Vinodolski zakonik/list 3b

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 3a Vinodolski zakonik list 4a


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

akotadbu onde učini plaća lbr .20. 4. ako svedoci
onde nisu ima priseći ki tai samo .12. ato akose
učini tako vnoći tako vadne.- I ošće ako ki
prime nikoga zgonika toga knezžtva vola ako biim
jisti ili piti ili inu ku pomoć volasvet platit
ima knezu libar .50.- I ošće ka godi bratšćina
dili zbor meju sobu držanae dati desetinu
napuni.- Ošće niedni zaveži odke godi riči
ne moguse prvič meju kimi godi ludi knežstva
zavezati ili zagovor položiti općinski
vola navlašni onoga zaveza pol gre općini apol
gospodi onoga grada gdi bude toučineno.- Ošće vsa-
ki pop držan je stražu strići vnoći vgradu kakoiničk.
- I ošće niedan žakan nemore prieti stih redi knežstva ako
nij odvole kneza iod općine grada gdi.e.- Ošće nie
dan od kmet iod ludi općinskih nemore poiti prebiva
ti vniednu crikav ni vniednu opatiju ili vmol
stir služiti ili se onde položiti za obaritel nika
ako nij svolukneza iobćine.- I ošće dobra edna že-
na idobra glasa pomaknena za svidočastvo ako ni veće
svedoki verovanae od ženi kženi tako od psosti ezika
kako od biene i branene.- I ošće niedan svedok pomak-
nen zasvidoka nima svidočiti ako nij prvo pitan
od pristava aki to učini plati knezu .40. soldini
aonomu ostani komu budi viditi damu škodi nega
svedočastvo vsu škodu kubi onde priel.- Ošće
niedan nemore pomaknuti svoe žene za svidočastvo
sebi odniedne riči nimu verovana.- Ošće ako ki pita
nikoga pred dvorom na polači ireče. e. tako —