Stranica:Poviest hrvatska (1879).djvu/366

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica je ispravljena


vojničkih vježba. Tvrdjave za sigurnost države dade dizati i po- pravljati. Od hrvatskih dodjoše u novi red Gradiška, Osiek i Petrovaradin god. 1766. Josip je ne samo gledao uzdržati i u vrieme mira veliku vojsku, već je proti volji matere svoje i ministra grofa Kaunica sve sile upro, da ju poveća. S častnici dapače i prostimi vojnici obćio je car prostodušno i srdačno, kao da su mu drugovi.
Načela Josipova o upravi u pojedinih zemljah iskala su što veću jednoličnost i što uže sveze s kraljevim dvorom. U Hrvat- skoj dielili su upravu zemlje stališi s banom i njegovom vladom, što je prema onovjekim pojmovom o upravi bilo već zastarilo. Kraljica je osnutkom županija otela dosta poslova saboru, sada 1767. osnuje „vieće kraljevstva Hrvatske, Slavonije i Dalmacije" po načinu ugarskoga namjestničkoga vieda u Budimu, čime je jošte posliednje ostanke eksekutivne vlasti saboru hrvatskomu otela. Stališem laskaše kraljica, da im daje ovu novu oblast s onom vlasti, koju imade ugarsko namjestničko viede za nagradu u znak kraljevske ljubavi za neizmjerno junaštvo i viernost Hrvata. Obseg vlasti imade vieće za sve političko-ekonomne i vojničke poslove. Na čelu mu je ban, uz njega ima biti pet savjetnika, jedan prelat, jedan magnat i tri plemića. Sielo će mu biti u Varaždinu, dok se zgodna kuća nadje u Zagrebu.
Sabor prihvaća novu oblast pod pogodbom, da se time ne- okrnji vlast banska niti stara prava kraljevstva : predlagati bana i imenovati vojvodu i podvojvodu kraljevstva. Samo se sobom razumieva, da viećnici mogu biti samo sinovi ovoga kraljevstva. Vieće će se skrbiti, da se porez pravedno razdieli i točno po- bere. Izpitivati de sve odsude, zato mu imadu sve oblasti svake godine podnositi svoje sudbene odluke. Paziti će, da se kraljevske zapoviedi u svih županijah i gradovih vrše i obdržavaju. Carine da se nepravedno nenamieću, pusta mjesta da se naseljuju, šume po mogudnosti čuvaju. Prelati da sjede u svojih biskupijah, ve- liki župani u županijah, da svoju dužnost vrše sazivljući skup- štine i namieštajuć službenike u opredieljeno vrieme, kako to zakon zapovieda. Županijski činovnici da svoju dužnost vrše, narod da negaze, radnjami nepretrpavaju,' da se nedaju od nikoga mititi. U vjeru neće se smjeti pačati, ipak će paziti na upravu crkve i crkvenih dobara. Osobitu će brigu voditi nova oblast za bolji uzgoj mladeži. Neće zaboraviti niti na odnošaje izmedju