Stranica:Poviest hrvatska (1879).djvu/49

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica nije ispravljena


82 KNJIGA DEVETA. cezki preko Flandrije udariti na cara Karla. Francezka je sve raogu(5e učinila, da razbiesni portu proti obadvim Habsburgom. Tako sultan opet lasno zaboravi na svoga brata Karla i na sina Ferdinanda, Osiguran mirom u Aziji i ojačan novimi savezni« i u Europi, uze pripravljati opet vojnu na Ferdinanda. Predbacivao Ferdinandu, da krši primirje i otimlje podanike Zapolji, pak da će već dođi sam, da naprari red. Ivan Zapolja znao je dakako dobro, kakva se nesreća pri- pravlja Hrvatskoj po ugovoru izmeđju sultana i kralja francez- koga, zato je slao pisma k Hrvatom i molio ih i zaklinjao, neka se okane Ferdinanda i k njemu pristupe. Neka uzčuvaju sebe i svoju zemlju od propasti. 1536. Malo vremena iza ovih opomena na ljeto g. 1536. započela je ved ona akcija, koju je kralj Irancezki s portom ugovarao a Ivan Zapolja proricao. Turci provale s iztoka i s juga na Hrvatsku. Slavonija poharana i popaljena kod poslednje vojne Sulejraanove slabo se oporavila, malo je naroda imala i slabo je branjena bila. Paša bosanski upotriebi i provali u županiju požežku i po- pali trideset sela i gradova, a šestdeset hiljada naroda spravi pod turski jaram. Druge vojske turske krenule su na Klis, u kojem je zapoviedao već tohke godine Petar Kružić, uviek uznemiren od Turaka a slabo pomagan od Ferdinanda, komu je i ovaj grad i Senj čuvao i štitio na moru vlast od Mletčana, a na kopnu od Turaka. Mletčani su Klis želili posvojiti, jer položajem svojim gospoduje nad solunskim poljem, a mogao je biti taj na strmoj pećini zazidani grad zaštita i cieloj Dalmaciji. Kad nisu mogli Kružića sebi osvojiti, stali su mu otimati na moru ladje, a na kopnu imanja, sa,mo da ga iz Klisa izstisnu. To sve o Mletčanik sam Kružić u službenih pismih napisanih Ferdinandu izpovieda. Papa rimski uvidjajuć znamenitost ovoga grada za kršćanstvo, rado ga je toli obilno pomagao, da je Sulejman morao biesan vikati: „Ta to je papinski gradi* Kružić se obraćao na papu, kada od svoga kralja po više godina niti pomoći niti plaće nije dobivao. Nu sve badava. Kružić molio i predlagao kralju već pred tri godine i molbu svoju ponavljao, neka sagradi u so- lunskom polju tvrdjavu, kamo bi se mogla uteći posada kliska, ako bi došlo do nevolje. Ferdinand nije niti vojske Kružićeve • plaćao, kamo li da on pored Klisa još tvrdjave gradi. Sada se nrei tomu đomiale i sagrade naprama Klisu tri tvrdjave u