Vinodolski zakonik/list 3a

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 2b Vinodolski zakonik list 3b


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

Ošće akobi ki rubanni naputi ili gdi indi da plati
knezu libar .50.- I ošće kibi v gradu hramrazbil
vnoći vola akobi ukral unem ter akobi gdo klicalpom
agaite platit ima knezu libar .50.- Vapiuć
ubo pomagaite esu verovani ako reku srotu da esu
onoga zlotvorca poznali ništar mane ako nij onde
klicano nima platit nego soldini .40. ter škodu
kakoi više izrečeno iako tu hudobu vadne učini nii
držan platit neveće soldini .40. akose more pokaza-
ti poverovanu svedoku.- Ošće ako nigdovnoćijeukral
vosiku niki skot vola nagumnu žito vola vaulnici
vmesti gdise shranaju pčele med takoe plati knezu
libr .50. ako estonde klič bil pomagai avadne
soldini .40. itakoe vnoći ako nij onde bil vapai
iškodu duplu kakoi pisano ikliče verovan.-

Ako bude pred dvorom otsili pra : vola od dadbi svrhu
ke budu riči iparac nima svidočastva zverhu
krivca ipustise narotu od rubane ima krivac priseć
samo .20. ter .5. iot tatbi imenovani sverhusamo
12. akosu vtoi tatbi škođni iako ondeje klican
pomagai. I ošće odtadbe od mošune iot žita
požgania ko stoji na polji iod sena vzeta ina
stogu vnoći odtoga učinena imase od priseći samo
šest i nima imiti ot govornika tat prez vole
dvora nišće manie on ki priseći ima naidi porot
nike kako bole more iakoih nemore imiti prisezi
on sam vola oni toliko krat priseći imaju.-

Ošće ako kisilu učini vpristanišćuvinodol
skom platiti ima knezu libar pedeset.