Stranica:Hrvatska povijest (1908).djvu/181

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica je ispravljena

Dalmaciji ; isto su se tako razilazili utezi i mjere od mjesta do mjesta. Upravu općinsku podijeliše plemići i gradjani, koji su se skupljali na skup- štine, gdje se raspravljalo o općinskim poslo- vima. U nekim općinama sastajali su se isključivo plemići na skupštine, a u nekim imali su i gradjani svoje posebne skupštine. Civilne i kriminalne poslove sudio je knez gradski (općinski), a policajne obav- ljali su veliki i mali sudci.
Seljaci sastajali bi se u bratovštinama u skupove, na kojima su raspravljali o svojim po- trebama. Inače je bio svakomu selu na čelu za ci- vilne i vojničke poslove glavar zvan haram- baša. Za vrijeme mira činili su seljaci neke čete, a zvali su se panduri; dužnost im je bila paziti na giranici na gibanje Turaka, a kod kuće bdjeti nad sigurnošću. Inače su mletački podanici u Dalmaciji stvarali regimente zvane „S c h i a v o n i", koje isključivo sačinjavahu dobrovoljci; one su dosegle do 60.000 momaka. Isto su tako Hrvati primorci i otočani služili po mletačkim ladjama kao mornari.
Talijanski jezik gospodovao je samo u grado- vima, dajući im sasvim talijanski tip, a inače je sve bilo hrvatski.
Trgovina je bila sva u rukama mletačkim, tako da se osim vina sva roba, koja se izvozila iz Dal- macije, morala najprije dovažati u Veneciju, a tek onda dalje ; isto tako morala je Dalmacija sve svoje potrebe nabavljati iz Venecije. Valjanih cesta nije bilo kroz cijelo mletačko vladanje,