Stranica:Poviest hrvatska (1879).djvu/90

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica nije ispravljena


RUDOtF. 73 na zapovied sabora hrvatskoga sve živo povrvilo, jedni na straže na Kupi, drugi na vojsku, a sve ostalo oko gradova, da ih po- pravljaju i za obranu osiguraju. Vojsku svoju dao je Karlo pod zapovied kranjskoga nadkapetana Ojure Khevenhullera, koja, kada se je sdružila sa banovom, bila je jaka na deset hiljada ljudi, 500 topnika, 500 kopača za šanceve i 18 lumbarda. Sva se vojska sabra kod Herendid kaštela (danas sv. Petar na Mrežnici), odakle naviesti formalno rat Turkom augusta g. 1578. Kedom padahu gradovi a Turci bez prestanka uzmicahu. Prednju vojsku vodio je ban hrvatski Krsto Ungnad. Osvojiše naši Cazin i Ostrožac, ali se pod Bužimom sustave. Valjalo je grad redo- vito obsiedati. Turci su se uzdali u pomod, koja im doskora i stiže. Sabrao je Ferhad paša do trideset hiljada vojske, a u kršćan- skoj zavlada nevolja sbog hrane i velika bolest grize. Kršćanska vojska nije se usudila u ovom jadnom stanju sudariti sa tolikim neprijateljem. Khevenhuller uzmicaše, a Turci opet osvajahu, što je on na ovom pohodu bio osvojio. Kršćanske vojske izginulo je naj- više od bolesti do polovice. Stid je bilo vojvodu za ovu kukavnu vojnu i zamoli nadvojvodu Karla, nek»> ovaj generalpt na krajini preda sposobnijemu i vriednijemu od njega. Turci sada od ovih gradova preko Une načine posebni sandžakat s godišnjim pri- hodom od dvie sto hiljada asper^. A što su carevi poslanici u Carigradu opet za ota mjesta opominjali i prietili se, za oto nisu marili premoguči Turci. Posljedica te sramotne vojne bila je i ta, da je sada sva obrana Hrvatske bila na Kupi rieci, na koju su se sada uprle sve sile preostaloga još naroda. „Poslije boga svemogućega — vele stališi hrvatski u svojem saboru go- dine 1579. — prva ide briga bana hrvatskoga, da na 1579. ovoj rieci uzdrži silnoga neprijatelja, da nepro- padne sasvim ovo nesretno kraljevstvo i sve su- sjedne kršćanske zemljei' Mole nadvojvodu -Karla, neka ogleda ove krajeve zajedno s banom, „amineštedimo ni sebe ni kmetova naših, sve činimo, da krajinu obra- n i m oi' Stalo se graditi i utvrdjivati više gradova na rieci Kupi. Karlo sam dade iznaći sgodno mjesto na titoku Korane u Kupu, ođkupi ga od grofova Zrinskih i uzme graditi grad, koji bi imao biti najjači bedem proti navalam turskim. Na 900 turskih glava digoše 13. jula 1579. zidine novoga grada u znak^ da^^ ć.v^ ^S^ tvzdja od Turaka nepredobiva. Gar Budolf odr^ i^o^Yixv^ fta.