Stranica:Poviest hrvatska (1879).djvu/85

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica nije ispravljena


KNJIGA DEVETI. na bitku štajerska vojska i razbije mu .vojsku sasrim, svi mu pođvojvode pogiboše. do pet stotina živili iilivatiše, a sam Ilija u gore pobjegne. Medjutim je i Alapi(* razbio najprije seljake medju Kupon) i Savom, a onda krenuo a vojskom svojom prema Zagorju, gdje su seljaci vrhovnoga kapetana kraljevstva Šimuna Keglevitia u njegovom građu Loboru obsie<lali. Glavni tabor ae- ijaćki bio je u Stubici. U onoj ugodnoj dolini, koja je zatvorena 8 jedne strane od zagrebačkih visokih gora, a s druge od stu- bičkih umiljatih brežuljaka nedaleko od zdravonosnib toplica sta- jale tabor seljačkoga vojvode Matije Gubca, kako vele sa 10.000 seljaka, čekajući pripravni na odlučan boj sa plemi(n[om vojskom. Vatrenim govorom ohrabri on svoju vojsku. .Pomislite, reče, fita i^e biti od vas, Sto li od vaše djece, ako vas plemiči pobiede. Neima muke, koje nedete imati pođnieti, neima tereta, koji ua vas na- valiti nede, sad valja pobiediti ili umrieti, te ili oružjem štedi staru slobodu i istaru pravicu ili sramotno pasti u staro rob- stvo. A koliko je nas na njih, deset je naših na ojih jednoga!' 9. februara udari plemit'ka vojska na ovu jo5 poslednju se- ljačku vojsku. U središtu plemiL'ke vojske bili su pješaci s du- gimi puškami i s topovi, a sa strane obadvije budu nan^jeSteni konjanici. Vojvode ohrabre vojsku sječajuii ju na tfllike pobjede stečene nad Turci. Ovaj neprijatelj ostavio je netom plug i mo- tiku, pak se dao na vojsku. S velikom vikom zametnu obic stranke boj. Konjanici prri udariše. Dosta je dugo biesnio neodlučni boj, dokle sa trih strana nerazbiSe seljačku vojsku i u bieg natjeraše, a mnoge i poloviše. Grozno su biesnili plemid nad ulovljenimi seljaci. Vješali su ih po drveiiu i uz seljačke kui^e. Nije bilo drva, na kojem nebi visio po koji seljak, a gdjegdje i po desetak njih na jednom drvu. Razbjegle po gori seljake proganjahu konjanici. Samoga vojvodu Gubca živa uhvatiše. Kazjareno plem- stvo odluči okruniti ga razžarenom željeznom krunom, da po- kažu kukavnomu narodu, što je to ,niužki kralj," kako su ga njeki izmed brace njegove u biesu buntovnom stali bili nazivati. Na trgu sv. Marka u Zagrebu okruniše ga, a onda mu tielo na četvero razderaše. I Iliju Gregori(% i Mihajla GuŠetiča Štajerci uloviSe, pred sud carski u Beč dovedoše. Padoše im glave pod ■raičkim mačem. li Msksimilijan dao je po svojih povjerenicih izpitivati , Vidilo ae, da je plemstvo previše ga<