Vazetje Sigeta grada

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Vazetje Sigeta grada
autor: Brne Karnarutić
Parvi dil


VAZETJE SIGETA GRADA (1584.)
VAZETJE SIGETA GRADA
složeno po
BARNI KARNARUTIĆU ZADRANINU

Prisvitlomu i uzvišenomu gospodinu Jurju Zrinskomu, momu gospodinu

UZVELIČENI gospodine JURJU, premda slavni neumarli glas bivšega gospodina MIKLOUŠA Zrinskoga, oca tvoje milosti, slove i sluti će do suda svita prohodeći od naroda do naroda bez svakoga pisan'ja slavom njegove milosti, ništa ne manje, naslidujući ja stope starih pisnikov, koji petjem svojim vazda navistevali jesu svitu hrabrosti poglavitih ljudi, odlučih ja ispuniti dug moj, ovim ako i prezrednim slogom svitu navistiti kolikogodi izvarsite hrabrosti istoga gospodina oca milosti tvoje, a navlastito koju on učini v pogibil grada Sigeta. I prikazuju ti to malo muke moje na čast i pošten'je tvojega gospostva moleći te da se dostojiš prijati ovi mao dar od mene sluge tvoga, koji ga tebi s velikim sarcem poklanjam, prikazuju i umiljeno priručam.

T[voje] m[ilosti) s[luga]
Barne Karnarutić Zadranin