Zaključci o pravnim posljedicama Bujanske konferencije

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Zaključci o pravnim posljedicama Bujanske konferencije

Zaključci o pravnim posljedicama Bujanske konferencije su objavljeni u Službenome listu SFRJ, br. 74., petak, 16. prosinca 1988.


      973.

      Polazeći od stava radnih tijela i od rasprave na sjednici Saveznog vijeća Skupštine SFRJ, Skupština SFRJ, na temelju člana 281. stava 1. točke 18) Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi s članom 137. Poslovnika Saveznog vijeća Skupštine SFRJ, na sjednici Saveznog vijeća 13. prosinca 1988, donijela je


Z A K L J U Č K E

      1. Savezno vijeće Skupštine SFRJ, prihvaća Izvještaj Saveznoga izvršnog vijeća o pravnim posljedicama Bujanske konferencije na naše unutrašnje i vanjskopolitičke odnose, na suverenitet i integritet Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, s ocjenama i stavovima danim u tom izvještaju.
      2. Savezno vijeće Skupštine SFRJ konstatira da je Rezolucija Prve konferencije Narodnooslobodilačkog odbora za Kosovo i Metohiju, održana u Bujanu 31. XII. 1943. i 1. i 2. I. 1944., u suprotnosti s odlukama Drugog zasjedanja AVNOJ-a i kao takva, ustavno-pravno je nevažeći akt te nije mogla proizvoditi pravno valjane posljedice.
      S obzirom na to, sve posljedice koje je Rezolucija proizvela, ništave su.
      3. Savezno vijeće Skupštine SFRJ, također, konstatira da je Rezolucija Oblasne narodne skupštine za Kosovo i Metohiju, koju su činili slobodno izabrani predstavnici stanovništva Kosova i Metohije, održana od 8. do 10. srpnja 1945. u Prizrenu, izrazila stvarno raspoloženje i opredjeljenje ukupnog stanovništva ove oblasti koje, isto kao i svi ostali narodi Jugoslavije, nije nikada priznalo komadanje Jugoslavije izvršeno od strane okupatora.
      Izražavajući stvarnu želju cjelokupnog stanovništva Kosova i Metohije da ova oblast bude priključena „Federalnoj Srbiji, kao njen sastavni deo”, Oblasna narodna skupština za Kosovo i Metohiju pokazala je i potvrdila da Rezolucija Bujanske konferencije nije izražavala stvarne interese i pravo raspoloženje stanovništva Kosova i Metohije.
      Historijski stavovi Oblasne narodne skupštine za Kosovo i Metohiju od srpnja 1945. godine potvrđeni su i odlukama Trećeg zasjedanja AVNOJ-a, Narodne skupštine Srbije, Ustavotvorne skupštine Jugoslavije, a u prvom Ustavu FNRJ od 1946. godine i ustanovno-pravno su realizirani.
      4. Savezno vijeće Skupštine SFRJ ističe da je ustavna obaveza Skupštine Socijalističke Autonomne Pokrajine Kosova i drugih nadležnih organa i organizacija u Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Kosovu da poduzmu odgovarajuće mjere i aktivnosti da se iz pravnog sistema SFRJ odstrane sva rješenje koja se mogu dovesti u vezi s Bujanskom konferencijom, s obzirom na to da ona nisu u skladu s ustavnim poretkom SFRJ, i ukinu materijalna i moralna prava koja su po toj osnovi stekli pojedinci.
      5. Ovi će se zaključci objaviti u „Službenom listu SFRJ”.

Skupština SFRJ


Br. 22–4/88
Beograd, 13. prosinca 1988.

Potpredsjednik
Skupštine SFRJ
Spasoje Medenica, v. r.

                                         
Predsjednik
Saveznog vijeća
                                         
Stjepan Novaković, v. r.Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer nije nikad bilo zaštićeno autorskim pravima.

Takva su djela ili od samog nastanka oslobođena autorskih prava ili nastala prije uspostave autorskih prava.