Stranica:Ivan Broz Hrvatski pravopis 1893.djvu/10

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica je potvrđena

u komparativnu gramatiku. A koliko ima u nas

ljudi spremljenih za shvatanje takova dokazi-

vanja? Među onima, koji ne vjeruju odredbama

ove knjige, jamačno veoma malo!

Prigovara mi se, da ima u rječniku koješta

suvišnje, pa bi trebalo izostaviti riječi, koje se

veoma rijetko upotrebljavaju, i riječi kaj-

kavske. Sastavljajuć rječnik držao sam se pra-

vila: za potrebe, kojima je namijenjen rječnik,

bolje je i previše riječi nego premalo. Što se

napose tiče riječi prve vrste, mislim da nije lako

odrediti, koje se upravo riječi rijetko upotreblja-

vaju. Netko će reci, da se n. p. riječ pogonič

rijetko upotrebljava, a ja znam, da ona u na-

šim zakonima i u lijepoj knjizi nije nipošto ri-

jetka i da se prečesto (rekao bih, gotovo re-

dovno) piše pogonić. Zato je uzeto u rječnik ri-

ječi, koje se doista u svakidašnjem pisanju nađu

rijetko ili nikako, ali ih opet ima podosta u raz-

ličnim strukama naučnim. — I što se riječi

druge vrste tiče, ja ne znam, je li lako svaki

put pouzdano odrediti, koja je riječ upravo samo

kajkavska, jer za takav posao nije nam dovoljno

poznato leksikalno blago živoga govora narod-

noga. Ako i nema ove ili one riječi ni u Vuka

ni u drugih priznatih spisatelja, a ono je zato

netreba naprečac odsuditi kao kajkavsku. Pa

ako je dopušteno stvarati nove riječi i uzimati

gotove iz tuđih jezika (n. p. iz češkoga ili iz

ruskoga), onda ne znam, za što ne bi mogle

do potrebe naći mjesta u književnom jeziku hr-

vatskom i riječi kajkavske? Zašto nebi n. p.

za određenu vrstu vodenih ptica valjalo upotre-