Prijeđi na sadržaj

Prva Ivanova poslanica (Šarić)/Glava 5.

Izvor: Wikizvor
Prva Ivanova poslanica (Šarić)


1 Svaki, koji vjeruje, da je Isus Krist, od Boga je rođen; i svaki, koji ljubi onoga, koji je rodio, ljubi i onoga, koji je rođen od njega.

2 Po tom znamo, da ljubimo djecu Božju, ako Boga ljubimo i njegove zapovijedi držimo.

3 Jer je ovo ljubav Božja, da zapovijedi njegove držimo, i zapovijedi njegove nijesu teške.

4 Jer sve, što je rođeno od Boga, pobjeđuje svijet, i pobjeda koja pobjeđuje svijet, jest vjera naša.

5 Jer tko da pobijedi svijet, ako ne onaj, koji vjeruje, da je Isus Sin Božji?

6 Ovaj je, koji dođe vodom i krvlju i Duhom, Isus Krist, ne samo u vodi, nego u vodi i krvi; i Duh je, koji svjedoči, jer je Duh istina.

7 Jer su trojica, što svjedoče u nebu: "Otac, Riječ i Duh Sveti; i ova su trojica jedno,

8 I troje je, što svjedoči na zemlji: "Duh, i voda, i krv; i ovo je troje jedno.

9 Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće, jer je ovo svjedočanstvo Boga: "On je svjedočio za Sina svojega.

10 Tko vjeruje u Sina Božjega, ima svjedočanstvo Božje u sebi Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem; jer ne vjerova u svjedočanstvo, koje svjedoči Bog za Sina svojega.

11 I ovo je svjedočanstva, da nam je Bog dao život vječni; i ovaj je život u Sinu njegovu.

12 Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.

13 Ovo pišem vama, koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate, da imate život vječni.

14 I ovo je pouzdanje, koje imamo prema njemu, da nas usliši, ako što molimo po volji njegovoj.

15 I kad znamo, da nas usliši, štogod molimo, znamo, da primamo, što ga zamolismo.

16 Ako tko vidi brata svojega, gdje čini grijeh, što ne donosi smrti, neka moli, i dat će mu život. To vrijedi za one, koji ne čine grijeha, što donosi smrt. Ima grijeh, što donosi smrt; za tajne govorim, da moli.

17 Svaka je nepravda grijeh; i ima grijeh, što ne donosi smrti.

18 Znamo, da ni jedan, koji je rođen od Boga, ne griješi; nego koji je rođen od Boga, čuva se, i zli ga se ne dotiče.

19 Znamo, da smo od Boga, a sav svijet leži u zlu,

20 Znamo, da je Sin Božji došao i dao nam razum, da upoznamo Istinitoga Boga. I mi smo u Istinitome, u Sinu njegovu Isusu Kristu. Ovaj je istiniti Bog i život vječni.

21 Dječice, čuvajte se od idola! Amen.


Prva Ivanova poslanica (Šarić)