Razgovor:Jozue i Zorobabel uspostavljaju bogoštovlje

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Jozue i Zorobabel uspostavljaju bogoštovlje[uredi]

3 1 Kad dođe sedmi mjesec4 , dok sinovi Izraelovi bijahu u svojim gradovima, narod se sakupi jednodušno u Jeruzalemu. 2 Jozue, sin

Jozadakov, diže se sa svojom braćom svećenicima, kao i Zorobabel, sin Šaltielov, sa svojom braćom, i oni izgradiše *oltar Boga Izraelova

za nuditi holokauste1 , kako je to pisano u Zakonu Mojsijevom , čovjeka Božjeg. 3 Oni obnoviše oltar na njegovim temeljima, jer se bojahu domaćih ljudi2 , i ponudiše tu GOSPODU

holokauste, jutarnje i večernje holokauste . 4 Potom proslaviše blagdan Šatora3 , kao što je pisano, nudeći holokauste dan za danom

prema broju dnevnica određenih po običaju. 5 Poslije toga oni ponudiše vječni holokaust, holokauste za mlade mjesece4 i za sva sveta

vremena GOSPODOVA . 6 Od prvog dana sedmog mjeseca , oni počeše nuditi holokauste GOSPODU. Ipak temelji Templa GOSPODOVA

ne bijahu postavljeni, 7 dadoše oni također novac klesarima i tesarima, kao i živež, piće i ulje Sidonijancima i Tirijancima da bi dovezli

morem cedrovog drveta s Libana sve do Jaffe1 , slijedeći dopuštenje koje kralj Perzije, Kir njima dade. 8 Potom, druge godine njihovog

dolaska u Kuću Božju u Jeruzalemu, drugog mjeseca2 , Zorobabel, sin Šaltielov, i Jozue, sin Jozadakov, s ostatkom svoje braće, svećenika,

  • levita i svih onih koji bijahu stigli iz zarobljeništva u Jeruzalem, počeše postavljati levite od dvadeset i više godina za voditi radove na

Kući GOSPODOVOJ. 9 Glede Jozue, njegovih sinova i njegove braće, Kadmiela i njegovih sinova, sinova Judinih, svih zajedno, oni se

postaviše za upravljati svakom radniku koji radiše u Kući Božjoj, a da se ne govori o sinovima Henadadovim, njihovim sinovima i njihovoj

braći levitima. 10 Tada graditelji postaviše temelje Templu GOSPODOVOM, dok se postavljahu svećenici, u odijelima, s trubama, kao i

leviti sinovi Asafovi s cimbalima, da bi hvalili GOSPODA, prema zapovjedima Davidovim, krealja Izraelova. 11 U hvalospjevu i izricanju

zahvalnosti prema GOSPODU , oni odgovaraše: Jer on je dobar, jer njegova vjernost traje uvjek za Izrael. Sav narod klicaše3 hvaleći

GOSPODA , zbog temelja Kuće GOSPODOVE. 12 Tada mnogi svećenici, leviti i poglavari obitelji među najstarijima oni koji bijahu vidjeli

negdašnju Kuću glasno plakahu , dok se pred njihovim očima postavljahu temelji te Kuće. Ali mnogi jednako podigoše glas u radosnim

klicanjima. 13 Tako narod ne mogaše razlikovati buku radosnih klicanja od plačeva narodnih, jer puk izvikivaše velika klicanja čiji se zvuk

čuo veoma daleko.