Vrhu lakomosti

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Vrhu lakomosti
autor: Ivan Bunić Vučić


O umrli tašti ljudi,
   za česa se lakomite
   u toj hlepnji i požudi
   veće blaga da skupite?

Znajte, znajte da najdraže
   vaše stoke i pohrane
   neće biti skoro vaše,
   neg za vami ko nastane.

Golijeh vas je porodila
   iz utrobe vaša mati,
   golijeh će vas zemlja i gnjila,
   stara majka ukopati.

Po smrti se indje brodi,
   druzijem morim, na ine kraje,
   gdi ovi pjenez ne prohodi,
   gdi se zlato ne poznaje.

Blago umrlo ne ištite
   koje plijesan tre i stara
   i iman'je ne želite
   crv i rđa koje hara.

Božja ruka zgara s nebi,
   ka red svemu stvoru daje,
   o čovječe, još i tebi
   sve potrebe dat moćna je.

Od Božjega proviđen'ja
   zvijeri je svakoj dana hrana,
   Bog da način od življen'ja
   bijelijem ptićim crna vrana.

I sumnjite da ostavi
   slugu verna ki sve ufan'je
   s temeljitom vjerom stavi
   samo u Božje smilovan'je?

Ne, ne, ne, ne, nad zvijezdami
   blaga mu se mnoga hrane:
   zlato, biser, dragi kami,
   ljepši istočne neg je strane.

Zato blago ostavite,
   ke je uzrok od svijeh zloba,
   neg za ono prionite
   koje prati priko groba.


Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.