Skraćenice i sigle

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Uvod Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Skraćenice i sigle
Stari zavjet


Podnaslovi

Oni ne pripadaju biblijskom tekstu, već ih je predložila redakcija. Katkad je dodana jedna ili više referenci paralelnim pasusima.

Pozivanja na bilješke

Primjer: Ja sam posvetio svoju prvu knjigu1. Brojka ( 1 ) upućuje na jednu bilješku u "fus-noti" stranice , gdje se nalazi spomenuta brojka ( 1 ).


Upućivanje na Primjer : …i ne kao njihovi *zakonoznanci … asterisk Rječnik/Glosar(*) ispred riječi upućuje na Rječnik na kraju volumena. Riječi objašnjene u rječniku klasirane su abecednim redom .

Citiranje jednog biblijskog teksta:

Događa se da neka biblijska knjiga citira kakav pasus druge biblijske knjige. Slučaj je naročito čest u Novom Zavjetu , koji citira Stari Zavjet. U svim slučajevima citirani odlomak je označen kurzivnim pismom (italikom). Točna referenca citiranog teksta je označena , na kraju Novog Zavjeta , u Tablici tekstova Starog Zavjeta citiranih u Novom Zavjetu.


REFERENCE NA JEDAN BIBLIJSKI ODLOMAK

Lc 5.2 = upućuje na Evanđelje po Luki, pogl. 5, redak 12 .

Jr 1.4-10 = upućuje na knjigu Jeremija, pogl.1, red. od 4 - 10.

Iz 36 - 39 = upućuje na poglavlja 36; 37; 38; 39 knjige o Izaiji.

Iv 18.28-19.16 = upućuje, na Evanđelje po Ivanu, na odlomak koji počinje u

poglavlju 18, redak 28, a završava se u poglavlju 19, redak 16.

Različiti biblijski odlomci sukcesivno citirani su odvojeni jednom semi-kolon oznakom (;),

npr. Rm 6.15 - 20 ; 15.18 Fi 2.9 ; 1P 1.21


U BILJEŽKAMA


S.Z. = Stari Zavjet

pr. I. K.= prije Isusa Krista

pos. I.K.= poslije I.K.

pogl. = poglavlje

dosl. = doslovce

N.Z. = Novi Zavjet

r. (red.)= redak


SKRAĆENICE ZA BIBLIJSKE KNJIGE

STARI ZAVJET

Ab = Abdias

Ag = Agej

Am = Amos

1 Krn = Prva knj. kronika

2 Krn = Druga knj. kronika

Pj = Pjesma nad pjesmama Ml = Malahija

Dn = Danijel

Dt = Deuteronom

Ezd = Ezdras

Est = Estera

Iz = Izaija

Izl = Izlazak

Ez = Ezekija

Stv = Stvaranje

Ha = Habakuk

Jb = Job

Sud = Sudci

Jl = Joel

Jon = Jonas

Za = Zaharije

DEUTEROKANONIČKE KNJIGE ILI APOKRIFI

Ba = Baruh

Dn grč = Danijel grčki

Est grč = Estera grčki

Jdt = Judita

Pis Jer = Jeremijino pismo


NOVI ZAVJET

DJ = Djela apostolska

Ap = Apokalipsa

1 Ko = Prva poslanica Korinćanima

2 Ko = Druga poslanica Korinćanima

1 P = Prva Petrova poslanica

2 P = Druga Petrova poslanica

Ef = Poslanica Efežanima

Ga = Poslanica Galaćanima

He = Poslanica Hebrejima

Jak = Poslanica Jakovljeva

1 Iv = Prva poslanica Ivanova

2 Iv = Druga Poslanica Ivanova

Juda = Judina poslanica

Još = Jošua

Jr = Jeremija

Lam = Lamentacija

Lv = Levitika

Mi = Mišej

Na = Nahum

Br = Brojevi

Ne = Nehemija

Oz = Ozej

Psl = Poslovice

Ps = Psalmi

Prp = Propovjednik

1 Kr = Prva knj. Kraljeva

2 Kr = Druga knj. Kraljeva

Rt = Rut

1 Sam = Prva Samuelova

2 Sam = Druga Samuelova

So = Sofonije

1M = Prva knjiga Makabejaca

2 M = Druga " "

Mdr = Mudrac

Si = Siracida (Propovjednik)

Tb = Tobit

Lc = Evanđelje po Luki

Mk = Evanđelje po Marku

Mt = Evanđelje po Matiji

Iv = Evanđelje po Ivanu

Kol = Poslanica Kološanima

Fi = Poslanica Filipljanima

Fil = Poslanica Filemonu

Rim = Poslanica Rimljanima

1 Sol = Prva Poslanica Solunjanima

2 Sol = Druga Poslanica Solunjanima

1Tim = Prva Timotejeva poslanica

2Tim = Druga Timotejeva poslanica

Tt = Titova poslanica