Stranica:Ivan Broz Hrvatski pravopis 1893.djvu/5

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica je potvrđena

pravopis nego i pravopisni rječnik. Tako je po-

stala ova knjiga, koju je u svemu odobrio g.

prof. A. Pavić.

Kad se govori o pravopisu, onda se ponaj-

više misle samo onaka pravila, kao što su u

I. dijelu ove knjižice (na str. 4.-32.), ali pot-

puna nauka o pravopisu opseže i druga dva

dijela: kako se pišu riječi (na str. 33. — 53.) i

rečenice (na str. 54. — 69.)

Što se prvoga dijela tiče, ja sam iz-

radio pravila u glavnome prema načelima, kojih

se držao Vuk i Daničič, a samo gdješto od-

stupio sam od njihova pisanja (vidi pod 110.

111. 112. 120, 135). Pravîlâ nijesam nigdje iz-

rijekom potkrjepljivao, ali sam gledao koliko

sam više mogao da pokažem onako mimogred,

kako je ovaj pravopis skladniji mimo svaki

drugi pravopis, koji je ikad bio u hrvatskim

školama, a uvjeren sam, da će svaki misaoni

čitalac ove knjižice u tome pristati sa mnom.

Znam, da gdjekomu ne će biti po volji,

što nijesam još i napose govorio, zašto treba da

se što ovako ili onako piše. U „Ogledu rječnika

hrvatskoga ili srpskoga jezika" piše Đ. Daničić

g. 1878. za pravopis: „Ne ću pominjati, šta bi

značilo, kad bi još jednom trebalo pisati sve

ono, što se pedeset godina dana o njemu pisalo,

i kad bi u jednoj polovini naroda trebalo iz

nova počinjati što je u drugoj poslije velike

borbe svršeno." K tima riječima nemam što da

dodam, a budućnost, i to skora budućnost po-

kazat će, na čijoj je strani pravo. Istina, naći

će se ljudi, koji će se dizati i na ovo pisanje