Stranica:Ivan Broz Hrvatski pravopis 1893.djvu/8

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica je potvrđena


K pravilima dodao sam i rječnik (na str.

73. — 133.), koji sam sastavio prema onomu,

što spominjem na strani 72. Znam i sam, da

rječnik nije potpun, a dopustit ću, da bi se

mogao i drukčije udesiti. Što kritika i praksa

pokaže da je nedostatno, to ču ja u drugom

izdanju poboljšati. Radeći oko rječnika bili su

mi jednako pred očima najveći uglednici u je-

ziku hrvatskome, a kad su me oni ostavili, onda

sam se posegao za teorijom.

Dužan sam spomenuti na ovome mjestu, da

sam se u velike koristovao Naukom o pravo-

pisu, koju je štampao u Dubrovniku vrstan zna-

lac jezika hrvatskoga, g. M. Kušar: priznajem,

da bez njegove knjige ne bi u koječemu bila

moja knjiga onakova kao što jest.

Želim, da bi se ovaj moj trud prokušao u

dvojakoj vatri : u vatri prakse i kritike. Napose

preporučam svoje djelce kritici ne tražeći ni od

koga blagohotne kritike : meni je stalo samo do

ozbiljne kritike, pa bila ona i najoštrija.

        * * *

Visoka kr. zem. vlada, odio za bogoštovlje i

nastavu, naredila je naredbom od 20. listopada

1892. br. 13.863., da valja u hrvatskim ško-

lama pišući latinskim slovima, upotrebljavati

pravopis, kako se određuje u ovoj knjizi. Nema

sumnje, da će naredba naše visoke vlade najpo-

voljnije uspjeti. Za to mi je ponajtvrđe jamstvo,

što se ova knjiga u nas prijatno primila i ocije-

nila. Koliko sam razabrao iz javnih listova i pri-

vatnih pisama i drukčije, mogu pouzdano reći,