Stranica:Vjekoslav Klaić Povjest Hrvata 2.djvu/87

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Došlo je do problema prilikom ispravljanja ove stranice

Stetu nadoknaditi. Nelipic moze proti osudi prizvati na mletacko vijece i ako ga ovo rije§i krivnje, platit ce troskove priziva ona stranka, koja ga je tuzila; inaCe ce on na- miriti Stetu i trosak. U mir se uklju6uju Bribirski knezovi i Gregorije Kurjakovic. Nelipic i sinovac njegov ne smiju dirati u njiiiova posjedovanja pod prijetnjom globe, koja je ustanovljena za napastovanje mleta^kih podanika; no i bribirski knezovi kao i Kurjako- vici moraju poloziti jamdevinu poput Nelipica, jer ce se inace smatrati, da nijesu ukljuceni u mir. Kao odstetu za §tete, nanesene Sibeniku, mora Nelipic platiti 13.000 libara u gotovu ili u stoki, koja bi toliko vrijedila, i to do 18. listopada 1343. Tvrdjicu, koju je knez Konstantin podigao na stetu Sibencana, moraju poruSiti do 1. ozujka 1344. U ime jamstva, da ce doista porusiti tvrdjicu do odredjenoga roka, polozit ce knez Nelipic 10.000 libara, i ako dotle to ne obavi, izgubit ce jamCevinu. izuzev slucaj, da mu vijece produlji rok. Jos mora knez Nelipic poloziti neki poklad (depositum) od 20.000 libara, koje ce MletCani uloziti u svoju banku i placati mu obicne kamate. Napokon mora Nelipic povrh svega dati jamcevinu od 10.000 libara kojemu gradu u Dalmaciji (Spljetu, Trogiru ili Sibeniku), da tim zasvjedoci, da ce obdrzavati sve tocke mira. Ako bi pak prekrsio mir, kaznit ce ga MIetCani stanovitom globom iz te jamcevine. Providuri nasuprot obricu knezu, da ce njemu i njegovu sinovcu povratiti sva imanja, oteta za rata, dim nadoknadi stete Sibeniku, te polozi onaj poklad i jamcevinu. Tako isto modi ce odsad Nelipic i njegovi podanici slobodno dolaziti u mletacke gradove dalmatinske, te ondje trgovati kao i prije rata. Zarobljenici, ako ih imade, medjusobno ce se zamijeniti. Knez Nelipic i sinovac mu Konstantin imenovat ce se mletadkim gradjanima. Ako bi se zgo- dilo, da bi se Konstantin odijelio od svoga strica, te ne bi imali vi§e zajednickoga imetka, ne ce vise knez Nelipic biti duzan, da jamci za svoga sinovca glede obdrzavanja mira. Napokon prisizu obje ugovarajude stranke (Nelipic i providuri za mleta6ku obcinu), da ce drzati mir, i u to ime zalazu sva imanja svoja i svojih podanika.

Ali ni ovaj, tako svefiano utanadeni mir ne trajaSe dugo. Pogodbe njegove bijahu suviSe tegotne za Nelipica i njegova sinovca Konstantina, da bi ih htjeli i mogli izpu- niti. Vec na podetku 1344. plijeni knez Konstantin Sibenski kotar i hara mjesto Benicu, a malo zatim udaraju stric i sinovac na Mladina III. Sibencani i Bribirski knezovi vape u Mletcima za pomoc, a vijece nalaze 15. svibnja 1344. §ibenskomu knezu, da trazi u Nelipica zadovoljstinu. Ali taj je ne dade ni he mogaSe dati, jer je malo zatim — u polo-