Slatko dobro

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Slatko dobro
autor: Ivan Bunić Vučić


  Slatko dobro
   koje sam obr'o
služit' po sve danke moje,
   raju mili
   ki mi omili,
Rakle, slatka ma gospoje.

   Htiej mi riti,
   moj čestiti
vienče drobne od ružice :
   čemu moriš
   smrtno i goriš
mene, liepa ma Raklice ?

   Ko do vika
   tva se dika
rasrčiti može odviše
   na viernoga
   slugu tvoga,
jaoh, neredno ki uzdiše ?

   Ne daj, ne daj,
   neg' pogledaj
na mlađahna slugu mene
   ter zabrani,
   cviete izbrani,
da ma mlados' ne povene.

   Ne pogubi
   tko te ljubi
i tvu liepos' kopneć' želi,
   ne umori
   tko te dvori,
neg' ljubavim obeseli.

   Jaoh, ne vrzi
   i ne smrsi
lieposti izgled rajske tvoje,
   ku mi odavna
   ljubav slavna
u srdačce stavi moje.

   Nemoj dila
   tva nemila
i tva vrlos da uzroči
   da pogine
   bez krivine
tvoju liepos' ko sviedoči.

   Tko će biti
   na sem sviti
kad ma mlada svenu lita,
   tko će spievat'
   i pripievat'
tebe, Rakle ma čestita ?

   Pomili me
   i primi me
k sebi, Rakle, liepos' tvoja
   da ti bude
   sve požude
spoviedati mlados' moja.

   Pastier Ljubdrag
   mio i drag
liepu Raklu čim željaše,
   u ove piesni
   sve ljuvezni
pod sviroku pripievaše.


Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.