Vinodolski zakonik/list 4a

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 3b Vinodolski zakonik list 4b


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

Vola nivola pita od nega nikoga zgrešene on ima
povidati volanje vola taiti.- Ošće akose
ki prikaže pred dvorom pritče pokazane ima pomaknu
ti svedoki i ukazati da tako est.- Ošće pud-
aria to est straža nadvinogradom i od zemal
iodguman iod inih riči zverhukih puđari polože
na verovano ne veće kada bude nika škoda ...d nim
činitise vapii tada pomagaite, godi akone
vazme nikoga znamene od škodnika onoga, ita dai
ako pokaževerovanimsvedokomvola pred dvorne odne-
se onoga znamene pna nerse bude ta krivac tužil
pred dvorom vola ako nepoide stimistimkrivcem ta
da e pred dvor.- I ošće more zvati vsaki poma
gaite ako vidi delajuć niko zlo izatosenima
kaštigati niednu penu.-

Ošće od biene ranene iod stučene meju kmeti nij
band. nego soldini .40. ke krivac ima platiti
knezu aonomu ki bude bien .2. brava ter likariju
ato takoe od satnika igrašćika ibusovića,
ki vsih esut podzakon i podpravdu, kmetsku
ane otsžabniki i pozakonu kmetćskomu sudetse
inim .e. zauražene za dovole učineno.-

Ošće satniku igrašćiku ibusoviću nimase
verovati vniednoj riči kabi učinena vnih
vrime kabi pristoela knih oficiu neveće ednim
letom ko priđe ponih izšastju oficia.-

Ošće akobi muž ženi zvergal hoverlicu ili pokri
vaču zglave vazli voli ter bise moglo prika
zati trimi dobrimi muži volia ženami