadi nebi bila tužba iniedan osud
nise nima stisnuti nieedan učiniti nikutužbu
odnike riči pred dvorom ili indi neveće akoe šnega
dobru volu tu tužbu ki učini imaju nako nac
pripelati.- I ošće niedna ličba nima veći
osud od .6. libar neveće odsil zgora rečenih.-

I ošće niedno obranene vola osud iliband ne more se
položiti prez vole kneže ili akobi nebil od kneza ki
človik kibi ponega zapovidi toučinil.-

Ošće ludi rotnici zaosudilikrivce onim rotnikom
nimase verovati nego ako vazmu vsakitrat kie pregriš-
il zanega krivinu znamene do treti dan ima priti
kpravdi stim znamenom prikazati e.- I ošće niedan
klučar nij verovan minuse da verazverhu niedne riči
kebi rekal nikomu dae dal ili prikazal ili posudil
vola dabi dal žnega konobi van poki godi zakon
mimo čabi vridno bilo soldini .20. neveće toliko
akobi imel svedoki verovani itakoje zverhu .20. sol.
čabi vridno ima priseći taknut u sto evanelje.