Stranica:Poviest hrvatska (1879).djvu/99

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica nije ispravljena


KNJIG4 DEVETA. I skoga tabora razmrskalo, branio je sara Ojurak tvrdju, dok su se prikupile krS(!anske vojske. Ban Erdedi s vojvodom kraljevim Rnprehtom Eggfenbergom i s karlovačkim generalom Andrijom Auerspergom došli sii tvrdji li pomo<5 sa 8000 ljudi. 22. juna đodje glasoik iz Siska krS<5anskoj vojski i javi : .ako Sisak danas nehude oslobodjen, sutra ie pasti:' Bilo je vojvoda, koji su se bojali nava- liti na pet i Šest puta vei5u vojaku. Jedna rieč Auerspergova : .nei^leđajmo na broj vojske, bog i5e nam poraoifi," razpali kršćan- sku vojsku. Onaj dan prevodio je Rasan preko mosta na Kupi jezgni svoje vojske, U zaledju mu je bila Kupa, na lievo Odra, na desno most ogroman, koji je sam ućinio, preko koga je prešao. Pol milje dalje u kutu pri izljem Kupe i .Save bila tvrdjava Sisak. S onu stranu uz obalu zievali su turski topovi, koji su rigali zrnje na Sisak, a iza njih Sancevi dobro utvrdjeni tabor turski. Oko deset sati u jutro otvoriSe bitku prvi konjanici hrvatski, ali pred silom neprijatelja uzmakoSe. Vojvode pritiCutf 8 drugom vojskom neizmjernim oduSevljenjem udare na neprija- telja i za fias u divlji bieg zatjeraše tursku vojsku. Osam stotina uskoka kao munja brza nadjoSe se Turkom iza ledja i sasjekoSe im most. Sva turska vojska baci se i zapliva Kupom nekom, koja je upravo onaj put velika izašla bila. Što pod mačem naših junaka, a što u Kupi pogibe do 18.000 Turaka. Sam Hasan grozni i više paSa i begova i sin sestre sultanove nadjoSe svoju smrt u valovih Kupe. Robija nisu naši ulovili, ali pliena veoma mnogo, osobito topova i konja. Sami uskoci pohvataše do četiri stotine konja. Od topova dopade našim i ona strasna .Katziane- rica", koju su naši izgubili pod Osiekom, pak je pratila sve ve- like turske vojne u šestnaestom vieku. Veliko slavje u krS(Sanskoj vojski i oduševljenje u cieiom kršiianskom svietu poprati ovu slavnu pobjedu. Glasnici potekoSe do carskoga dvora. Car odli- kova prvoga glasnika zlatnim lancem i posla odmah čovjeka sa svoga dvora na lice mjesta. Papa Cestitafie vojvodam na sjajnoj pobjedi, ti slikah i pjesmah oživi slava ove pobjede po cieloj Europi. vn. U Carigradu nasta strava, kada je dospio glas o sisačkoj bitcL Ova godina dobi ime u analih turskih .godina razsulai' X<i}n» sa apruvo slavili drugu tisu<5aicu hedždre iUU obstaaka .