Prva Petrova poslanica (Šarić)/Glava 1.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Prva Petrova poslanica (Šarić)


1 Petar, apostol Isusa Krista, izabranim došljacima, rasijanim po Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji;

2 Po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha, na pokornost i škropljenje krvlju Isusa Krista: Milost vam i mir u punini!

3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom milosrđu svojemu ponovo rodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih,

4 Za baštinu neraspadljivu i neokaljanu i neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas,

5 Koje čuva po vjeri sila Božja za spasenje, pripravljeno da se objavi u posljednje vrijeme.

6 U njemu ćete se radovati, iako ste sad malo, ako je potrebno, rastuženi različnim kušnjama,

7 Da se kušnja vaše vjere, mnogo dragocjenija od zlata raspadljivoga, koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i slavu i čast u dan objavljenja Isusa Krista,

8 Kojega, a da ga ne vidjeste, ljubite, u kojega, iako ga ne gledate, vjerujete; a jer vjerujete, radovat ćete se radošću neiskazanom i proslavljenom,

9 Kad postignete cilj svoje vjere, spasenje duša.

10 I to su spasenje tražili i ispitivali proroci, koji su prorokovali za vašu milost,

11 Ispitujući, na koje ili na kakvo vrijeme pokazuje Duh Kristov u njima, unaprijed svjedočeći za Kristove muke i za slave po tome,

12 Kojima se je objavilo, da nijesu sebi, nego vama služili ovim, što vam se je sad javilo po onima, koji su vam propovijedali evanđelje u Duhu Svetome, poslanom s neba, u koje anđeli žele da zagledaju.

13 Zato opasavši bedra svojega uma, budite trijezni i zacijelo se nadajte milosti, koja vam se pruža u otkrivenju Isusa Krista.

14 Kao djeca posluha, ne vladajući se po prijašnjim željama u svojemu neznanju,

15 Nego po primjeru Sveca, koji vas je pozvao, i sami budite sveti u svemu življenju;

16 Jer je pisano: "Budite sveti, jer sam ja svet!"

17 I ako zovete Ocem onoga, koji, ne gledajući tko je tko, sudi svakome po djelu, provodite vrijeme svojega življenja u stražu,

18 Znajući, da nijeste otkupljeni raspadljivim srebrom ili zlatom iz grješnoga svojega življenja, koje vam je predano od otaca,

19 Nego skupocjenom krvlju Krista kao nedužna i neokaljana janjeta,

20 Koji je predodređen prije postanja svijeta, a javio se u posljednja vremena zbog vas,

21 Koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrsnu od mrtvih, i dade mu slavu, da vaša vjera i nada bude u Boga.

22 Očistite duše svoje u poslušnosti istine za bratsku ljubav bez pretvaranja, od čista srca ljubite svesrdno jedan drugoga;

23 Jer ste ponovo rođeni ne od sjemena, koje trune, nego od onoga, koje ne trune, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka.

24 Jer je svako tijelo kao trava, svaka slava njegova kao cvijet trave; osuši se trava, i cvijet njezin otpadne,

25 Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ, što je kao evanđelje naviještena vama.


Prva Petrova poslanica (Šarić)