Tito Dorčić/Rječnik

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
XII Tito Dorčić
autor: Vjenceslav Novak


 • akoprem - premda, mada, iako, makar
 • altrochè (tal.) - i te kako!, dapače!
 • amice! (lat.) - prijatelju!
 • askultant (tal. ascoltante) - sudski prislušnik (početni stupanj u sudačkoj karijeri)
 • Banski stol - jedan od najviših sudova u Hrvatskoj (apelacioni, prizivni sud)
 • briskola (tal.) - vrsta kartaške igre, osobito raširena po našim primorskim krajevima (briškula)
 • duplika (lat.) - odgovor (tuženoga) na repliku (tužiočevu)
 • filozofska propedeutika (grč.) - u nekadašnjem srednjem školstvu naziv za predmet u kojem su se naučavale osnove filozofije
 • gončina - gonič, tjeralac
 • Gradac - stariji hrvatski naziv za grad Graz u Austriju; prid. gradački
 • grug - gruj, ugor, morska riba zmijolikog oblika
 • gružnjak - ribarska sprava za lovljenje grugova
 • igrati - isto što i svirati (prema njem. spielen, koje ima oba značenja)
 • illustrissimus (lat.) - »presvijetli«, nekadašnja titula uglednika
 • ispuljiti se - pojaviti se, pomoliti se, iskrsnuti
 • izim - osim
 • Jena - grad u Njemačkoj s glasovitim sveučilištem
 • juratuš (lat.) - u našoj starijoj književnosti često umjesto jurat, tj. pravnik, jurist
 • juridički (lat.) - pravni, pravnički
 • jurist (lat.) - pravnik, student prava
 • kapral (tal. caporle) - kaplar, niži oficirski čin
 • kisati - »kriviti i mijenjati licem kao što biva kad čeljade hoće da zaplače« (Akad. rječn.)
 • križak - vrsta novca, talir (na kojem je bio lik križa), krstaš
 • lančana (tal. lanzana) - konopac za pritezanje jedara
 • ljutav - ljutnja, srditost
 • magistrat (lat.) - gradsko poglavarstvo, općinska uprava
 • magnificus (lat.) - veličanstveni, uzvišeni, sjajni, plemeniti (titula uglednika)
 • majorenost (lat.) - punoljetnost, odraslost
 • matrun (tal. matrone) - veliki bol, grč u želucu
 • Miholje, dan sv. Mihaela Arkanđela (29. rujna)
 • mljedan - mršav, suh, slab, nejak
 • navadno - obično
 • neduha - teško disanje, sipnja
 • nostromo (tal.) - vođa palube, glavar mornara na brodu
 • obataljen - srušen; ožalošćen
 • obrstar (njem. Oberst) - pukovnik
 • opica (njem. od Affe) - majmun
 • oružnik - žandar, policajac
 • parona (tal.) - gospođa, gospodarica
 • poljeće - polugodište, semestar
 • poškola - dopunsko školovanje, poduka za slabije đake izvan redovitog školskog vremena
 • povraz - uže, uzica
 • prćija (grč.) - miraz
 • preuzvišeni - titula koja se pridaje biskupima
 • pristav - u starijoj činovničkoj hijerarhiji početni stupanj mladog činovnika
 • prožgan - lukav, previjan
 • rubača - košulja
 • Schönbrunn (njem.) - carski dvorac i park izvan Beča
 • spectabilis (lat.) - uvaženi, ugledni, uzoriti (nekada titula »visokoj« gospodi)
 • stražmeštar - podoficirski čin u austrijskoj vojsci
 • sviknuti se - svidjeti se
 • šaranjić - vrsta morske ribe
 • škver (engl.) - brodogradilište
 • tingl-tangl (njem.) - naziv za zabavište najniže vrste, loš kabaret ili varijete
 • turica - smotak, svitak
 • ubotnica - hobotnica
 • upoćen - uznojen, znojan
 • varmedija (mađ.) - županija
 • Wurstelprater (njem.) - vrsta zabavišta (u kojem nastupa Wurstel, tj. Hanswurst, komično lice u njemačkoj kazališnoj umjetnosti koje odgovara pojmu harlekina u talijanskoj komediji)
 • zapah - zadah, loš miris, smrad
 • žmerak - vrsta morske patke, gnjurac