Stranica:Ivan Broz Hrvatski pravopis 1893.djvu/6

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica je potvrđena

i opirati mu se, ali to njihovo opiranje bit će

kod mlađega naraštaja hrvatskoga zaludno. Nije

dovoljno samo rušiti, nego treba i graditi. Tko

se prihvati da razgrađuje pravila za

ovo pisanje, nek se prihvati i drugoga posla:

nek izradi zakone za dojakošnje pi-

sanje, koji će biti barem toliko odre-

đeni, prosti, jasni i dosljedni, koliko

su u ovoj knjizi, a k tomu neka postavi

pouzdana pravila, kako će moći svatko

valjano hrvatski čitati one riječi, koje

će se drukčije pisati nego što se izgo-

varaju.

Ali ja ne vjerujem, da će se naći tko bi na-

pregao svoje sile, da svede u pouzdana pravila

pravopis, kojim pišu u nas protivnici foneti-

čkoga pisanja; a tkogod pregne da bi to uradio,

držim pouzdano, da će ga u poslu smesti i na-

rav jezika samoga i povjest svega pisanja hr-

vatskoga i srpskog, kako se ono razvijalo od pr-

voga početka pa do danas . . .

Ako se komu čini, da je preopsežan I. dio,

a ono neka znade, da bi, istina, mnoga između

pravila u I. dijelu pristala upravo u gramatiku

jezika hrvatskoga, ali kako ih nema u školskim

gramatikama, trebalo je već i zato da se nađu

u ovoj knjižici.

Pravila u prvom dijelu vrijede za hrvatske

riječi i za one tuđe riječi, koje su već postale

kao hrvatske bilo u narodu samome ili u knji-

ževnosti; za pisanje ostalih tuđih riječi, a

napose za pisanje imena vlastitih (osim gr-

čkih i rimskih, koje su promijenile oblik svoj na