Prva Petrova poslanica (Šarić)/Glava 2.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Prva Petrova poslanica (Šarić)


1 Odbacite dakle svaku zlobu i svako lukavstvo, licemjerstvo i zavist i svako klevetanje,

2 I želite kao novorođena djeca duhovnoga, čistoga mlijeka, da po njemu uzrastete za spasenje,

3 Jer okusiste, kako je dobrostiv Gospodin.

4 Pristupite k njemu, kamenu živome, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali je od Boga izabran i čašćen,

5 I sami se kao živo kamenje uzidajte kao duhovni hram za svećeništvo sveto, da prinosite žrtve duhovne, koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu.

6 Zato stoji u Pismu: "Evo stavljam na Sionu kamen ugaoni, izabrani, dragocjeni, i tko vjeruje u njega, neće se posramiti."

7 Vama dakle, koji vjerujete, čast je, a onima koji ne vjeruju, kamen, koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, i kamen spoticanja, i stijena opadanja,

8 Na koji se spotiču, jer ne vjeruju riječi, na što su i određeni.

9 A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavite kreposti onoga, koji vas pozva iz tame k divnome svijetlu svojemu;

10 Koji nekad nijeste bili puk, a sad ste puk Božji, koji nijeste bili pomilovani, a sad ste pomilovani.

11 Ljubljeni, opominjem vas kao došljake i putnike, da se uzdržite od tjelesnih želja, koje vojuju na dušu,

12 Vladajući se dobro među neznabošcima, da bi za ono, što vas kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.

13 Budite dakle pokorni svakom propisu čovječjem zbog Gospodina: bilo kralju kao vrhovnom poglavaru,

14 Bilo namjesnicima, kao onima, koje on šalje, da kazne zločince, a pohvale dobre;

15 Jer je tako volja Božja, da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi,

16 Kao slobodni, a ne da biste imali slobodu za pokrivač pakosti, nego kao sluge Božje.

17 Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja štujte!

18 Sluge, budite pokorni sa svim strahom gospodarima, ne samo dobrima, nego i zlima!

19 Jer je ovo ugodno, ako tko iz savjesnosti prema Bogu podnosi žalosti, kad trpi nepravdu,

20 Jer kakva je slava, ako zbog prestupaka podnosite kazne? Ali ako dobro činite i pritom strpljivo trpite, to je ugodno pred Bogom.

21 Jer ste na to pozvani, jer je i Krist trpio za nas i ostavio vam primjer, da idete za stopama njegovim;

22 On, koji ne učini grijeha, i u čijim se ustima ne nađe prijevara,"

23 Koji nije vratio pogrde, kad su ga grdili, nije prijetio, kad je trpio, nego se je prepustio onome, koji ga je nepravedno osudio;

24 Koji je grijehe naše sam na tijelu svojemu ponio na drvo, da grijehima umremo i pravdi da živimo, čijim se ranama iscijeliste.

25 Jer ste bili kao izgubljene ovce, ali sad se obratiste k pastiru i Čuvaru duša svojih.


Prva Petrova poslanica (Šarić)