Stranica:Hrvatska povijest (1908).djvu/164

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica je ispravljena

getek,1 u Hrvatskoj Rmanj na Uni, u Dalmaciji Savina (Herceg Novi) i Arhangjelovac na Krki, a u Bosni Papraća nedaleko Zvornika. Stoga bijaše u to doba kler isključivo kalugjerski. Godine 1557. bude uskrišena još oko 1460. pro- pala srpska pećka patrijaršija i tom prilikom njoj podvrgnuti svi pri- padnici grčko-istočne crkve po svim zemljama sjevero-zapadnoga dijela Balkanskoga poluotoka gdje je vla- dao Turčin. Prvi patrijar obnovljene pećke patrijaršije bio je Makarije; on osnova, sada episkopiju požeško-cerničku u manastiru Oraho- vici za Slavoniju i Dabrobosansku u Sarajevu za ostali dio bosanskoga pašaluka, naime Herceg- Bosnu, Hrvatsku i Dalmaciju, u koliko su te zemlje bile u turskoj vlasti. Turci pomagahu ove vladike, dapače oni su kadikad nagonili i katolike, da ih priznadu svojim glavarima, naročito u doba, kad je katolički Beč bio vodja u turskim ratovima.
Oko god. 1598. preseli se u sporazumku s nad- vojvodom Ferdinandom u Gracu vladika Vasi- lije iz Orahovice u varaždinski generalat i ute- melji kao sijelo manastir Marču kod Čazme. To je prva episkopija grčko-istočne crkve u kršćanskoj (slobodnoj) Hrvat- skoj. Desetak godina potom prijedje Vasilijin nasljednik vladika Vratanja na uniju i pri-
_______
1 Neki kao Hopovo i Krušedol stajahu još od početka XVI. vijeka, dakle prije turske najezde. To su bile zadužbine posljednjih srpskih despota, koji su prebivali u Srijemu.