Stranica:Ivan Broz Hrvatski pravopis 1893.djvu/9

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica je potvrđena

da od onih, što su pozvani da sude u ovakom

poslu, ne prigovara u nas nitko osnovi, na ko-

joj su izgrađena pravila u ovoj knjizi. Što se

iznosi prigovora, oni se svi tiču sporednih strana

"Hrvatskoga pravopisa". Ja ću se po osobitom

zahtijevanju visoke vlade na ponajglavnije ovdje

onako mimogred osvrnuti.

Prigovara mi se, što samo određujem a ne

dokazujem. A zašto ne dokazujem? Jer držim,

da dokazivanje ne pristaje u ovaku knjigu. A

što bi i dokazivao? Sve? To mislim da ne može

nitko s razlogom zahtijevati. Ali opet, vele, tre-

balo bi barem po gdjekoju odredbu potkrijepiti

dokazima. Kad bi to doista bilo od potrebe,

onda bi napokon trebalo sve potkrjepljivati do-

kazima, jer što je jednomu jasno, to je drugomu

tamno; tako n. p. jedan ne će znati, zašto ne

valja pisati ćuvstvo nego čuvstvo; drugi ne će ra-

zumjeti, zašto je bolje rvati se nego hrvati se,

kad se i po samoj knjizi govori sasvim dobro

Hrvat; treći ne može pojmiti, zašto je u gen.

mn. bolje mjêrâ nego mijera . . . i t. d. I tako

bi najzad da se svima udovolji trebalo sve do-

kazivati. Pa kad bi se još moglo sve sva-

komu dokazati! Ali tko će pretežnjoj mno-

žini onih, koji će u praksi upotrebljavati ovu

knjigu, dokazati da je n. p. rzati bolje nego hr-

zati, ili da ne valja pisati ždrijebati nego ždre-

bati, ili da se pored svih ne smije pisati svijuh . .

i t. d? Za pojedine takve sitnice trebalo bi kad-

što napisati po čitavu raspravicu, u kojoj bi za

odlučnim dokazima valjalo često posegnuti ne

samo u prošlost jezika hrvatskoga, nego čak i