Evanđelje po Ivanu (Šarić)/Glava 7.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Ivanu (Šarić)


1 Potom je Isus hodao naokolo po Galileji, jer po Judeji nije htio da hoda, jer su gledali Židovi da ga ubiju.

2 A bio je blizu židovski blagdan sjenica.

3 Tada mu rekoše braća njegova: "Izađi odavde i pođi u Judeju, da i učenici tvoji vide djela tvoja, što ih činiš.

4 Jer nitko ne čini što tajno, a sam traži da je poznat. Ako to činiš, objavi sebe svijetu!"

5 Jer ni braća njegova nijesu vjerovala u njega. -

6 Isus im reče: "Vrijeme moje još nije došlo, a vrijeme je vaše svagda spremno.

7 Na vas ne može svijet mrziti; a na mene mrzi, jer ja svjedočim za njega, da su djela njegova zla.

8 Vi uzađite na blagdan ovaj! Ja još neću uzaći na blagdan ovaj, jer se moje vrijeme još nije navršilo."

9 Tako reče i ostade u Galileji.

10 A izakako su bila braća njegova uzašla na blagdan, tada i sam uzađe, ali ne javno, nego kao tajno.

11 Židovi su ga tražili na blagdan i pitali: "Gdje je on?"

12 Govorilo se mnogo o njemu u narodu. Jedni su rekli: "On je dobar", a drugi su mislili: "Ne, on zavodi narod."

13 Ali nitko nije govorio javno o njemu od straha pred Židovima.

14 Već je bio blagdan prošao napola, kad Isus uzađe u hram i počne učiti.

15 Zadivljeni pitali su Židovi: "Kako ovaj razumije Pismo, a nije se učio?"

16 Isus im reče: "Moja nauka nije moja, nego onoga, koji me je poslao.

17 Ako tko hoće činiti njegovu volju, poznat će, je li ova nauka od Boga, ili ja sam od sebe govorim.

18 Tko govori sam od sebe, traži slavu svoju; a tko traži slavu onoga, koji ga je poslao, on je istinit, i nema u njemu nepravde.

19 Nije li vam Mojsije dao zakon? I nitko od vas ne izvršuje zakon. Zašto tražite da me ubijete!"

20 Narod odgovori: "Đavao je u tebi. Tko traži da te ubije!"

21 Isus im reče: "Jedno djelo učinih, i svi se divite.

22 Mojsije vam dade obrezanje - ne kao da je od Mojsija, nego od otaca - i u subotu obrezujete čovjeka.

23 Ako se čovjek u subotu obrezuje, da se ne prekrši zakon Mojsijev: "Što se srdite na me, jer sam svega čovjeka ozdravio u subotu?

24 Nemojte suditi po vanjštini, nego pravedan sud sudite!"

25 Tada su rekli neki iz Jerusalema: "Nije li to onaj, kojega traže da ubiju?

26 A eto, javno govori, i ništa mu ne vele. Da ne upoznaše doista poglavari, da je on Krist?

27 Ali ovoga znamo, odakle je, a Krist kad dođe, nitko neće znati, odakle je."

28 Tada povika Isus, dok je učio u hramu: "I poznajete me i znate, odakle sam. Ja ne dođoh sam od sebe, nego jest Istiniti, koji me posla, kojega vi ne znate,

29 Ja ga poznajem, jer sam od njega, i on me posla."

30 Tada su gledali da ga uhvate. Ali nitko ne metnu na njega ruke, jer još nije bio došao čas njegov.

31 A od naroda su mnogi vjerovali u njega. Govorili su: "Kad dođe Krist, hoće li više čudesa činiti nego ovaj što čini?"

32 Farizeji doznaše, da narod tako govori o njemu. Tada poslaše glavari svećenički i farizeji sluge, da ga uhvate.

33 Isus reče: "Još sam malo vremena s vama, onda idem k onome, koji me posla.

34 Tražit ćete me, i nećete me naći, i gdje sam ja, vi ne možete doći."

35 Tada rekoše Židovi među sobom: "Kamo će ovaj ići, da ga mi nećemo naći? Da neće poći za Židovima razasutim među neznabošcima i učiti neznabošce?

36 Što znači ova riječ što reče: "Tražit ćete me, i nećete me naći, i Gdje sam ja, vi ne možete doći?"

37 U posljednji veliki dan blagdana stajao je Isus i vikao: "Tko je žedan, neka dođe k meni i pije!

38 Tko vjeruje u mene, kako kaže Pismo, iz njegova će srca poteći rijeke žive vode."

39 A ovo reče za Duha, kojega su imali primiti oni, koji vjeruju u njega, jer Duh Sveti nije još bio došao, jer se Isus nije bio još proslavio.

40 Neki od naroda, koji su bili čuli ove riječi, rekoše: "Ovo je zaista prorok!"

41 Drugi rekoše: "Ovo je Krist!" Opet drugi: "Zar iz Galileje dolazi Krist?

42 Ne kaže li Pismo: "Krist dokazi od roda Davidova i iz mjesta Betlehema, odakle je bio David?"

43 Tako nastade prepirka u narodu zbog njega.

44 Neki od njih htjedoše ga uhvatiti, ali nitko ne metnu ruku na njega.

45 Dođoše dakle sluge glavarima svećeničkim i farizejima. Ovi ih upitaše: "Zašto ga ne dovedoste?"

46 Sluge odgovoriše: "Nikad čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek."

47 A farizeji im odgovoriše: "Zar ste i vi zavedeni?

48 Je li vjerovao tko od poglavara ili farizeja u njega?

49 Nego narod ovaj, koji ne zna zakona - proklet bio!"

50 Tada reče jedan od njih, Nikodem, koji mu je nekoć noću bio došao:

51 "Osuđuje li zakon naš čovjeka, prije nego ga je saslušao i doznao što čini"

52 Oni mu odgovoriše: "Da nijesi i ti iz Galileje? Ispitaj (u Pismu) i vidjet ćeš, da prorok ne dolazi iz Galileje."

53 I otiđoše svaki svojoj kući.


Evanđelje po Ivanu (Šarić)